Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
17.10.17.
03:00 h
159
0
Bosut
Vinkovci
17.10.17.
03:00 h
129
0
Bosut
Nijemci
17.10.17.
03:00 h
169
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
17.10.17.
06:00 h
175
-1
Breznica
Dragotin
17.10.17.
06:00 h
32
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
17.10.17.
06:00 h
3
-1
Sava
Županja
17.10.17.
06:00 h
31
-1
Sava
Gunja
17.10.17.
03:00 h
182
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
17.10.17.
03:00 h
193
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
17.10.17.
06:00 h
46
0
Home Home PROTOK