Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
29.05.20.
03:00 h
14
0
Glina
Vranovina
29.05.20.
03:00 h
83
+3
Glina
Glina
29.05.20.
03:00 h
77
0
Kupa
Jamnička Kiselica
29.05.20.
03:00 h
111
-1
Kupa
Šišinec
29.05.20.
03:00 h
200
0
Kupa
Farkašić
29.05.20.
03:00 h
215
-1
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
29.05.20.
03:00 h
51
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
29.05.20.
03:00 h
19
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
29.05.20.
03:00 h
9138
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
29.05.20.
03:00 h
48
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
29.05.20.
03:00 h
9403
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
29.05.20.
03:00 h
3
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
29.05.20.
03:00 h
117
-2
Sava
Rugvica
29.05.20.
03:00 h
-186
+2
Sava
Dubrovčak
29.05.20.
03:00 h
-177
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
29.05.20.
03:00 h
288
-1
Sava
Crnac
29.05.20.
03:00 h
-61
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
-66
-1
Sava
Gušće (HV)
29.05.20.
03:00 h
52
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
54
-1
Sava
Ustava Trebež
29.05.20.
03:00 h
-123
-1
Sava
Jasenovac
29.05.20.
03:00 h
114
0
Sunja
Sunja
29.05.20.
03:00 h
109
0
Trepča
Gvozd
29.05.20.
03:00 h
20
-1
Una
Štrbački buk
29.05.20.
03:00 h
82
0
Una
Dobretin
29.05.20.
03:00 h
59
0
Una
Struga Banska
29.05.20.
03:00 h
93
0
Una
Hrvatska Kostajnica
29.05.20.
03:00 h
98
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
93
0
Una
Hrvatska Dubica
29.05.20.
03:00 h
-72
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
29.05.20.
03:00 h
56
0
Home Home PROTOK