Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
12.12.19.
07:00 h
175
0
Bosut
Vinkovci
12.12.19.
07:00 h
145
0
Bosut
Nijemci
12.12.19.
07:00 h
181
+1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
12.12.19.
08:00 h
187
0
Bosut
Bosut granica
12.12.19.
08:00 h
-32
0
Breznica
Dragotin
12.12.19.
08:00 h
58
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
12.12.19.
08:00 h
14
-2
Sava
Županja
12.12.19.
08:00 h
388
0
Sava
Gunja
12.12.19.
07:00 h
476
0
Sava
Gunja (DHMZ)
12.12.19.
07:00 h
476
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
12.12.19.
07:00 h
205
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
12.12.19.
08:00 h
46
0
Home Home PROTOK