Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
23.08.19.
20:00 h
0,53
0,00
Home Home VODOSTAJ