Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
24.06.17.
15:00 h
93
+1
Cetina
Pavića most
24.06.17.
14:00 h
69
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.06.17.
14:30 h
86
0
Cetina
Čikotina lađa
24.06.17.
14:30 h
102
0
Cetina
Đale
24.06.17.
14:30 h
1014
0
Cetina
Trilj žičara
24.06.17.
14:30 h
103
-1
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
24.06.17.
14:00 h
36
0
Cetina
Han
24.06.17.
14:30 h
88
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
24.06.17.
14:30 h
2638
0
Grab
Grab 1
24.06.17.
14:30 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
24.06.17.
14:00 h
130
+12
Ruda velika
Orlovac
24.06.17.
14:30 h
136
0
Home Home PROTOK