Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
19.10.19.
06:00 h
0,53
-0,04
Home Home VODOSTAJ