Postaja
Sabirni kanal AC ZG-RI - Lazina
Stacionaža vodotoka: kkm 1,250
Maksimum: 487 cm, 22.08.2005.g.
Pripremno stanje : 220
Redovne mjere : 320
Izvanredne mjere : 400
Izvanredno stanje : 450
vodostaji
Grafički prikaz
Datum Vrijeme Vodostaj Trend
Home Home PROTOK