Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
24.07.19.
08:00 h
174
0
Bosut
Vinkovci
24.07.19.
08:00 h
144
0
Bosut
Nijemci
29.01.19.
14:00 h
175
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
24.07.19.
08:00 h
187
0
Bosut
Bosut granica
24.07.19.
08:00 h
-36
+5
Breznica
Dragotin
24.07.19.
08:00 h
49
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
24.07.19.
08:00 h
9
-1
Sava
Županja
24.07.19.
08:00 h
12
0
Sava
Gunja
24.07.19.
08:00 h
165
0
Sava
Gunja (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
164
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
24.07.19.
08:00 h
205
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
24.07.19.
08:00 h
46
0
Home Home PROTOK