Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
02.04.20.
23:00 h
176
0
Bosut
Vinkovci
02.04.20.
23:00 h
146
+1
Bosut
Nijemci
02.04.20.
23:00 h
194
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
02.04.20.
23:00 h
200
-1
Bosut
Bosut granica
02.04.20.
23:00 h
-33
-1
Breznica
Dragotin
02.04.20.
23:00 h
52
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
02.04.20.
23:00 h
-8
-2
Sava
Županja
02.04.20.
23:00 h
148
0
Sava
Gunja
02.04.20.
23:00 h
275
0
Sava
Gunja (DHMZ)
02.04.20.
23:00 h
274
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
02.04.20.
23:00 h
219
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
02.04.20.
23:00 h
57
+3
Home Home PROTOK