Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
28.09.23.
21:30 h
1581
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
28.09.23.
21:30 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.09.23.
17:00 h
85
0
Cetina
Čikotina lađa
28.09.23.
21:30 h
110
-1
Cetina
Đale
28.09.23.
21:30 h
1143
-3
Cetina
Trilj žičara
28.09.23.
21:30 h
113
-4
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
28.09.23.
21:30 h
97
-4
Cetina
Han
28.09.23.
21:30 h
21
-1
Grab
Grab 1
28.09.23.
21:30 h
36
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
28.09.23.
21:30 h
147
-6
Ruda Velika
Orlovac
28.09.23.
21:30 h
83
-30
Home Home PROTOK