Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
07.06.20.
07:30 h
2148
0
Cetina
Tisne stine 1
07.06.20.
08:00 h
95
0
Cetina
Pavića most
07.06.20.
07:00 h
73
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
07.06.20.
07:30 h
88
0
Cetina
Čikotina lađa
07.06.20.
07:30 h
107
0
Cetina
Đale
07.06.20.
07:30 h
1116
+1
Cetina
Trilj žičara
07.06.20.
07:30 h
101
+1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
07.06.20.
07:30 h
91
+1
Cetina
Han
07.06.20.
07:30 h
79
-7
Grab
Grab 1
07.06.20.
07:30 h
41
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
07.06.20.
07:30 h
108
+1
Ruda Velika
Orlovac
07.06.20.
07:30 h
72
0
Home Home PROTOK