Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
20.04.18.
02:00 h
182
0
Bosut
Vinkovci
20.04.18.
02:00 h
151
0
Bosut
Nijemci
20.04.18.
02:00 h
231
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
19.04.18.
21:00 h
237
0
Breznica
Dragotin
19.04.18.
20:00 h
49
-1
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
19.04.18.
21:00 h
64
-1
Sava
Županja
19.04.18.
21:00 h
633
-1
Sava
Gunja
20.04.18.
02:00 h
718
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
20.04.18.
02:00 h
254
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
19.04.18.
21:00 h
72
0
Home Home PROTOK