Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.11.19.
00:00 h
0,37
+0,02
Orljava
Frkljevci
21.11.19.
00:00 h
2,17
+0,24
Sava
Stara Gradiška
20.11.19.
23:00 h
1736,88
0,00
Sava
Mačkovac
21.11.19.
00:00 h
1779,08
-3,64
Sava
Davor
21.11.19.
00:00 h
1892,47
0,00
Šumetlica
Cernik
20.11.19.
23:00 h
0,06
0,00
Home Home VODOSTAJ