Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
02.12.20.
22:00 h
0,18
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
02.12.20.
22:00 h
2,76
0,00
Krapina
Kupljenovo
02.12.20.
22:00 h
5,18
0,00
Kupa
Jamnička Kiselica
02.12.20.
22:00 h
38,57
-1,06
Ljubljanica
Moste I
02.12.20.
22:00 h
22,20
0,00
Sava
Radovljica
02.12.20.
22:00 h
23,40
-8,60
Sava
Medno
02.12.20.
22:00 h
44,60
0,00
Sava
Šentjakob
02.12.20.
22:00 h
49,80
-2,00
Sava
Hrastnik
02.12.20.
22:00 h
95,10
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
02.12.20.
22:00 h
121,21
-5,41
Sava
Jesenice na Dolenjskom
02.12.20.
22:00 h
141,00
-3,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
02.12.20.
22:00 h
131,00
-2,00
Sava
Podsused
02.12.20.
22:00 h
140,36
0,00
Sava
Zagreb
02.12.20.
22:00 h
142,13
-1,64
Savinja
Nazarje
02.12.20.
22:00 h
5,71
0,00
Savinja
Letuš
02.12.20.
22:00 h
5,65
0,00
Savinja
Laško
02.12.20.
22:00 h
13,70
0,00
Savinja
Veliko Širje
02.12.20.
22:00 h
16,90
0,00
Sora
Suha
02.12.20.
22:00 h
7,23
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
02.12.20.
22:00 h
0,69
0,00
Sutla
Zelenjak
02.12.20.
22:00 h
2,79
0,00
Home Home VODOSTAJ