Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
25.08.19.
20:00 h
0,16
+0,02
Kamniška Bistrica
Kamnik
25.08.19.
19:30 h
5,49
0,00
Krapina
Kupljenovo
25.08.19.
20:00 h
0,76
-0,22
Kupa
Jamnička Kiselica
25.08.19.
20:00 h
96,78
0,00
Ljubljanica
Moste I
25.08.19.
19:30 h
10,00
0,00
Sava
Radovljica
25.08.19.
19:30 h
25,20
0,00
Sava
Medno
25.08.19.
19:30 h
28,70
0,00
Sava
Šentjakob
25.08.19.
19:30 h
31,00
0,00
Sava
Hrastnik
25.08.19.
19:30 h
127,00
-10,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
25.08.19.
19:30 h
192,00
-8,00
Sava
Drenje Brdovečko
25.08.19.
20:00 h
187,2
-10,64
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
25.08.19.
19:00 h
209,00
0,00
Sava
Podsused
25.08.19.
20:00 h
215,74
-4,14
Sava
Zagreb
25.08.19.
20:00 h
240,8
-2,02
Savinja
Nazarje
25.08.19.
19:30 h
20,20
0,00
Savinja
Letuš
25.08.19.
19:30 h
21,70
-0,70
Savinja
Laško
25.08.19.
19:30 h
38,00
-0,90
Savinja
Veliko Širje
25.08.19.
19:30 h
50,70
-0,90
Sora
Suha
25.08.19.
19:30 h
3,73
-0,17
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
25.08.19.
20:00 h
0,53
0,00
Sutla
Zelenjak
25.08.19.
20:00 h
6,32
-0,27
Home Home VODOSTAJ