Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Bednja
Lepoglava
25.11.20.
20:00 h
24
0
Bednja
Železnica
25.11.20.
20:00 h
28
0
Bednja
Tuhovec
25.11.20.
20:00 h
52
0
Bednja
Ludbreg
25.11.20.
20:00 h
-5
0
Plitvica
Krkanec
25.11.20.
20:00 h
56
0
Plitvica
Vidovićev Mlin
25.11.20.
20:00 h
36
0
Home Home PROTOK