Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
07.06.20.
08:00 h
2,84
0,00
Home Home VODOSTAJ