Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bjelovarska
Bjelovar
21.10.20.
14:00 h
0,03
0,00
Česma
Pavlovac
21.10.20.
14:00 h
0,1
0,0
Česma
Narta
21.10.20.
14:00 h
2,12
0,00
Česma
Čazma
21.10.20.
14:00 h
7,41
0,00
Glogovnica
Koritna
21.10.20.
14:00 h
1,19
-0,05
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
21.10.20.
14:00 h
1,57
0,00
Home Home VODOSTAJ