Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
25.05.17.
09:00 h
176
0
Bosut
Vinkovci
25.05.17.
09:00 h
146
0
Bosut
Nijemci
25.05.17.
09:00 h
186
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
25.05.17.
10:00 h
189
0
Breznica
Dragotin
25.05.17.
10:00 h
187
+3
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
25.05.17.
10:00 h
12
0
Sava
Županja
25.05.17.
10:00 h
208
0
Sava
Gunja
25.05.17.
09:00 h
333
+1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
25.05.17.
09:00 h
208
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
25.05.17.
10:00 h
92
+1
Home Home PROTOK