Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bregana
Koretići
22.09.19.
18:00 h
0,14
0,00
Kamniška Bistrica
Kamnik
22.09.19.
18:00 h
2,76
0,00
Ljubljanica
Moste I
22.09.19.
18:00 h
9,38
0,00
Sava
Radovljica
22.09.19.
18:00 h
36,40
+2,20
Sava
Medno
22.09.19.
18:00 h
38,00
+4,90
Sava
Šentjakob
22.09.19.
18:00 h
28,50
0,00
Sava
Hrastnik
22.09.19.
18:00 h
61,20
+1,00
Sava
Jesenice na Dolenjskom
22.09.19.
18:00 h
92,90
0,00
Sava
Drenje Brdovečko
22.09.19.
18:00 h
107,52
0,00
Sava
Drenje Brdovečko (SIMK)
22.09.19.
18:00 h
89,00
0,00
Sava
Podsused
22.09.19.
18:00 h
91,48
-2,72
Sava
Zagreb
22.09.19.
18:00 h
98,57
-1,44
Savinja
Nazarje
22.09.19.
18:00 h
5,65
0,00
Savinja
Letuš
22.09.19.
18:00 h
5,70
0,00
Savinja
Laško
22.09.19.
18:00 h
12,30
0,00
Savinja
Veliko Širje
22.09.19.
18:00 h
13,10
0,00
Sora
Suha
22.09.19.
18:00 h
4,08
0,00
Home Home VODOSTAJ