Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
28.03.20.
22:00 h
110
+1
Glina
Vranovina
28.03.20.
22:00 h
105
-1
Glina
Glina
28.03.20.
22:00 h
138
0
Kupa
Jamnička Kiselica
28.03.20.
22:00 h
77
-1
Kupa
Šišinec
28.03.20.
22:00 h
198
0
Kupa
Farkašić
28.03.20.
22:00 h
218
+1
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
28.03.20.
22:00 h
52
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
28.03.20.
22:00 h
22
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
28.03.20.
22:00 h
9234
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
28.03.20.
22:00 h
73
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
28.03.20.
22:00 h
9402
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
28.03.20.
22:00 h
54
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
28.03.20.
22:00 h
181
+1
Sava
Rugvica
28.03.20.
22:00 h
-185
+2
Sava
Dubrovčak
28.03.20.
22:00 h
-183
+1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
28.03.20.
22:00 h
235
-1
Sava
Crnac
28.03.20.
22:00 h
-80
0
Sava
Crnac (DHMZ)
28.03.20.
22:00 h
-87
0
Sava
Gušće (HV)
28.03.20.
22:00 h
28
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
28.03.20.
22:00 h
27
+1
Sava
Ustava Trebež
28.03.20.
22:00 h
-141
0
Sava
Jasenovac
28.03.20.
22:00 h
77
0
Sunja
Sunja
28.03.20.
22:00 h
119
0
Trepča
Gvozd
28.03.20.
22:00 h
45
0
Una
Štrbački buk
28.03.20.
10:00 h
86
0
Una
Dobretin
28.03.20.
22:00 h
56
0
Una
Struga Banska
28.03.20.
22:00 h
79
+1
Una
Hrvatska Kostajnica
28.03.20.
22:00 h
85
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
28.03.20.
22:00 h
83
0
Una
Hrvatska Dubica
28.03.20.
22:00 h
-86
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
28.03.20.
21:30 h
72
0
Home Home PROTOK