Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
28.01.20.
12:00 h
171
0
Bosut
Vinkovci
28.01.20.
12:00 h
141
0
Bosut
Nijemci
28.01.20.
12:00 h
181
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
28.01.20.
12:00 h
187
0
Bosut
Bosut granica
28.01.20.
12:00 h
-29
+7
Breznica
Dragotin
28.01.20.
12:00 h
24
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
28.01.20.
12:00 h
5
+1
Sava
Županja
28.01.20.
12:00 h
47
0
Sava
Gunja
28.01.20.
12:00 h
191
0
Sava
Gunja (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
187
-2
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
28.01.20.
12:00 h
206
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
25.01.20.
13:00 h
46
0
Home Home PROTOK