Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Česma
Čazma
20.11.19.
23:00 h
34,29
+0,33
Ilova
Veliko Vukovje
20.11.19.
23:00 h
4,85
+0,09
Ilova
Ilova
20.11.19.
23:00 h
12,77
+0,12
Kutinica
Kutina
20.11.19.
23:00 h
0,92
+0,05
Pakra
Janja Lipa
20.11.19.
23:00 h
1,33
0,00
Home Home VODOSTAJ