Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bjelovarska
Bjelovar
21.11.19.
23:00 h
0,18
-0,02
Česma
Pavlovac
21.11.19.
23:00 h
2,12
-0,05
Česma
Narta
21.11.19.
23:00 h
7,71
0,00
Česma
Čazma
21.11.19.
23:00 h
51,13
0,00
Glogovnica
Koritna
21.11.19.
23:00 h
9,7
-0,76
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
21.11.19.
23:00 h
17,82
-1,83
Home Home VODOSTAJ