Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.11.19.
23:30 h
2006
0
Cetina
Tisne stine 1
21.11.19.
23:00 h
176
0
Cetina
Pavića most
21.11.19.
23:00 h
119
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.11.19.
18:00 h
139
0
Cetina
Čikotina lađa
21.11.19.
23:30 h
115
0
Cetina
Đale
21.11.19.
23:30 h
898
0
Cetina
Trilj žičara
21.11.19.
23:30 h
240
+2
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
21.11.19.
23:45 h
232
0
Cetina
Han
21.11.19.
23:00 h
193
-2
Grab
Grab 1
21.11.19.
23:30 h
124
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
21.11.19.
23:45 h
280
0
Ruda Velika
Orlovac
21.11.19.
23:30 h
191
-1
Home Home PROTOK