Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
25.05.17.
06:00 h
96
0
Cetina
Pavića most
24.05.17.
08:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.05.17.
08:30 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
24.05.17.
08:30 h
104
0
Cetina
Đale
24.05.17.
08:30 h
1035
+4
Cetina
Trilj žičara
24.05.17.
08:30 h
111
+3
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
24.05.17.
08:00 h
89
+8
Cetina
Han
24.05.17.
08:30 h
88
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
24.05.17.
08:30 h
2827
+1
Grab
Grab 1
23.05.17.
23:59 h
52
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
24.05.17.
08:00 h
129
+25
Ruda velika
Orlovac
24.05.17.
08:30 h
157
0
Home Home PROTOK