Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
14.12.17.
13:00 h
118
0
Cetina
Pavića most
14.12.17.
13:00 h
80
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
14.12.17.
13:30 h
97
+1
Cetina
Čikotina lađa
14.12.17.
13:30 h
111
0
Cetina
Đale
14.12.17.
13:30 h
1057
-3
Cetina
Trilj žičara
14.12.17.
13:30 h
148
0
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
14.12.17.
13:00 h
135
-1
Cetina
Han
14.12.17.
13:30 h
93
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
14.12.17.
13:30 h
1486
0
Grab
Grab 1
14.12.17.
13:30 h
96
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
14.12.17.
13:00 h
184
0
Ruda velika
Orlovac
14.12.17.
13:30 h
155
0
Home Home PROTOK