Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
12.08.20.
04:00 h
155
0
Bosut
Vinkovci
12.08.20.
04:00 h
125
0
Bosut
Nijemci
12.08.20.
04:00 h
169
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
12.08.20.
05:00 h
174
0
Bosut
Bosut granica
12.08.20.
05:00 h
-51
0
Breznica
Dragotin
12.08.20.
05:00 h
47
-2
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
12.08.20.
05:00 h
6
+1
Sava
Županja
12.08.20.
05:00 h
142
-1
Sava
Gunja
12.08.20.
05:00 h
274
0
Sava
Gunja (DHMZ)
12.08.20.
04:00 h
273
-1
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
12.08.20.
04:00 h
194
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
10.08.20.
23:00 h
49
+1
Home Home PROTOK