Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
12.08.20.
03:30 h
1796
0
Cetina
Tisne stine 1
02.07.20.
21:00 h
93
0
Cetina
Pavića most
12.08.20.
03:00 h
73
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
12.08.20.
03:30 h
87
0
Cetina
Čikotina lađa
12.08.20.
03:30 h
109
0
Cetina
Đale
12.08.20.
03:30 h
909
+3
Cetina
Trilj žičara
12.08.20.
03:30 h
8
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
12.08.20.
03:30 h
16
0
Cetina
Han
12.08.20.
03:30 h
15
0
Grab
Grab 1
12.08.20.
03:30 h
40
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
12.08.20.
03:30 h
33
-1
Ruda Velika
Orlovac
12.08.20.
03:30 h
54
0
Home Home PROTOK