Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
21.02.18.
12:00 h
356
0
Glina
Vranovina
21.02.18.
12:00 h
121
0
Glina
Glina
21.02.18.
12:00 h
189
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
21.02.18.
12:00 h
172
-1
Kupa
Šišinec
21.02.18.
11:00 h
377
+3
Kupa
Farkašić
21.02.18.
12:00 h
369
0
Odra
Odra
21.02.18.
12:00 h
354
-2
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.02.18.
12:00 h
306
+1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.02.18.
12:00 h
9544
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.02.18.
12:00 h
352
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.02.18.
12:00 h
9453
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.02.18.
12:00 h
305
+1
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.02.18.
12:00 h
429
-1
Sava
Rugvica
21.02.18.
12:00 h
32
-1
Sava
Dubrovčak
21.02.18.
12:00 h
99
-4
Sava
Strelečko
21.02.18.
12:00 h
573
-2
Sava
Crnac
21.02.18.
12:00 h
265
-1
Sava
Gušće (HV)
21.02.18.
12:00 h
436
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
21.02.18.
12:00 h
429
-1
Sava
Ustava Trebež
21.02.18.
12:00 h
275
0
Sava
Jasenovac
21.02.18.
12:00 h
474
0
Sunja
Sunja
21.02.18.
11:00 h
149
+1
Trepča
Gvozd
21.02.18.
12:00 h
55
0
Una
Štrbački buk
21.02.18.
11:00 h
102
0
Una
Dobretin
21.02.18.
12:00 h
71
-1
Una
Struga Banska
21.02.18.
11:00 h
152
0
Una
Hrvatska Kostajnica
21.02.18.
12:00 h
150
-1
Una
Hrvatska Dubica
21.02.18.
12:00 h
6
-2
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.02.18.
12:00 h
78
0
Home Home PROTOK