Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Drava
Botovo (DHMZ)
19.10.19.
06:00 h
202,91
0,00
Home Home VODOSTAJ