Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
29.09.20.
02:00 h
146
0
Bosut
Vinkovci
29.09.20.
01:00 h
115
0
Bosut
Nijemci
29.09.20.
01:00 h
160
-4
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
29.09.20.
02:00 h
167
-1
Bosut
Bosut granica
29.09.20.
02:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
29.09.20.
02:00 h
41
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
29.09.20.
02:00 h
1
-1
Sava
Županja
29.09.20.
02:00 h
-30
+2
Sava
Gunja
29.09.20.
02:00 h
130
0
Sava
Gunja (DHMZ)
29.09.20.
02:00 h
130
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
29.09.20.
02:00 h
185
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
29.09.20.
02:00 h
51
+3
Home Home PROTOK