Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
25.06.18.
10:00 h
59
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
25.06.18.
09:00 h
28
0
Otuča
Gračac 2
25.06.18.
09:00 h
41
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
25.06.18.
09:00 h
140
+1
Zrmanja
Obrovac
25.06.18.
09:00 h
83
+1
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
25.06.18.
09:00 h
54
0
Zrmanja
Žegar nizv.
25.06.18.
10:00 h
61
+1
Zrmanja
Mokro polje
25.06.18.
09:00 h
62
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Home Home PROTOK