Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
02.12.20.
21:30 h
1882
+1
Cetina
Tisne stine 1
02.12.20.
22:00 h
97
-1
Cetina
Pavića most
02.12.20.
21:00 h
76
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
02.12.20.
21:15 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
02.12.20.
21:30 h
108
0
Cetina
Đale
02.12.20.
21:30 h
816
-3
Cetina
Trilj žičara
02.12.20.
21:30 h
146
-5
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
02.12.20.
21:30 h
134
-4
Cetina
Han
02.12.20.
21:30 h
104
-1
Grab
Grab 1
02.12.20.
21:30 h
42
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
02.12.20.
21:00 h
165
-15
Ruda Velika
Orlovac
02.12.20.
21:30 h
65
0
Home Home PROTOK