Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
21.02.18.
12:00 h
179
0
Bosut
Vinkovci
21.02.18.
11:00 h
147
-1
Bosut
Nijemci
21.02.18.
11:00 h
190
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
21.02.18.
12:00 h
195
0
Breznica
Dragotin
21.02.18.
09:00 h
53
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
21.02.18.
12:00 h
19
-1
Sava
Županja
21.02.18.
12:00 h
464
0
Sava
Gunja
21.02.18.
12:00 h
555
+1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.02.18.
11:00 h
214
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
21.02.18.
12:00 h
110
+1
Home Home PROTOK