Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Kamniška Bistrica
Kamnik
19.08.19.
03:30 h
2,92
0,00
Krapina
Kupljenovo
19.08.19.
04:00 h
5,51
+0,65
Ljubljanica
Moste I
19.08.19.
03:30 h
10,60
0,00
Sava
Radovljica
19.08.19.
03:30 h
10,90
0,00
Sava
Medno
19.08.19.
03:30 h
27,10
0,00
Sava
Šentjakob
19.08.19.
03:30 h
33,80
-1,40
Sava
Hrastnik
19.08.19.
03:30 h
58,00
0,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
19.08.19.
03:30 h
90,60
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
19.08.19.
04:00 h
157,57
0,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
19.08.19.
03:00 h
100,00
0,00
Savinja
Nazarje
17.08.19.
11:00 h
5,65
0,00
Savinja
Letuš
19.08.19.
03:30 h
5,45
0,00
Savinja
Laško
19.08.19.
03:30 h
11,50
0,00
Savinja
Veliko Širje
19.08.19.
03:30 h
12,70
0,00
Sora
Suha
19.08.19.
03:30 h
3,90
0,00
Sutla
Zelenjak
19.08.19.
04:00 h
1,66
+0,10
Home Home VODOSTAJ