Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
18.04.24.
16:30 h
2590
-1
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
18.04.24.
11:00 h
77
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
18.04.24.
16:30 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
18.04.24.
16:30 h
113
0
Cetina
Đale
18.04.24.
16:30 h
1004
-6
Cetina
Trilj žičara
18.04.24.
16:30 h
87
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
18.04.24.
16:30 h
73
0
Cetina
Han
18.04.24.
16:31 h
79
-1
Grab
Grab 1
18.04.24.
16:30 h
53
+1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
18.04.24.
16:30 h
98
0
Ruda Velika
Orlovac
18.04.24.
16:30 h
95
0
Home Home PROTOK