Postaja
Sava - Palanjek preljev
Stacionaža vodotoka: rkm 619,000
Maksimum:
Pripremno stanje
Redovne mjere
Izvanredne mjere
Izvanredno stanje
vodostaji
Grafički prikaz
Datum Vrijeme Vodostaj Trend
Home Home