Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Kamniška Bistrica
Kamnik
20.10.19.
14:00 h
3,08
+0,16
Krapina
Kupljenovo
20.10.19.
14:00 h
2,88
0,00
Ljubljanica
Moste I
20.10.19.
14:00 h
15,80
0,00
Sava
Radovljica
20.10.19.
14:00 h
33,10
0,00
Sava
Medno
20.10.19.
14:00 h
35,00
0,00
Sava
Šentjakob
20.10.19.
14:00 h
40,00
0,00
Sava
Hrastnik
20.10.19.
14:00 h
69,10
0,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
20.10.19.
14:00 h
95,10
-8,90
Sava
Drenje Brdovečko
20.10.19.
14:00 h
106,23
-5,19
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
20.10.19.
14:00 h
94,00
-3,00
Savinja
Nazarje
20.10.19.
14:00 h
5,36
0,00
Savinja
Letuš
20.10.19.
14:00 h
5,45
0,00
Savinja
Laško
20.10.19.
14:00 h
11,90
0,00
Savinja
Veliko Širje
20.10.19.
14:00 h
13,10
0,00
Sora
Suha
20.10.19.
14:00 h
5,98
0,00
Sutla
Zelenjak
20.10.19.
14:00 h
2,44
0,00
Home Home VODOSTAJ