Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
29.09.20.
03:00 h
0,24
-0,04
Kamniška Bistrica
Kamnik
29.09.20.
02:00 h
12,00
0,00
Krapina
Kupljenovo
29.09.20.
03:00 h
12,91
-0,77
Kupa
Jamnička Kiselica
29.09.20.
03:00 h
263,91
+14,42
Ljubljanica
Moste I
29.09.20.
02:00 h
124,00
0,00
Sava
Radovljica
29.09.20.
02:00 h
119,00
-2,00
Sava
Medno
29.09.20.
02:00 h
201,00
0,00
Sava
Šentjakob
29.09.20.
02:00 h
193,00
-10,00
Sava
Hrastnik
29.09.20.
02:00 h
377,00
+3,00
Sava
Drenje Brdovečko
29.09.20.
03:00 h
499
-46,69
Sava
Jesenice na Dolenjskom
29.09.20.
02:00 h
576,00
+3,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
29.09.20.
02:00 h
606,00
+10,00
Sava
Podsused
29.09.20.
03:00 h
567,2
+5,9
Sava
Zagreb
29.09.20.
03:00 h
599,37
-18,90
Savinja
Nazarje
29.09.20.
02:00 h
47,80
-1,00
Savinja
Letuš
29.09.20.
02:00 h
50,00
0,00
Savinja
Laško
29.09.20.
02:00 h
93,90
-1,50
Savinja
Veliko Širje
29.09.20.
02:00 h
116,00
-2,00
Sora
Suha
29.09.20.
02:00 h
63,70
-0,90
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
29.09.20.
03:00 h
3,76
+0,34
Sutla
Zelenjak
29.09.20.
03:00 h
10,73
-0,61
Home Home VODOSTAJ