Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
04.12.21.
13:00 h
160
-1
Bosut
Vinkovci
04.12.21.
13:00 h
129
0
Bosut
Nijemci
04.12.21.
13:00 h
186
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
04.12.21.
14:00 h
191
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
04.12.21.
14:00 h
49
-1
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
04.12.21.
14:00 h
-1
+1
Sava
Županja
04.12.21.
14:00 h
549
+4
Sava
Gunja
04.12.21.
14:00 h
609
0
Sava
Gunja (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
612
+3
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
04.12.21.
13:00 h
211
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
04.12.21.
14:00 h
111
+1
Home Home PROTOK