Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Kamniška Bistrica
Kamnik
30.10.20.
08:30 h
7,24
+0,31
Krapina
Kupljenovo
30.10.20.
09:00 h
6,2
0,0
Ljubljanica
Moste I
30.10.20.
08:00 h
76,10
0,00
Sava
Radovljica
30.10.20.
08:30 h
66,20
-1,50
Sava
Medno
30.10.20.
08:30 h
177,00
+31,00
Sava
Šentjakob
30.10.20.
08:30 h
93,70
+6,50
Sava
Hrastnik
30.10.20.
08:30 h
206,00
-2,00
Sava
Drenje Brdovečko
30.10.20.
09:00 h
381,63
+58,83
Sava
Jesenice na Dolenjskom
30.10.20.
08:30 h
378,00
+40,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
30.10.20.
08:00 h
306,00
+27,00
Savinja
Nazarje
30.10.20.
08:30 h
18,10
+1,10
Savinja
Letuš
30.10.20.
08:30 h
16,50
-0,50
Savinja
Laško
30.10.20.
08:30 h
29,60
-0,80
Savinja
Veliko Širje
30.10.20.
08:30 h
32,30
-0,90
Sora
Suha
30.10.20.
08:30 h
15,90
0,00
Sutla
Zelenjak
30.10.20.
09:00 h
3,27
0,00
Home Home VODOSTAJ