Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Biđ
Cerna
28.09.23.
22:00 h
156
0
Bosut
Vinkovci
10.09.23.
19:00 h
138
-1
Bosut
Nijemci
28.09.23.
22:00 h
177
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
28.09.23.
22:00 h
173
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
28.09.23.
16:00 h
23
+1
Kaluđer
Prkovci


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
28.09.23.
22:00 h
-1
0
Sava
Županja
28.09.23.
22:00 h
159
0
Sava
Gunja
28.09.23.
22:00 h
267
0
Sava
Gunja (DHMZ)
28.09.23.
22:00 h
279
0
Sava
CS Konjuša


Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
28.09.23.
22:00 h
199
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
28.09.23.
22:00 h
54
+1
Home Home PROTOK