Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
21.05.19.
22:00 h
186
0
Bosut
Vinkovci
21.05.19.
22:00 h
154
0
Bosut
Nijemci
29.01.19.
14:00 h
175
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
21.05.19.
22:00 h
241
+2
Bosut
Bosut granica
21.05.19.
22:00 h
43
-2
Breznica
Dragotin
21.05.19.
22:00 h
48
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
21.05.19.
22:00 h
42
0
Sava
Županja
21.05.19.
22:00 h
743
-1
Sava
Gunja
21.05.19.
22:00 h
806
0
Sava
Gunja (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
805
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.05.19.
22:00 h
258
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
21.05.19.
22:00 h
76
0
Home Home PROTOK