Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
01.06.23.
19:30 h
2884
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
01.06.23.
19:30 h
81
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
01.06.23.
19:30 h
90
0
Cetina
Čikotina lađa
01.06.23.
19:30 h
112
0
Cetina
Đale
01.06.23.
19:30 h
1125
+5
Cetina
Trilj žičara
01.06.23.
19:30 h
143
+1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
01.06.23.
19:30 h
128
0
Cetina
Han
01.06.23.
19:31 h
43
-2
Grab
Grab 1
01.06.23.
19:30 h
62
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
01.06.23.
19:30 h
199
+3
Ruda Velika
Orlovac
01.06.23.
19:30 h
239
+1
Home Home PROTOK