Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Česma
Čazma
18.09.19.
17:00 h
1,29
+0,10
Ilova
Veliko Vukovje
18.09.19.
17:00 h
0,69
0,00
Ilova
Ilova
18.09.19.
17:00 h
0,87
0,00
Kutinica
Kutina
18.09.19.
17:00 h
0
0
Pakra
Janja Lipa
18.09.19.
17:00 h
1,05
+0,54
Home Home VODOSTAJ