Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
01.06.23.
20:00 h
221
0
Bosut
Vinkovci
01.06.23.
20:00 h
182
0
Bosut
Nijemci
01.06.23.
20:00 h
262
+1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
01.06.23.
20:00 h
259
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
01.06.23.
20:00 h
49
-4
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
01.06.23.
20:00 h
4
-1
Sava
Županja
01.06.23.
20:00 h
762
-1
Sava
Gunja
01.06.23.
20:00 h
849
0
Sava
Gunja (DHMZ)
01.06.23.
20:00 h
846
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
01.06.23.
20:00 h
280
+1
ZLK Biđ polja
Đakovo
01.06.23.
20:00 h
139
+1
Home Home PROTOK