Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
21.08.17.
08:00 h
-1
0
Glina
Vranovina
21.08.17.
08:00 h
35
+1
Glina
Glina
21.08.17.
08:00 h
44
0
Kupa
Jamnička Kiselica
21.08.17.
08:00 h
81
0
Kupa
Šišinec
21.08.17.
07:00 h
84
0
Kupa
Farkašić
21.08.17.
07:00 h
133
0
Odra
Odra
21.08.17.
08:00 h
-3
-2
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.08.17.
08:00 h
6
+1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.08.17.
08:00 h
9108
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.08.17.
08:00 h
38
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.08.17.
08:00 h
9392
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.08.17.
08:00 h
-36
-1
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.08.17.
08:00 h
97
0
Sava
Rugvica
21.08.17.
08:00 h
-229
+3
Sava
Dubrovčak
21.08.17.
08:00 h
-235
0
Sava
Strelečko
21.08.17.
08:00 h
198
0
Sava
Crnac
21.08.17.
08:00 h
-208
0
Sava
Gušće (HV)
21.08.17.
08:00 h
-124
0
Sava
Gušće (DHMZ)
21.08.17.
07:00 h
-122
0
Sava
Ustava Trebež
21.08.17.
08:00 h
-174
0
Sava
Jasenovac
21.08.17.
08:00 h
-108
0
Sunja
Sunja
21.08.17.
06:30 h
120
0
Trepča
Gvozd
21.08.17.
08:00 h
1
0
Una
Štrbački buk
21.08.17.
07:00 h
69
0
Una
Dobretin
21.08.17.
07:00 h
34
0
Una
Struga Banska
21.08.17.
06:00 h
20
0
Una
Hrvatska Kostajnica
21.08.17.
08:00 h
44
0
Una
Hrvatska Dubica
21.08.17.
07:00 h
-158
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.08.17.
07:00 h
39
0
Home Home PROTOK