Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
28.01.20.
12:30 h
2129
0
Cetina
Tisne stine 1
28.01.20.
12:00 h
96
0
Cetina
Pavića most
28.01.20.
12:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.01.20.
12:00 h
85
+1
Cetina
Čikotina lađa
28.01.20.
12:30 h
103
0
Cetina
Đale
28.01.20.
12:30 h
1023
+5
Cetina
Trilj žičara
28.01.20.
12:30 h
133
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
28.01.20.
12:30 h
124
0
Cetina
Han
28.01.20.
12:00 h
80
0
Grab
Grab 1
28.01.20.
12:30 h
55
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
28.01.20.
12:30 h
191
+1
Ruda Velika
Orlovac
28.01.20.
12:30 h
224
0
Home Home PROTOK