Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
21.08.17.
07:00 h
144
0
Bosut
Vinkovci
21.08.17.
07:00 h
115
+1
Bosut
Nijemci
21.08.17.
07:00 h
168
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
21.08.17.
08:00 h
175
0
Breznica
Dragotin
21.08.17.
08:00 h
30
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
21.08.17.
08:00 h
1
-1
Sava
Županja
21.08.17.
08:00 h
-78
0
Sava
Gunja
21.08.17.
07:00 h
22
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.08.17.
07:00 h
193
+1
ZLK Biđ polja
Đakovo
21.08.17.
08:00 h
46
0
Home Home PROTOK