Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
28.03.20.
21:30 h
2462
0
Cetina
Tisne stine 1
28.03.20.
21:00 h
100
0
Cetina
Pavića most
28.03.20.
21:00 h
76
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.03.20.
18:00 h
90
0
Cetina
Čikotina lađa
28.03.20.
21:30 h
109
0
Cetina
Đale
28.03.20.
21:30 h
1062
-5
Cetina
Trilj žičara
28.03.20.
21:30 h
114
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
28.03.20.
21:30 h
105
-1
Cetina
Han
28.03.20.
21:30 h
37
-3
Grab
Grab 1
28.03.20.
21:30 h
46
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
28.03.20.
21:30 h
141
0
Ruda Velika
Orlovac
28.03.20.
21:30 h
152
-1
Home Home PROTOK