Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
02.03.21.
07:00 h
147
0
Bosut
Vinkovci
02.03.21.
07:00 h
117
0
Bosut
Nijemci
02.03.21.
07:00 h
180
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
02.03.21.
08:00 h
186
-1
Bosut
Bosut granica
02.03.21.
08:00 h
-62
-1
Breznica
Dragotin
02.03.21.
08:00 h
52
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
02.03.21.
08:00 h
1
+1
Sava
Županja
02.03.21.
08:00 h
301
-1
Sava
Gunja
02.03.21.
08:00 h
416
0
Sava
Gunja (DHMZ)
02.03.21.
07:00 h
417
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
02.03.21.
07:00 h
205
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
02.03.21.
08:00 h
57
0
Home Home PROTOK