Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Česma
Česma ušće
15.12.19.
10:00 h
311
+2
Glina
Vranovina
15.12.19.
10:00 h
131
0
Glina
Glina
15.12.19.
10:00 h
221
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
15.12.19.
10:00 h
259
-3
Kupa
Šišinec
15.12.19.
09:00 h
510
+1
Kupa
Farkašić
15.12.19.
09:00 h
492
+2
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Odra
Odra
15.12.19.
10:00 h
396
+5
Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
15.12.19.
10:00 h
224
+3
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
15.12.19.
10:00 h
9474
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
15.12.19.
10:00 h
307
-2
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
15.12.19.
10:00 h
9432
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
15.12.19.
10:00 h
278
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Žutica
CS Mahovo
15.12.19.
10:00 h
362
0
Sava
Rugvica
15.12.19.
10:00 h
82
-6
Sava
Dubrovčak
15.12.19.
10:00 h
134
-4
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
15.12.19.
10:00 h
613
+7
Sava
Crnac
15.12.19.
10:00 h
299
+2
Sava
Crnac (DHMZ)
15.12.19.
09:00 h
290
+3
Sava
Gušće (HV)
15.12.19.
10:00 h
446
+2
Sava
Gušće (DHMZ)
15.12.19.
09:00 h
437
+3
Sava
Ustava Trebež
15.12.19.
10:00 h
273
+3
Sava
Jasenovac
15.12.19.
10:00 h
454
+2
Sunja
Sunja
13.12.19.
22:00 h
112
0
Trepča
Gvozd
15.12.19.
10:00 h
63
-1
Una
Štrbački buk
15.12.19.
09:00 h
130
0
Una
Dobretin
15.12.19.
09:00 h
95
0
Una
Struga Banska
15.12.19.
09:00 h
164
0
Una
Hrvatska Kostajnica
15.12.19.
10:00 h
161
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
15.12.19.
09:00 h
153
+1
Una
Hrvatska Dubica
13.12.19.
22:00 h
-7
+1
Vrelo Une
Donja Suvaja
13.12.19.
22:00 h
96
+1
Home Home PROTOK