Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
20.04.18.
01:30 h
2939
+1
Cetina
Tisne stine 1
20.04.18.
02:00 h
99
0
Cetina
Pavića most
20.04.18.
01:00 h
72
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
19.04.18.
23:00 h
82
0
Cetina
Čikotina lađa
20.04.18.
01:30 h
105
0
Cetina
Đale
20.04.18.
01:30 h
964
+5
Cetina
Trilj žičara
20.04.18.
01:30 h
174
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
20.04.18.
01:30 h
164
0
Cetina
Han
20.04.18.
01:15 h
174
0
Grab
Grab 1
20.04.18.
01:30 h
68
-1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
20.04.18.
01:00 h
194
-6
Ruda Velika
Orlovac
20.04.18.
01:30 h
142
0
Home Home PROTOK