Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
22.09.19.
17:00 h
150
0
Bosut
Vinkovci
22.09.19.
17:00 h
121
+1
Bosut
Nijemci
22.09.19.
17:00 h
174
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
22.09.19.
18:00 h
181
0
Bosut
Bosut granica
22.09.19.
18:00 h
-26
-2
Breznica
Dragotin
22.09.19.
18:00 h
35
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
22.09.19.
18:00 h
-1
-1
Sava
Županja
22.09.19.
18:00 h
-30
0
Sava
Gunja
22.09.19.
17:00 h
133
0
Sava
Gunja (DHMZ)
22.09.19.
11:00 h
133
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
22.09.19.
17:00 h
198
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
22.09.19.
18:00 h
46
0
Home Home PROTOK