Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
02.10.22.
13:00 h
68
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
02.10.22.
13:00 h
-8
0
Otuča
Gračac 2
02.10.22.
13:00 h
13
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
02.10.22.
13:00 h
30
0
Zrmanja
Obrovac
02.10.22.
13:00 h
98
-13
Zrmanja
Jankovića buk
02.10.22.
13:00 h
47
0
Zrmanja
Berberov buk
02.10.22.
13:00 h
64
0
Zrmanja
Žegar nizv.
02.10.22.
13:00 h
47
0
Zrmanja
Mokro polje
02.10.22.
13:00 h
69
0
Home Home PROTOK