Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
02.02.23.
08:00 h
67
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
02.02.23.
07:30 h
41
-1
Otuča
Gračac 2
02.02.23.
08:00 h
31
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
02.02.23.
08:00 h
160
0
Zrmanja
Obrovac
02.02.23.
08:30 h
82
-3
Zrmanja
Jankovića buk
02.02.23.
08:00 h
90
+31
Zrmanja
Berberov buk
02.02.23.
08:00 h
65
0
Zrmanja
Žegar nizv.
02.02.23.
08:00 h
70
-2
Zrmanja
Mokro polje
02.02.23.
08:00 h
70
0
Home Home PROTOK