Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Drava
Botovo (DHMZ)
25.08.19.
18:30 h
366,7
+5,8
Home Home VODOSTAJ