Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
23.09.20.
06:30 h
1547
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.20.
13:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
23.09.20.
06:00 h
74
-1
Cetina
Blato na Cetini nizv.
23.09.20.
06:30 h
87
+1
Cetina
Čikotina lađa
23.09.20.
05:00 h
111
0
Cetina
Đale
23.09.20.
06:30 h
1037
+5
Cetina
Trilj žičara
23.09.20.
06:30 h
22
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
23.09.20.
06:30 h
15
0
Cetina
Han
23.09.20.
06:30 h
15
-1
Grab
Grab 1
23.09.20.
06:30 h
38
+1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
23.09.20.
06:30 h
50
+14
Ruda Velika
Orlovac
23.09.20.
06:30 h
54
0
Home Home PROTOK