Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.05.19.
21:30 h
2742
0
Cetina
Tisne stine 1
21.05.19.
22:00 h
115
0
Cetina
Pavića most
21.05.19.
21:00 h
81
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.05.19.
17:00 h
96
0
Cetina
Čikotina lađa
21.05.19.
21:30 h
105
0
Cetina
Đale
21.05.19.
21:30 h
1028
-3
Cetina
Trilj žičara
21.05.19.
21:30 h
135
+1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
21.05.19.
21:30 h
119
0
Cetina
Han
21.05.19.
21:30 h
63
-1
Grab
Grab 1
21.05.19.
21:30 h
109
+1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
21.05.19.
21:00 h
175
+1
Ruda Velika
Orlovac
21.05.19.
21:30 h
160
0
Home Home PROTOK