Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
05.12.23.
18:00 h
1750
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
05.12.23.
18:00 h
84
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
05.12.23.
18:00 h
98
+1
Cetina
Čikotina lađa
05.12.23.
18:00 h
117
+1
Cetina
Đale
05.12.23.
18:00 h
994
-6
Cetina
Trilj žičara
05.12.23.
18:00 h
180
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
05.12.23.
18:15 h
172
0
Cetina
Han
05.12.23.
18:00 h
134
0
Grab
Grab 1
05.12.23.
18:00 h
65
-1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
05.12.23.
18:15 h
232
+4
Ruda Velika
Orlovac
05.12.23.
18:00 h
234
+4
Home Home PROTOK