Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
14.12.17.
14:00 h
440
+2
Glina
Vranovina
14.12.17.
14:00 h
224
-5
Glina
Glina
14.12.17.
14:00 h
399
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
14.12.17.
14:00 h
564
-2
Kupa
Šišinec
14.12.17.
13:00 h
898
+1
Kupa
Farkašić
14.12.17.
13:00 h
873
0
Odra
Odra
14.12.17.
14:00 h
785
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
14.12.17.
14:00 h
393
+4
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
14.12.17.
14:00 h
9592
+3
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
14.12.17.
14:00 h
365
+2
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
14.12.17.
14:00 h
9445
+2
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
14.12.17.
14:00 h
572
+1
Retencija Žutica
CS Mahovo
14.12.17.
14:00 h
553
+2
Sava
Rugvica
14.12.17.
14:00 h
722
-9
Sava
Dubrovčak
14.12.17.
14:00 h
713
-4
Sava
Strelečko
14.12.17.
14:00 h
1038
0
Sava
Crnac
14.12.17.
14:00 h
692
+1
Sava
Gušće (HV)
14.12.17.
14:00 h
820
-3
Sava
Gušće (DHMZ)
14.12.17.
13:00 h
813
0
Sava
Ustava Trebež
14.12.17.
14:00 h
581
0
Sava
Jasenovac
14.12.17.
14:00 h
771
+1
Sunja
Sunja
14.12.17.
13:00 h
176
-1
Trepča
Gvozd
14.12.17.
14:00 h
67
-1
Una
Štrbački buk
14.12.17.
13:00 h
171
-1
Una
Dobretin
14.12.17.
13:00 h
190
0
Una
Struga Banska
14.12.17.
13:00 h
387
-2
Una
Hrvatska Kostajnica
14.12.17.
14:00 h
341
0
Una
Hrvatska Dubica
14.12.17.
13:00 h
297
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
14.12.17.
13:00 h
135
0
Home Home PROTOK