Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.09.19.
14:15 h
1781
0
Cetina
Tisne stine 1
22.09.19.
17:00 h
91
0
Cetina
Pavića most
22.09.19.
16:00 h
69
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
22.09.19.
11:00 h
84
0
Cetina
Čikotina lađa
22.09.19.
16:30 h
103
0
Cetina
Đale
22.09.19.
16:30 h
1048
-3
Cetina
Trilj žičara
22.09.19.
16:30 h
96
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
22.09.19.
16:30 h
86
0
Cetina
Han
22.09.19.
16:30 h
105
0
Grab
Grab 1
22.09.19.
16:30 h
40
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
22.09.19.
16:00 h
109
-1
Ruda Velika
Orlovac
22.09.19.
16:30 h
63
0
Home Home PROTOK