Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
26.02.20.
01:00 h
175
0
Bosut
Vinkovci
26.02.20.
01:00 h
145
0
Bosut
Nijemci
26.02.20.
01:00 h
189
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
26.02.20.
02:00 h
196
0
Bosut
Bosut granica
26.02.20.
02:00 h
-31
0
Breznica
Dragotin
26.02.20.
02:00 h
25
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
26.02.20.
02:00 h
-2
0
Sava
Županja
26.02.20.
02:00 h
79
0
Sava
Gunja
26.02.20.
01:00 h
216
0
Sava
Gunja (DHMZ)
26.02.20.
01:00 h
215
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
26.02.20.
01:00 h
214
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
26.02.20.
02:00 h
46
0
Home Home PROTOK