Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
17.08.18.
08:00 h
52
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
17.08.18.
07:00 h
-10
0
Otuča
Gračac 2
17.08.18.
07:00 h
33
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
17.08.18.
07:00 h
93
0
Zrmanja
Obrovac
17.08.18.
07:00 h
67
+11
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
17.08.18.
07:00 h
42
0
Zrmanja
Žegar nizv.
17.08.18.
08:00 h
41
0
Zrmanja
Mokro polje
17.08.18.
07:00 h
58
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Home Home PROTOK