Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
24.07.19.
07:30 h
2770
0
Cetina
Tisne stine 1
24.07.19.
08:00 h
94
0
Cetina
Pavića most
24.07.19.
07:00 h
70
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.07.19.
05:00 h
83
0
Cetina
Čikotina lađa
24.07.19.
07:30 h
104
0
Cetina
Đale
24.07.19.
07:30 h
1016
-2
Cetina
Trilj žičara
24.07.19.
07:30 h
87
+3
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
24.07.19.
07:30 h
78
+2
Cetina
Han
24.07.19.
07:30 h
108
0
Grab
Grab 1
24.07.19.
07:30 h
48
+1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
24.07.19.
07:00 h
102
+8
Ruda Velika
Orlovac
24.07.19.
07:30 h
146
+23
Home Home PROTOK