Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
07.06.20.
08:00 h
160
0
Bosut
Vinkovci
07.06.20.
08:00 h
130
0
Bosut
Nijemci
07.06.20.
08:00 h
175
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
07.06.20.
08:00 h
182
0
Bosut
Bosut granica
07.06.20.
08:00 h
-8
+9
Breznica
Dragotin
07.06.20.
08:00 h
21
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
07.06.20.
08:00 h
1
0
Sava
Županja
07.06.20.
08:00 h
38
0
Sava
Gunja
07.06.20.
08:00 h
188
0
Sava
Gunja (DHMZ)
07.06.20.
08:00 h
187
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
07.06.20.
08:00 h
200
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
07.06.20.
08:00 h
46
0
Home Home PROTOK