Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Kamniška Bistrica
Kamnik
29.05.20.
03:00 h
5,22
0,00
Krapina
Kupljenovo
29.05.20.
03:00 h
3,81
0,00
Ljubljanica
Moste I
29.05.20.
03:00 h
14,90
0,00
Sava
Radovljica
29.05.20.
03:00 h
22,50
0,00
Sava
Medno
29.05.20.
03:00 h
47,00
+4,70
Sava
Šentjakob
29.05.20.
03:00 h
49,80
-7,00
Sava
Hrastnik
29.05.20.
03:00 h
84,70
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
29.05.20.
03:00 h
85,59
-2,26
Sava
Jesenice na Dolenjskom
29.05.20.
03:00 h
104,00
0,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
29.05.20.
03:00 h
98,00
0,00
Savinja
Nazarje
29.05.20.
03:00 h
6,90
0,00
Savinja
Letuš
29.05.20.
03:00 h
7,72
0,00
Savinja
Laško
29.05.20.
03:00 h
11,10
0,00
Savinja
Veliko Širje
29.05.20.
03:00 h
12,30
0,00
Sora
Suha
29.05.20.
03:00 h
9,43
0,00
Sutla
Zelenjak
29.05.20.
03:00 h
2,09
0,00
Home Home VODOSTAJ