Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Krupa
Krupa
05.12.23.
18:00 h
90
-1
Miljašić Jaruga
Poljaki
05.12.23.
18:30 h
39
-1
Otuča
Gračac 2
05.12.23.
18:00 h
31
+2
Vransko jezero
Pakoštanski most
05.12.23.
18:00 h
114
+1
Zrmanja
Obrovac
05.12.23.
18:30 h
95
+1
Zrmanja
Jankovića buk
31.10.23.
10:00 h
1
-3
Zrmanja
Berberov buk
05.12.23.
18:00 h
83
0
Zrmanja
Žegar nizv.
05.12.23.
18:00 h
107
+1
Zrmanja
Mokro polje
05.12.23.
18:30 h
84
+2
Home Home PROTOK