Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
26.05.24.
03:00 h
69
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
26.05.24.
02:30 h
28
0
Otuča
Gračac 2
26.05.24.
03:00 h
14
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
26.05.24.
02:00 h
111
0
Zrmanja
Obrovac
26.05.24.
02:30 h
53
-3
Zrmanja
Jankovića buk
03.04.24.
08:00 h
151
-10
Zrmanja
Berberov buk
26.05.24.
02:00 h
58
0
Zrmanja
Žegar nizv.
26.05.24.
03:00 h
55
+1
Zrmanja
Mokro polje
26.05.24.
02:30 h
67
0
Home Home PROTOK