Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
03.07.20.
22:45 h
2012
0
Cetina
Tisne stine 1
02.07.20.
21:00 h
93
0
Cetina
Pavića most
03.07.20.
22:00 h
71
-1
Cetina
Blato na Cetini nizv.
03.07.20.
17:00 h
87
-1
Cetina
Čikotina lađa
03.07.20.
22:45 h
108
0
Cetina
Đale
03.07.20.
22:45 h
864
-10
Cetina
Trilj žičara
03.07.20.
22:45 h
41
-3
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
04.07.20.
10:30 h
82
0
Cetina
Han
03.07.20.
22:46 h
16
0
Grab
Grab 1
03.07.20.
22:45 h
42
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
04.07.20.
10:30 h
99
0
Ruda Velika
Orlovac
03.07.20.
22:45 h
60
0
Home Home PROTOK