Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
21.01.22.
09:00 h
420
0
Kanal Crnac
Štivica
21.01.22.
09:00 h
-37
+2
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.01.22.
09:00 h
84
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.01.22.
09:00 h
8989
-1
Orljava
Frkljevci
21.01.22.
09:00 h
52
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
21.01.22.
08:00 h
95
0
Sava
Mačkovac
21.01.22.
09:00 h
263
0
Sava
Davor
21.01.22.
09:00 h
276
0
Šumetlica
Cernik
21.01.22.
08:00 h
9
0
Home Home PROTOK