Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
04.07.20.
11:00 h
163
-3
Bosut
Vinkovci
04.07.20.
11:00 h
123
-1
Bosut
Nijemci
04.07.20.
11:00 h
172
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
04.07.20.
11:00 h
181
0
Bosut
Bosut granica
04.07.20.
11:00 h
-23
0
Breznica
Dragotin
04.07.20.
11:00 h
40
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
04.07.20.
11:00 h
5
0
Sava
Županja
04.07.20.
11:00 h
42
0
Sava
Gunja
04.07.20.
10:00 h
195
0
Sava
Gunja (DHMZ)
04.07.20.
11:00 h
190
-3
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
04.07.20.
11:00 h
198
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
04.07.20.
11:00 h
49
-3
Home Home PROTOK