Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Česma
Čazma
07.06.20.
08:00 h
3,45
0,00
Ilova
Veliko Vukovje
07.06.20.
07:00 h
0,18
0,00
Ilova
Ilova
07.06.20.
08:00 h
0,79
0,00
Kutinica
Kutina
07.06.20.
07:00 h
0,02
0,00
Pakra
Janja Lipa
07.06.20.
08:00 h
0,92
0,00
Home Home VODOSTAJ