Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
27.03.23.
03:00 h
368
-1
Kanal Crnac
Štivica
27.03.23.
03:00 h
56
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
27.03.23.
03:00 h
101
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
27.03.23.
03:00 h
8991
+2
Orljava
Frkljevci
27.03.23.
03:00 h
69
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
27.03.23.
02:00 h
334
-1
Sava
Mačkovac
27.03.23.
03:00 h
395
0
Sava
Davor
27.03.23.
03:00 h
394
0
Šumetlica
Cernik
27.03.23.
02:00 h
8
0
Home Home PROTOK