Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
17.10.17.
06:00 h
14
0
Glina
Vranovina
17.10.17.
06:00 h
48
+1
Glina
Glina
17.10.17.
06:00 h
53
0
Kupa
Jamnička Kiselica
17.10.17.
06:00 h
60
0
Kupa
Šišinec
17.10.17.
03:00 h
134
0
Kupa
Farkašić
17.10.17.
03:00 h
176
0
Odra
Odra
17.10.17.
06:00 h
-2
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
17.10.17.
04:00 h
8
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
17.10.17.
06:00 h
9133
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
17.10.17.
06:00 h
53
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
16.10.17.
12:00 h
9390
-2
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
17.10.17.
06:00 h
23
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
17.10.17.
06:00 h
163
+1
Sava
Rugvica
17.10.17.
06:00 h
-166
+1
Sava
Dubrovčak
17.10.17.
06:00 h
-156
+1
Sava
Strelečko
17.10.17.
06:00 h
265
+1
Sava
Crnac
17.10.17.
06:00 h
-111
0
Sava
Gušće (HV)
17.10.17.
06:00 h
-8
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
17.10.17.
03:00 h
-8
0
Sava
Ustava Trebež
17.10.17.
06:00 h
-155
0
Sava
Jasenovac
17.10.17.
06:00 h
14
0
Sunja
Sunja
17.10.17.
03:00 h
126
+1
Trepča
Gvozd
17.10.17.
06:00 h
11
0
Una
Štrbački buk
17.10.17.
03:00 h
69
0
Una
Dobretin
17.10.17.
03:00 h
42
0
Una
Struga Banska
17.10.17.
03:00 h
32
0
Una
Hrvatska Kostajnica
17.10.17.
06:00 h
44
0
Una
Hrvatska Dubica
17.10.17.
03:00 h
-145
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
17.10.17.
03:00 h
42
0
Home Home PROTOK