Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
22.11.19.
09:00 h
0,82
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
22.11.19.
09:00 h
15,30
-0,40
Ljubljanica
Moste I
22.11.19.
09:00 h
155,00
0,00
Sava
Radovljica
22.11.19.
09:00 h
129,00
0,00
Sava
Medno
22.11.19.
09:00 h
203,00
-3,00
Sava
Šentjakob
22.11.19.
09:00 h
205,00
+16,00
Sava
Hrastnik
22.11.19.
09:00 h
436,00
-4,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
22.11.19.
09:00 h
733,00
-14,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
22.11.19.
09:00 h
778,00
-2,00
Sava
Podsused
22.11.19.
09:00 h
843,74
-9,78
Sava
Zagreb
22.11.19.
09:00 h
846,31
-13,65
Savinja
Nazarje
22.11.19.
09:00 h
42,20
-0,90
Savinja
Letuš
22.11.19.
09:00 h
46,20
0,00
Savinja
Laško
22.11.19.
09:00 h
80,10
0,00
Savinja
Veliko Širje
22.11.19.
09:00 h
97,60
-1,10
Sora
Suha
22.11.19.
09:00 h
43,90
0,00
Home Home VODOSTAJ