Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
02.06.20.
16:00 h
0,37
0,00
Orljava
Frkljevci
02.06.20.
16:00 h
2,05
0,00
Sava
Stara Gradiška
02.06.20.
15:00 h
353,32
0,00
Sava
Mačkovac
02.06.20.
16:00 h
370,51
0,00
Sava
Davor
02.06.20.
16:00 h
450,65
+2,46
Šumetlica
Cernik
02.06.20.
15:00 h
0,05
0,00
Home Home VODOSTAJ