Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
16.09.19.
14:00 h
-17
0
Glina
Vranovina
16.09.19.
14:00 h
65
+1
Glina
Glina
16.09.19.
14:00 h
55
0
Kupa
Jamnička Kiselica
16.09.19.
14:00 h
101
0
Kupa
Šišinec
16.09.19.
14:00 h
117
0
Kupa
Farkašić
16.09.19.
14:00 h
184
-1
Maja
Dolnjaki
03.05.18.
08:00 h
50
0
Odra
Odra
16.09.19.
14:00 h
0
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
16.09.19.
14:00 h
16
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
16.09.19.
12:00 h
9105
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
16.09.19.
13:00 h
31
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
16.09.19.
14:00 h
9401
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
16.09.19.
14:00 h
-29
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
03.05.18.
11:00 h
96
+16
Retencija Žutica
CS Mahovo
16.09.19.
14:00 h
100
+1
Sava
Rugvica
16.09.19.
14:00 h
-185
0
Sava
Dubrovčak
16.09.19.
14:00 h
-168
0
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
16.09.19.
14:00 h
221
+3
Sava
Crnac
16.09.19.
14:00 h
-131
0
Sava
Crnac (DHMZ)
16.09.19.
14:00 h
-136
0
Sava
Gušće (HV)
16.09.19.
14:00 h
-43
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
16.09.19.
14:00 h
-41
-1
Sava
Ustava Trebež
16.09.19.
14:00 h
-169
0
Sava
Jasenovac
16.09.19.
14:00 h
-11
-1
Sunja
Sunja
16.09.19.
13:45 h
126
0
Trepča
Gvozd
16.09.19.
14:00 h
9
0
Una
Štrbački buk
16.09.19.
14:00 h
67
0
Una
Dobretin
16.09.19.
14:00 h
37
-1
Una
Struga Banska
15.09.19.
05:00 h
25
0
Una
Hrvatska Kostajnica
16.09.19.
14:00 h
42
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
16.09.19.
14:00 h
33
0
Una
Hrvatska Dubica
16.09.19.
14:00 h
-154
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
16.09.19.
13:30 h
46
0
Home Home PROTOK