Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
16.10.21.
23:00 h
391
0
Kanal Crnac
Štivica
16.10.21.
23:00 h
-69
-1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
16.10.21.
23:00 h
36
+1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
16.10.21.
23:00 h
8959
0
Orljava
Frkljevci
16.10.21.
23:00 h
32
-1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
16.10.21.
22:00 h
191
-2
Sava
Mačkovac
16.10.21.
23:00 h
335
-2
Sava
Davor
16.10.21.
23:00 h
343
-2
Šumetlica
Cernik
16.10.21.
22:00 h
8
0
Home Home PROTOK