Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
20.10.19.
13:00 h
0,16
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
20.10.19.
13:00 h
3,25
+0,17
Krapina
Kupljenovo
20.10.19.
13:00 h
2,88
0,00
Kupa
Jamnička Kiselica
20.10.19.
13:00 h
26,2
0,0
Ljubljanica
Moste I
20.10.19.
13:00 h
16,30
0,00
Sava
Radovljica
20.10.19.
13:00 h
33,10
0,00
Sava
Medno
20.10.19.
13:00 h
35,00
0,00
Sava
Šentjakob
20.10.19.
13:00 h
40,00
0,00
Sava
Hrastnik
20.10.19.
13:00 h
69,10
0,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
20.10.19.
13:00 h
110,00
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
20.10.19.
13:00 h
111,42
-1,32
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
20.10.19.
13:00 h
105,00
0,00
Sava
Podsused
20.10.19.
13:00 h
105,4
+4,26
Sava
Zagreb
20.10.19.
13:00 h
91,56
+10,50
Savinja
Nazarje
20.10.19.
13:00 h
5,36
0,00
Savinja
Letuš
20.10.19.
13:00 h
5,45
0,00
Savinja
Laško
20.10.19.
13:00 h
11,90
0,00
Savinja
Veliko Širje
20.10.19.
13:00 h
13,10
0,00
Sora
Suha
20.10.19.
13:00 h
5,98
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
20.10.19.
13:00 h
0,57
0,00
Sutla
Zelenjak
20.10.19.
13:00 h
2,44
0,00
Home Home VODOSTAJ