Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
24.06.17.
15:00 h
6
0
Glina
Vranovina
24.06.17.
15:00 h
34
0
Glina
Glina
24.06.17.
15:00 h
44
0
Kupa
Jamnička Kiselica
24.06.17.
15:00 h
103
0
Kupa
Šišinec
24.06.17.
15:00 h
103
-1
Kupa
Farkašić
24.06.17.
15:00 h
145
0
Odra
Odra
24.06.17.
15:00 h
-2
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
24.06.17.
15:00 h
44
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
24.06.17.
15:00 h
9110
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
24.06.17.
15:00 h
54
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
24.06.17.
15:00 h
9391
-1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
24.06.17.
15:00 h
-30
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
24.06.17.
15:00 h
99
+1
Sava
Rugvica
24.06.17.
15:00 h
-222
-1
Sava
Dubrovčak
24.06.17.
15:00 h
-220
0
Sava
Strelečko
24.06.17.
15:00 h
159
+1
Sava
Crnac
24.06.17.
15:00 h
-135
0
Sava
Gušće (HV)
21.06.17.
14:00 h
-77
0
Sava
Gušće (DHMZ)
24.06.17.
15:00 h
-84
0
Sava
Ustava Trebež
24.06.17.
15:00 h
-169
0
Sava
Jasenovac
24.06.17.
15:00 h
-45
0
Sunja
Sunja
24.06.17.
14:45 h
122
0
Trepča
Gvozd
24.06.17.
15:00 h
26
0
Una
Štrbački buk
24.06.17.
15:00 h
79
0
Una
Dobretin
24.06.17.
06:00 h
47
0
Una
Struga Banska
24.06.17.
15:00 h
42
0
Una
Hrvatska Kostajnica
24.06.17.
15:00 h
44
0
Una
Hrvatska Dubica
24.06.17.
15:00 h
-134
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
24.06.17.
15:00 h
50
0
Home Home PROTOK