Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
17.10.19.
10:00 h
0,16
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
17.10.19.
10:00 h
3,62
0,00
Ljubljanica
Moste I
17.10.19.
10:00 h
25,80
0,00
Sava
Radovljica
17.10.19.
10:00 h
35,30
-1,10
Sava
Medno
17.10.19.
10:00 h
39,00
0,00
Sava
Šentjakob
17.10.19.
10:00 h
39,10
0,00
Sava
Hrastnik
17.10.19.
10:00 h
83,50
-1,20
Sava
Jesenice na Dolenjskom
17.10.19.
10:00 h
132,00
+10,00
Sava
Drenje Brdovečko
17.10.19.
10:00 h
133,45
+14,01
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
17.10.19.
10:00 h
125,00
+11,00
Sava
Podsused
17.10.19.
10:00 h
90,13
+5,31
Sava
Zagreb
17.10.19.
10:00 h
86,2
0,0
Savinja
Nazarje
17.10.19.
10:00 h
6,26
-0,32
Savinja
Letuš
17.10.19.
10:00 h
6,23
0,00
Savinja
Laško
17.10.19.
10:00 h
14,20
0,00
Savinja
Veliko Širje
17.10.19.
10:00 h
15,10
0,00
Sora
Suha
17.10.19.
10:00 h
6,28
+0,30
Home Home VODOSTAJ