Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
20.04.21.
01:30 h
2753
0
Cetina
Tisne stine 1
20.04.21.
02:00 h
98
0
Cetina
Pavića most
20.04.21.
01:00 h
74
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
20.04.21.
01:30 h
87
0
Cetina
Čikotina lađa
20.04.21.
01:30 h
107
0
Cetina
Đale
20.04.21.
01:30 h
1124
+2
Cetina
Trilj žičara
20.04.21.
01:30 h
113
-4
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
20.04.21.
01:30 h
97
-5
Cetina
Han
20.04.21.
01:31 h
33
+6
Grab
Grab 1
19.04.21.
17:30 h
55
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
20.04.21.
01:30 h
160
-7
Ruda Velika
Orlovac
20.04.21.
01:30 h
170
0
Home Home PROTOK