Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
28.01.20.
12:00 h
60
0
Glina
Vranovina
28.01.20.
12:00 h
82
-1
Glina
Glina
28.01.20.
12:00 h
70
0
Kupa
Jamnička Kiselica
28.01.20.
12:00 h
78
+2
Kupa
Šišinec
28.01.20.
12:00 h
145
+2
Kupa
Farkašić
28.01.20.
12:00 h
169
+2
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
28.01.20.
12:00 h
52
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
28.01.20.
12:00 h
45
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
28.01.20.
12:00 h
9186
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
28.01.20.
12:00 h
75
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
28.01.20.
12:00 h
9402
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
28.01.20.
12:00 h
46
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
28.01.20.
12:00 h
147
+1
Sava
Rugvica
28.01.20.
12:00 h
-179
0
Sava
Dubrovčak
28.01.20.
12:00 h
-177
0
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
28.01.20.
12:00 h
228
0
Sava
Crnac
28.01.20.
12:00 h
-114
+1
Sava
Crnac (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
-122
+1
Sava
Gušće (HV)
28.01.20.
12:00 h
-15
-2
Sava
Gušće (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
-10
+1
Sava
Ustava Trebež
28.01.20.
12:00 h
-147
0
Sava
Jasenovac
28.01.20.
12:00 h
28
-1
Sunja
Sunja
28.01.20.
12:00 h
130
0
Trepča
Gvozd
28.01.20.
12:00 h
23
0
Una
Štrbački buk
28.01.20.
12:00 h
82
0
Una
Dobretin
28.01.20.
12:00 h
50
0
Una
Struga Banska
28.01.20.
12:00 h
50
0
Una
Hrvatska Kostajnica
28.01.20.
12:00 h
57
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
56
0
Una
Hrvatska Dubica
28.01.20.
12:00 h
-121
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
28.01.20.
11:30 h
67
0
Home Home PROTOK