Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
01.06.23.
21:00 h
293
-1
Glina
Vranovina
01.06.23.
21:00 h
94
0
Glina
Glina
01.06.23.
21:00 h
229
0
Kupa
Jamnička Kiselica
01.06.23.
21:00 h
120
-3
Kupa
Šišinec
01.06.23.
21:00 h
272
-6
Kupa
Farkašić
01.06.23.
21:00 h
301
-2
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Odra
Odra
01.06.23.
21:00 h
386
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
01.06.23.
21:00 h
288
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
01.06.23.
21:00 h
9567
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
01.06.23.
21:00 h
411
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
01.06.23.
21:00 h
9565
-9
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
01.06.23.
21:00 h
387
-4
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Žutica
CS Mahovo
01.06.23.
21:00 h
389
-2
Sava
Rugvica
01.06.23.
21:00 h
-30
-2
Sava
Dubrovčak
01.06.23.
21:00 h
44
-3
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
26.10.22.
12:00 h
175
0
Sava
Crnac
01.06.23.
21:00 h
309
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
306
-2
Sava
Gušće (HV)
01.06.23.
21:00 h
495
-2
Sava
Gušće (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
503
-2
Sava
Ustava Trebež
01.06.23.
21:00 h
378
-2
Sava
Jasenovac
01.06.23.
21:00 h
614
-2
Sunja
Sunja
01.06.23.
21:00 h
115
-1
Trepča
Gvozd
01.06.23.
21:00 h
23
0
Una
Štrbački buk
01.06.23.
21:00 h
110
-1
Una
Dobretin
01.06.23.
21:00 h
79
0
Una
Struga Banska
01.06.23.
21:00 h
161
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
01.06.23.
21:00 h
156
-1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
155
-1
Una
Hrvatska Dubica
01.06.23.
21:00 h
24
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
01.06.23.
21:00 h
79
0
Home Home PROTOK