Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
21.05.19.
23:00 h
334
+1
Glina
Vranovina
21.05.19.
23:00 h
107
-1
Glina
Glina
21.05.19.
23:00 h
139
0
Kupa
Jamnička Kiselica
21.05.19.
23:00 h
212
0
Kupa
Šišinec
21.05.19.
22:00 h
442
-3
Kupa
Farkašić
21.05.19.
22:00 h
466
-1
Maja
Dolnjaki
03.05.18.
08:00 h
50
0
Odra
Odra
21.05.19.
23:00 h
539
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.05.19.
23:00 h
304
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.05.19.
23:00 h
9561
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.05.19.
23:00 h
392
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.05.19.
23:00 h
9531
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.05.19.
23:00 h
490
-2
Retencija Odransko polje
Lekenik
03.05.18.
11:00 h
96
+16
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.05.19.
23:00 h
419
0
Sava
Rugvica
21.05.19.
23:00 h
157
+2
Sava
Dubrovčak
21.05.19.
23:00 h
241
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
21.05.19.
23:00 h
765
0
Sava
Crnac
21.05.19.
23:00 h
447
-2
Sava
Crnac (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
455
-1
Sava
Gušće (HV)
21.05.19.
23:00 h
624
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
629
-1
Sava
Ustava Trebež
21.05.19.
23:00 h
492
0
Sava
Jasenovac
21.05.19.
23:00 h
703
-1
Sunja
Sunja
21.05.19.
22:00 h
138
+4
Trepča
Gvozd
21.05.19.
23:00 h
44
0
Una
Štrbački buk
21.05.19.
22:00 h
116
0
Una
Dobretin
21.05.19.
22:00 h
100
0
Una
Struga Banska
21.05.19.
22:00 h
193
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
21.05.19.
23:00 h
177
-1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
176
-1
Una
Hrvatska Dubica
21.05.19.
22:00 h
91
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.05.19.
22:00 h
80
0
Home Home PROTOK