Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
19.09.19.
00:00 h
0,15
0,00
Orljava
Frkljevci
19.09.19.
00:00 h
1,18
-0,16
Sava
Stara Gradiška
18.09.19.
23:00 h
228,96
0,00
Sava
Mačkovac
19.09.19.
00:00 h
262,89
0,00
Sava
Davor
19.09.19.
00:00 h
281,77
0,00
Šumetlica
Cernik
18.09.19.
23:00 h
0,02
0,00
Home Home VODOSTAJ