Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
17.10.19.
02:00 h
-13
0
Glina
Vranovina
17.10.19.
02:00 h
73
-1
Glina
Glina
17.10.19.
02:00 h
58
0
Kupa
Jamnička Kiselica
17.10.19.
02:00 h
77
-1
Kupa
Šišinec
17.10.19.
02:00 h
133
0
Kupa
Farkašić
17.10.19.
02:00 h
161
0
Maja
Dolnjaki
03.05.18.
08:00 h
50
0
Odra
Odra
17.10.19.
02:00 h
-1
+2
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
17.10.19.
02:00 h
4
+1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
17.10.19.
02:00 h
9109
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
17.10.19.
02:00 h
29
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
17.10.19.
02:00 h
9402
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
17.10.19.
02:00 h
-16
-2
Retencija Odransko polje
Lekenik
03.05.18.
11:00 h
96
+16
Retencija Žutica
CS Mahovo
17.10.19.
02:00 h
103
+1
Sava
Rugvica
17.10.19.
02:00 h
-200
+2
Sava
Dubrovčak
17.10.19.
02:00 h
-168
0
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
17.10.19.
02:00 h
209
0
Sava
Crnac
17.10.19.
02:00 h
-117
0
Sava
Crnac (DHMZ)
17.10.19.
02:00 h
-147
0
Sava
Gušće (HV)
17.10.19.
02:00 h
-53
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
17.10.19.
02:00 h
-53
-1
Sava
Ustava Trebež
17.10.19.
02:00 h
-168
0
Sava
Jasenovac
17.10.19.
02:00 h
-26
0
Sunja
Sunja
17.10.19.
01:45 h
115
0
Trepča
Gvozd
17.10.19.
02:00 h
14
0
Una
Štrbački buk
17.10.19.
02:00 h
67
0
Una
Dobretin
17.10.19.
02:00 h
38
0
Una
Struga Banska
17.10.19.
01:00 h
23
0
Una
Hrvatska Kostajnica
17.10.19.
02:00 h
42
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
17.10.19.
02:00 h
32
0
Una
Hrvatska Dubica
17.10.19.
02:00 h
-155
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
17.10.19.
01:30 h
51
0
Home Home PROTOK