Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
23.01.22.
15:00 h
1,43
0,00
Orljava
Frkljevci
23.01.22.
15:00 h
2,98
-0,15
Sava
Stara Gradiška
23.01.22.
15:00 h
486,33
0,00
Sava
Mačkovac
23.01.22.
15:00 h
512,48
0,00
Sava
Davor
23.01.22.
15:00 h
642,3
-2,57
Šumetlica
Cernik
23.01.22.
15:00 h
0,09
0,00
Home Home VODOSTAJ