Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
09.08.20.
07:00 h
50
0
Glina
Vranovina
09.08.20.
07:00 h
75
0
Glina
Glina
09.08.20.
07:00 h
106
0
Kupa
Jamnička Kiselica
09.08.20.
07:00 h
129
-2
Kupa
Šišinec
09.08.20.
07:00 h
230
-3
Kupa
Farkašić
09.08.20.
07:00 h
246
-3
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
09.08.20.
07:00 h
51
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
09.08.20.
07:00 h
12
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
09.08.20.
05:00 h
9197
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
09.08.20.
07:00 h
42
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
09.08.20.
07:00 h
9402
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
09.08.20.
07:00 h
45
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
09.08.20.
07:00 h
93
0
Sava
Rugvica
09.08.20.
07:00 h
-100
-2
Sava
Dubrovčak
09.08.20.
07:00 h
-86
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
09.08.20.
07:00 h
366
-1
Sava
Crnac
09.08.20.
07:00 h
11
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
09.08.20.
07:00 h
7
-1
Sava
Gušće (HV)
09.08.20.
07:00 h
131
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
09.08.20.
07:00 h
128
-2
Sava
Ustava Trebež
09.08.20.
07:00 h
-51
-1
Sava
Jasenovac
09.08.20.
07:00 h
167
-1
Sunja
Sunja
09.08.20.
07:00 h
112
0
Trepča
Gvozd
09.08.20.
07:00 h
14
0
Una
Štrbački buk
09.08.20.
07:00 h
80
-1
Una
Dobretin
09.08.20.
07:00 h
57
0
Una
Struga Banska
09.08.20.
05:00 h
89
0
Una
Hrvatska Kostajnica
09.08.20.
07:00 h
85
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
09.08.20.
07:00 h
83
0
Una
Hrvatska Dubica
09.08.20.
07:00 h
-76
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
09.08.20.
07:00 h
50
0
Home Home PROTOK