Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Kamniška Bistrica
Kamnik
15.12.19.
09:30 h
6,05
0,00
Krapina
Kupljenovo
15.12.19.
10:00 h
33,21
-1,48
Ljubljanica
Moste I
15.12.19.
09:30 h
61,60
0,00
Sava
Radovljica
15.12.19.
09:30 h
42,20
-1,20
Sava
Medno
15.12.19.
09:30 h
82,00
-3,20
Sava
Šentjakob
15.12.19.
09:30 h
89,80
-2,60
Sava
Hrastnik
15.12.19.
09:30 h
171,00
-2,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
15.12.19.
09:30 h
431,00
+16,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
15.12.19.
09:00 h
432,00
+36,00
Savinja
Nazarje
15.12.19.
09:30 h
11,40
0,00
Savinja
Letuš
15.12.19.
09:30 h
11,80
0,00
Savinja
Laško
15.12.19.
09:30 h
33,70
-0,80
Savinja
Veliko Širje
15.12.19.
09:30 h
41,60
0,00
Sora
Suha
15.12.19.
09:30 h
11,50
+0,50
Sutla
Zelenjak
15.12.19.
10:00 h
10,43
-0,15
Home Home VODOSTAJ