Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
16.07.20.
17:00 h
0,14
+0,02
Kamniška Bistrica
Kamnik
16.07.20.
18:00 h
4,72
0,00
Krapina
Kupljenovo
16.07.20.
18:00 h
3,67
-2,36
Kupa
Jamnička Kiselica
16.07.20.
18:00 h
44,02
0,00
Ljubljanica
Moste I
16.07.20.
18:00 h
14,10
+0,50
Sava
Radovljica
16.07.20.
18:00 h
39,80
+10,80
Sava
Medno
16.07.20.
18:00 h
58,50
-1,40
Sava
Šentjakob
16.07.20.
18:00 h
54,80
-2,00
Sava
Hrastnik
16.07.20.
18:00 h
82,20
+3,70
Sava
Drenje Brdovečko
16.07.20.
18:00 h
119,88
-2,67
Sava
Jesenice na Dolenjskom
16.07.20.
18:00 h
141,00
+5,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
16.07.20.
18:00 h
134,00
0,00
Sava
Podsused
16.07.20.
18:00 h
156,85
+22,87
Sava
Zagreb
16.07.20.
18:00 h
135,63
+3,20
Savinja
Nazarje
16.07.20.
18:00 h
10,20
0,00
Savinja
Letuš
16.07.20.
18:00 h
10,90
0,00
Savinja
Laško
16.07.20.
18:00 h
20,40
-0,70
Savinja
Veliko Širje
16.07.20.
18:00 h
21,80
-0,70
Sora
Suha
16.07.20.
18:00 h
8,65
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
16.07.20.
18:00 h
0,73
0,00
Sutla
Zelenjak
16.07.20.
18:00 h
2,21
+0,12
Home Home VODOSTAJ