Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
29.06.22.
21:00 h
422
-1
Kanal Crnac
Štivica
29.06.22.
21:00 h
-66
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
29.06.22.
21:00 h
50
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
29.06.22.
21:00 h
8959
0
Orljava
Frkljevci
29.06.22.
21:00 h
30
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
29.06.22.
20:00 h
-61
0
Sava
Mačkovac
29.06.22.
21:00 h
108
0
Sava
Davor
29.06.22.
21:00 h
108
0
Šumetlica
Cernik
29.06.22.
20:00 h
5
0
Home Home PROTOK