Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
19.01.21.
22:00 h
212
0
Glina
Vranovina
19.01.21.
22:00 h
91
-2
Glina
Glina
19.01.21.
22:00 h
179
0
Kupa
Jamnička Kiselica
19.01.21.
22:00 h
115
+1
Kupa
Šišinec
19.01.21.
21:00 h
239
-1
Kupa
Farkašić
19.01.21.
21:00 h
248
0
Maja
Dolnjaki
11.01.21.
08:00 h
70
-30
Odra
Odra
19.01.21.
22:00 h
180
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
19.01.21.
22:00 h
189
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
19.01.21.
22:00 h
9480
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
19.01.21.
22:00 h
331
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
19.01.21.
22:00 h
9481
-1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
19.01.21.
22:00 h
215
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
15.01.21.
09:00 h
104
-176
Retencija Žutica
CS Mahovo
19.01.21.
22:00 h
299
0
Sava
Rugvica
19.01.21.
22:00 h
-62
+1
Sava
Dubrovčak
19.01.21.
22:00 h
-32
+1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
19.01.21.
22:00 h
462
-1
Sava
Crnac
19.01.21.
22:00 h
107
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
19.01.21.
21:00 h
110
-1
Sava
Gušće (HV)
19.01.21.
22:00 h
277
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
19.01.21.
21:00 h
272
-1
Sava
Ustava Trebež
19.01.21.
22:00 h
131
-3
Sava
Jasenovac
19.01.21.
22:00 h
354
-2
Sunja
Sunja
19.01.21.
21:15 h
117
0
Trepča
Gvozd
19.01.21.
22:00 h
28
0
Una
Štrbački buk
19.01.21.
21:00 h
107
0
Una
Dobretin
19.01.21.
21:00 h
72
0
Una
Struga Banska
19.01.21.
21:00 h
111
0
Una
Hrvatska Kostajnica
19.01.21.
22:00 h
112
-1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
19.01.21.
21:00 h
111
0
Una
Hrvatska Dubica
19.01.21.
21:00 h
-47
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
19.01.21.
21:00 h
77
0
Home Home PROTOK