Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
24.06.17.
15:00 h
171
0
Bosut
Vinkovci
24.06.17.
15:00 h
140
0
Bosut
Nijemci
24.06.17.
15:00 h
162
+1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
24.06.17.
15:00 h
168
+2
Breznica
Dragotin
24.06.17.
15:00 h
28
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
24.06.17.
15:00 h
9
0
Sava
Županja
24.06.17.
15:00 h
7
0
Sava
Gunja
24.06.17.
06:00 h
165
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
24.06.17.
15:00 h
185
+1
ZLK Biđ polja
Đakovo
24.06.17.
15:00 h
46
0
Home Home PROTOK