Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
29.03.20.
14:00 h
0,97
-0,04
Orljava
Frkljevci
29.03.20.
14:00 h
10,03
-0,72
Sava
Stara Gradiška
29.03.20.
13:00 h
436,47
+2,13
Sava
Mačkovac
29.03.20.
14:00 h
443,58
+2,24
Sava
Davor
29.03.20.
14:00 h
511,52
0,00
Šumetlica
Cernik
29.03.20.
13:00 h
0,1
0,0
Home Home VODOSTAJ