Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
16.10.17.
17:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
17.10.17.
04:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
16.10.17.
23:00 h
88
+1
Cetina
Čikotina lađa
17.10.17.
04:30 h
105
0
Cetina
Đale
17.10.17.
04:30 h
1006
+3
Cetina
Trilj žičara
17.10.17.
04:30 h
12
-1
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
17.10.17.
04:00 h
12
0
Cetina
Han
16.10.17.
17:00 h
23
-7
Cetina aku. Peruča
Peruča
17.10.17.
04:30 h
1255
0
Grab
Grab 1
17.10.17.
04:30 h
40
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
16.10.17.
08:00 h
45
0
Ruda velika
Orlovac
17.10.17.
04:30 h
60
0
Home Home PROTOK