Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
19.04.18.
21:00 h
236
0
Glina
Vranovina
19.04.18.
21:00 h
83
-1
Glina
Glina
19.04.18.
21:00 h
97
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
19.04.18.
21:00 h
193
+2
Kupa
Šišinec
20.04.18.
02:00 h
396
0
Kupa
Farkašić
20.04.18.
02:00 h
397
-1
Maja
Dolnjaki
21.03.18.
08:00 h
120
-28
Odra
Odra
19.04.18.
21:00 h
528
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
19.04.18.
21:00 h
218
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
19.04.18.
21:00 h
9507
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
19.04.18.
21:00 h
361
-2
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
19.04.18.
21:00 h
9511
-1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
19.04.18.
21:00 h
449
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
21.03.18.
10:00 h
420
+8
Retencija Žutica
CS Mahovo
19.04.18.
21:00 h
324
-1
Sava
Rugvica
19.04.18.
21:00 h
289
-1
Sava
Dubrovčak
19.04.18.
21:00 h
348
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
19.04.18.
21:00 h
770
-2
Sava
Crnac
19.04.18.
21:00 h
445
-1
Sava
Gušće (HV)
19.04.18.
21:00 h
609
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
20.04.18.
02:00 h
602
-1
Sava
Ustava Trebež
19.04.18.
21:00 h
448
-1
Sava
Jasenovac
19.04.18.
21:00 h
631
0
Sunja
Sunja
20.04.18.
02:00 h
109
0
Trepča
Gvozd
19.04.18.
21:00 h
27
-1
Una
Štrbački buk
20.04.18.
02:00 h
116
0
Una
Dobretin
20.04.18.
02:00 h
86
0
Una
Struga Banska
20.04.18.
02:00 h
156
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
19.04.18.
21:00 h
147
-1
Una
Hrvatska Dubica
20.04.18.
02:00 h
21
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
20.04.18.
02:00 h
81
0
Home Home PROTOK