Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
01.06.23.
20:00 h
68
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
01.06.23.
19:00 h
41
0
Otuča
Gračac 2
01.06.23.
20:00 h
21
-1
Vransko jezero
Pakoštanski most
01.06.23.
19:00 h
177
0
Zrmanja
Obrovac
31.05.23.
14:15 h
95
+7
Zrmanja
Jankovića buk
01.06.23.
19:00 h
96
+7
Zrmanja
Berberov buk
14.05.23.
22:00 h
301
+5
Zrmanja
Žegar nizv.
01.06.23.
20:00 h
80
-1
Zrmanja
Mokro polje
01.06.23.
19:00 h
69
-1
Home Home PROTOK