Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
28.01.20.
12:00 h
0,18
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
28.01.20.
12:30 h
2,92
0,00
Ljubljanica
Moste I
28.01.20.
12:30 h
16,80
0,00
Sava
Radovljica
28.01.20.
12:30 h
29,00
0,00
Sava
Medno
28.01.20.
12:30 h
40,10
0,00
Sava
Šentjakob
28.01.20.
12:30 h
42,50
0,00
Sava
Hrastnik
28.01.20.
12:30 h
77,30
+2,40
Sava
Jesenice na Dolenjskom
28.01.20.
12:30 h
122,00
0,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
28.01.20.
12:00 h
118,00
0,00
Sava
Podsused
28.01.20.
12:00 h
133,98
0,00
Sava
Zagreb
28.01.20.
12:00 h
122,99
0,00
Savinja
Nazarje
28.01.20.
12:30 h
5,08
0,00
Savinja
Letuš
28.01.20.
12:30 h
4,75
0,00
Savinja
Laško
28.01.20.
12:30 h
11,50
0,00
Savinja
Veliko Širje
28.01.20.
12:30 h
13,10
0,00
Sora
Suha
28.01.20.
12:30 h
4,72
0,00
Home Home VODOSTAJ