Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
25.05.17.
10:00 h
35
0
Glina
Vranovina
25.05.17.
10:00 h
41
+1
Glina
Glina
25.05.17.
10:00 h
53
0
Kupa
Jamnička Kiselica
25.05.17.
10:00 h
81
+1
Kupa
Šišinec
25.05.17.
09:00 h
154
-1
Kupa
Farkašić
25.05.17.
09:00 h
180
-1
Odra
Odra
25.05.17.
10:00 h
8
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
25.05.17.
10:00 h
20
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
25.05.17.
10:00 h
9132
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
25.05.17.
10:00 h
74
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
24.05.17.
06:00 h
9395
+3
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
25.05.17.
10:00 h
9
+1
Retencija Žutica
CS Mahovo
25.05.17.
10:00 h
124
0
Sava
Rugvica
25.05.17.
10:00 h
-172
0
Sava
Dubrovčak
25.05.17.
10:00 h
-161
0
Sava
Strelečko
25.05.17.
10:00 h
234
-1
Sava
Crnac
24.05.17.
14:00 h
0
-38
Sava
Gušće (HV)
25.05.17.
10:00 h
24
0
Sava
Gušće (DHMZ)
25.05.17.
09:00 h
27
0
Sava
Ustava Trebež
25.05.17.
10:00 h
-139
-1
Sava
Jasenovac
25.05.17.
10:00 h
114
0
Sunja
Sunja
25.05.17.
09:00 h
120
0
Trepča
Gvozd
25.05.17.
10:00 h
16
+1
Una
Štrbački buk
25.05.17.
09:00 h
97
0
Una
Dobretin
25.05.17.
09:00 h
64
-1
Una
Struga Banska
25.05.17.
09:00 h
104
0
Una
Hrvatska Kostajnica
25.05.17.
10:00 h
105
0
Una
Hrvatska Dubica
25.05.17.
09:00 h
-58
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
25.05.17.
09:00 h
66
0
Home Home PROTOK