Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
21.10.20.
15:00 h
212
-1
Glina
Vranovina
21.10.20.
15:00 h
94
+1
Glina
Glina
21.10.20.
15:00 h
95
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
21.10.20.
15:00 h
176
-3
Kupa
Šišinec
21.10.20.
14:00 h
407
-2
Kupa
Farkašić
21.10.20.
14:00 h
427
-3
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
21.10.20.
15:00 h
519
-5
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.10.20.
15:00 h
124
-3
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.10.20.
15:00 h
9477
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.10.20.
15:00 h
329
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.10.20.
15:00 h
9480
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.10.20.
15:00 h
446
-1
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.10.20.
15:00 h
305
-1
Sava
Rugvica
21.10.20.
15:00 h
219
+4
Sava
Dubrovčak
21.10.20.
15:00 h
279
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
21.10.20.
15:00 h
780
+2
Sava
Crnac
21.10.20.
15:00 h
436
-3
Sava
Crnac (DHMZ)
21.10.20.
14:00 h
442
-4
Sava
Gušće (HV)
21.10.20.
15:00 h
606
-3
Sava
Gušće (DHMZ)
21.10.20.
14:00 h
602
-4
Sava
Ustava Trebež
21.10.20.
15:00 h
447
-2
Sava
Jasenovac
21.10.20.
15:00 h
650
-1
Sunja
Sunja
21.10.20.
14:00 h
112
0
Trepča
Gvozd
21.10.20.
15:00 h
24
-1
Una
Štrbački buk
21.10.20.
14:00 h
145
0
Una
Dobretin
21.10.20.
14:00 h
113
0
Una
Struga Banska
21.10.20.
14:00 h
195
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
21.10.20.
15:00 h
178
-1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
21.10.20.
14:00 h
180
-1
Una
Hrvatska Dubica
21.10.20.
14:00 h
79
-3
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.10.20.
14:00 h
99
0
Home Home PROTOK