Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
22.05.22.
18:00 h
60
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
22.05.22.
17:00 h
23
0
Otuča
Gračac 2
22.05.22.
18:00 h
16
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
22.05.22.
17:00 h
80
0
Zrmanja
Obrovac
22.05.22.
17:00 h
94
+2
Zrmanja
Jankovića buk
22.05.22.
17:00 h
24
0
Zrmanja
Berberov buk
22.05.22.
17:00 h
54
0
Zrmanja
Žegar nizv.
22.05.22.
17:00 h
60
-1
Zrmanja
Mokro polje
22.05.22.
17:00 h
63
0
Home Home PROTOK