Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
26.02.20.
01:30 h
2177
-1
Cetina
Tisne stine 1
26.02.20.
01:00 h
97
0
Cetina
Pavića most
26.02.20.
01:00 h
71
-1
Cetina
Blato na Cetini nizv.
25.02.20.
23:59 h
84
0
Cetina
Čikotina lađa
26.02.20.
01:15 h
104
0
Cetina
Đale
26.02.20.
01:30 h
863
+11
Cetina
Trilj žičara
26.02.20.
01:30 h
107
-5
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
26.02.20.
01:30 h
97
-3
Cetina
Han
26.02.20.
01:30 h
76
0
Grab
Grab 1
26.02.20.
01:30 h
45
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
26.02.20.
01:30 h
131
-7
Ruda Velika
Orlovac
26.02.20.
01:30 h
81
0
Home Home PROTOK