Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bjelovarska
Bjelovar
25.08.19.
15:00 h
0,04
0,00
Česma
Pavlovac
25.08.19.
15:00 h
0,01
0,00
Česma
Narta
25.08.19.
15:00 h
0,03
0,00
Česma
Čazma
25.08.19.
15:00 h
0,92
0,00
Glogovnica
Koritna
25.08.19.
15:00 h
0,74
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
25.08.19.
15:00 h
0,57
+0,04
Home Home VODOSTAJ