Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
21.11.19.
23:00 h
176
-2
Bosut
Vinkovci
20.11.19.
00:00 h
143
0
Bosut
Nijemci
21.11.19.
23:00 h
177
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
21.11.19.
23:00 h
184
+2
Bosut
Bosut granica
21.11.19.
23:00 h
-43
-2
Breznica
Dragotin
21.11.19.
23:00 h
52
-3
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
21.11.19.
23:00 h
1
0
Sava
Županja
21.11.19.
23:00 h
516
0
Sava
Gunja
24.10.19.
07:00 h
127
0
Sava
Gunja (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
587
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.11.19.
23:00 h
201
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
21.11.19.
23:00 h
46
0
Home Home PROTOK