Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
12.12.19.
07:45 h
1916
-1
Cetina
Tisne stine 1
12.12.19.
07:00 h
105
+1
Cetina
Pavića most
12.12.19.
07:00 h
75
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
12.12.19.
06:00 h
88
0
Cetina
Čikotina lađa
12.12.19.
07:45 h
102
-1
Cetina
Đale
12.12.19.
07:45 h
1035
-3
Cetina
Trilj žičara
12.12.19.
07:45 h
179
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
12.12.19.
07:45 h
169
0
Cetina
Han
12.12.19.
07:00 h
174
0
Grab
Grab 1
12.12.19.
07:45 h
69
-1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
12.12.19.
07:45 h
197
0
Ruda Velika
Orlovac
12.12.19.
07:30 h
128
+1
Home Home PROTOK