Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
28.09.23.
22:00 h
64
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
28.09.23.
21:45 h
-5
0
Otuča
Gračac 2
28.09.23.
22:00 h
4
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
28.09.23.
21:00 h
78
0
Zrmanja
Obrovac
28.09.23.
21:45 h
88
0
Zrmanja
Jankovića buk
01.09.23.
08:00 h
4
0
Zrmanja
Berberov buk
14.05.23.
22:00 h
301
+5
Zrmanja
Žegar nizv.
28.09.23.
22:00 h
50
-1
Zrmanja
Mokro polje
28.09.23.
19:00 h
61
0
Home Home PROTOK