Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
21.02.18.
02:00 h
118
0
Cetina
Pavića most
21.02.18.
11:00 h
84
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.02.18.
06:00 h
99
0
Cetina
Čikotina lađa
21.02.18.
11:15 h
116
+3
Cetina
Đale
21.02.18.
11:30 h
907
-5
Cetina
Trilj žičara
21.02.18.
11:30 h
187
+2
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
21.02.18.
11:00 h
175
+2
Cetina
Han
21.02.18.
11:16 h
144
-1
Cetina aku. Peruča
Peruča
21.02.18.
11:30 h
2451
+1
Grab
Grab 1
21.02.18.
11:30 h
76
-1
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
16.02.18.
11:00 h
219
+1
Ruda velika
Orlovac
21.02.18.
11:30 h
188
0
Home Home PROTOK