Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
14.12.17.
12:00 h
164
0
Bosut
Vinkovci
14.12.17.
13:00 h
133
-1
Bosut
Nijemci
14.12.17.
13:00 h
182
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
14.12.17.
14:00 h
187
0
Breznica
Dragotin
14.12.17.
12:00 h
38
+1
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
14.12.17.
14:00 h
14
-1
Sava
Županja
14.12.17.
14:00 h
645
+4
Sava
Gunja
14.12.17.
13:00 h
698
+5
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
14.12.17.
13:00 h
205
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
14.12.17.
14:00 h
49
0
Home Home PROTOK