Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
24.07.19.
08:00 h
-16
0
Glina
Vranovina
24.07.19.
08:00 h
56
+1
Glina
Glina
24.07.19.
08:00 h
56
0
Kupa
Jamnička Kiselica
24.07.19.
08:00 h
102
-2
Kupa
Šišinec
24.07.19.
08:00 h
119
-1
Kupa
Farkašić
24.07.19.
08:00 h
153
0
Maja
Dolnjaki
03.05.18.
08:00 h
50
0
Odra
Odra
24.07.19.
08:00 h
1
+2
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
24.07.19.
08:00 h
8
+1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
24.07.19.
07:00 h
9111
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
24.07.19.
08:00 h
51
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
24.07.19.
08:00 h
9400
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
24.07.19.
08:00 h
-24
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
03.05.18.
11:00 h
96
+16
Retencija Žutica
CS Mahovo
24.07.19.
07:00 h
96
0
Sava
Rugvica
24.07.19.
08:00 h
-206
-1
Sava
Dubrovčak
24.07.19.
08:00 h
-196
+1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
24.07.19.
07:00 h
189
0
Sava
Crnac
24.07.19.
08:00 h
-131
0
Sava
Crnac (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
-164
0
Sava
Gušće (HV)
24.07.19.
08:00 h
-77
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
-73
0
Sava
Ustava Trebež
24.07.19.
08:00 h
-168
0
Sava
Jasenovac
24.07.19.
08:00 h
-35
0
Sunja
Sunja
24.07.19.
07:45 h
127
0
Trepča
Gvozd
24.07.19.
08:00 h
7
0
Una
Štrbački buk
24.07.19.
08:00 h
74
0
Una
Dobretin
24.07.19.
08:00 h
44
0
Una
Struga Banska
24.07.19.
07:00 h
34
0
Una
Hrvatska Kostajnica
24.07.19.
08:00 h
42
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
43
+1
Una
Hrvatska Dubica
24.07.19.
08:00 h
-144
0
Vrelo Une
Donja Suvaja
24.07.19.
08:00 h
55
0
Home Home PROTOK