Postaja
Retencija Lonjsko Polje - CS Okoli
Maksimum: 669 cm, 09.11.1998.g.
Pripremno stanje
Redovne mjere
Izvanredne mjere
Izvanredno stanje
vodostaji
Grafički prikaz
Datum Vrijeme Vodostaj Trend
Home Home