Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
20.04.21.
03:00 h
78
0
Glina
Vranovina
20.04.21.
03:00 h
99
+1
Glina
Glina
20.04.21.
03:00 h
181
+1
Kupa
Jamnička Kiselica
20.04.21.
03:00 h
145
-2
Kupa
Šišinec
20.04.21.
02:00 h
291
+3
Kupa
Farkašić
20.04.21.
02:00 h
298
+1
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Odra
Odra
20.04.21.
03:00 h
175
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
20.04.21.
03:00 h
11
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
20.04.21.
03:00 h
9230
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
20.04.21.
03:00 h
95
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
20.04.21.
03:00 h
9401
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
20.04.21.
03:00 h
82
-1
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Žutica
CS Mahovo
20.04.21.
03:00 h
168
-1
Sava
Rugvica
20.04.21.
03:00 h
-49
+4
Sava
Dubrovčak
20.04.21.
03:00 h
-29
+2
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
20.04.21.
03:00 h
445
0
Sava
Crnac
20.04.21.
03:00 h
88
0
Sava
Crnac (DHMZ)
20.04.21.
02:00 h
84
0
Sava
Gušće (HV)
20.04.21.
03:00 h
232
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
20.04.21.
02:00 h
227
0
Sava
Ustava Trebež
20.04.21.
03:00 h
68
-2
Sava
Jasenovac
20.04.21.
03:00 h
297
-2
Sunja
Sunja
20.04.21.
02:00 h
108
0
Trepča
Gvozd
20.04.21.
03:00 h
34
0
Una
Štrbački buk
20.04.21.
02:00 h
108
0
Una
Dobretin
20.04.21.
02:00 h
74
0
Una
Struga Banska
20.04.21.
02:00 h
128
0
Una
Hrvatska Kostajnica
20.04.21.
03:00 h
127
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
20.04.21.
02:00 h
124
+1
Una
Hrvatska Dubica
20.04.21.
02:00 h
-30
+1
Vrelo Une
Donja Suvaja
20.04.21.
02:00 h
82
0
Home Home PROTOK