Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
21.11.19.
00:00 h
399
-1
Glina
Vranovina
21.11.19.
00:00 h
132
+2
Glina
Glina
21.11.19.
00:00 h
201
+4
Kupa
Jamnička Kiselica
21.11.19.
00:00 h
429
-3
Kupa
Šišinec
20.11.19.
23:00 h
793
-4
Kupa
Farkašić
20.11.19.
23:00 h
787
-3
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
21.11.19.
00:00 h
772
-2
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.11.19.
00:00 h
406
-6
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.11.19.
00:00 h
9626
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.11.19.
00:00 h
438
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.11.19.
00:00 h
9531
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.11.19.
00:00 h
561
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.11.19.
00:00 h
486
0
Sava
Rugvica
21.11.19.
00:00 h
612
-1
Sava
Dubrovčak
21.11.19.
00:00 h
652
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
21.11.19.
00:00 h
1019
-2
Sava
Crnac
21.11.19.
00:00 h
684
0
Sava
Crnac (DHMZ)
20.11.19.
23:00 h
677
-1
Sava
Gušće (HV)
21.11.19.
00:00 h
813
-4
Sava
Gušće (DHMZ)
20.11.19.
23:00 h
802
-1
Sava
Ustava Trebež
21.11.19.
00:00 h
570
-1
Sava
Jasenovac
21.11.19.
00:00 h
712
0
Sunja
Sunja
20.11.19.
23:00 h
120
+1
Trepča
Gvozd
21.11.19.
00:00 h
90
+2
Una
Štrbački buk
20.11.19.
23:00 h
169
-1
Una
Dobretin
20.11.19.
23:00 h
140
-1
Una
Struga Banska
20.11.19.
23:00 h
218
0
Una
Hrvatska Kostajnica
21.11.19.
00:00 h
200
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
20.11.19.
23:00 h
194
-1
Una
Hrvatska Dubica
20.11.19.
23:00 h
109
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
20.11.19.
23:00 h
136
0
Home Home PROTOK