Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
29.03.20.
14:00 h
0,4
0,0
Kamniška Bistrica
Kamnik
29.03.20.
14:00 h
3,62
0,00
Krapina
Kupljenovo
29.03.20.
14:00 h
5,18
-0,16
Kupa
Jamnička Kiselica
29.03.20.
14:00 h
46,31
+2,29
Ljubljanica
Moste I
29.03.20.
14:00 h
17,80
0,00
Sava
Radovljica
29.03.20.
14:00 h
21,70
0,00
Sava
Medno
29.03.20.
14:00 h
43,50
0,00
Sava
Šentjakob
29.03.20.
14:00 h
53,80
0,00
Sava
Hrastnik
29.03.20.
14:00 h
78,50
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
29.03.20.
14:00 h
105,72
-2,50
Sava
Jesenice na Dolenjskom
29.03.20.
14:00 h
121,00
0,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
29.03.20.
14:00 h
119,00
0,00
Sava
Podsused
29.03.20.
14:00 h
148,51
-3,31
Sava
Zagreb
29.03.20.
14:00 h
142,13
+8,10
Savinja
Nazarje
29.03.20.
14:00 h
7,24
0,00
Savinja
Letuš
29.03.20.
14:00 h
6,80
0,00
Savinja
Laško
29.03.20.
14:00 h
13,70
0,00
Savinja
Veliko Širje
29.03.20.
14:00 h
15,70
+0,60
Sora
Suha
29.03.20.
14:00 h
7,57
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
29.03.20.
14:00 h
1,03
0,00
Sutla
Zelenjak
29.03.20.
14:00 h
2,91
-0,12
Home Home VODOSTAJ