Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
21.08.17.
07:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
21.08.17.
06:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.08.17.
05:00 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
21.08.17.
06:15 h
107
0
Cetina
Đale
21.08.17.
06:30 h
1000
+6
Cetina
Trilj žičara
21.08.17.
06:30 h
55
+5
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
21.08.17.
06:00 h
27
+11
Cetina
Han
21.08.17.
06:30 h
92
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
21.08.17.
06:30 h
1830
0
Grab
Grab 1
21.08.17.
06:30 h
40
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
21.08.17.
06:00 h
62
+2
Ruda velika
Orlovac
21.08.17.
06:30 h
119
+8
Home Home PROTOK