Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
212
0
Drava
Novo Virje Skela
01.06.23.
21:00 h
230
0
Drava
Terezino Polje
01.06.23.
21:00 h
-101
0
Drava
Terezino Polje (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
-110
0
Drava
Vrbovka
01.06.23.
22:00 h
304
0
Drava
Moslavina
01.06.23.
22:00 h
178
-1
Drava
Donji Miholjac
01.06.23.
22:00 h
195
-1
Drava
Donji Miholjac (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
189
0
Drava
Belišće (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
304
-1
Drava
Osijek (DHMZ)
01.06.23.
20:00 h
212
-1
Dunav
Batina
01.06.23.
22:00 h
347
-1
Dunav
Batina (DHMZ)
01.06.23.
20:00 h
352
-4
Dunav
Tikveš
30.05.23.
08:00 h
425
-12
Dunav
Aljmaš
01.06.23.
21:00 h
439
-1
Dunav
Dalj
01.06.23.
22:00 h
587
0
Dunav
Dalj (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
593
-1
Dunav
Vukovar (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
398
-1
Dunav
Ilok most
01.06.23.
21:00 h
427
-2
Dunav
Ilok
01.06.23.
22:00 h
436
0
Dunav
Ilok (DHMZ)
01.06.23.
09:00 h
456
-1
Kanal Kopačevo
Ustava Kopačevo (uzvodno)
29.05.23.
16:00 h
240
+1
Kopački rit
ustava Kopačevo (nizvodno)
01.06.23.
22:00 h
393
-1
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac
CS i ustava Zmajevac


Odvodni kanal Karašica
Luč


Odvodni kanal Karašica
CS Draž


Potok Bukvik
Naš. Novo Selo
01.06.23.
22:00 h
15
-1
Potok Čitluk
Akumulacija Čitluk


Potok Čopinac
Akumulacija Opatovac


Potok Koritnjak
Akumulacija Koritnjak


Potok Piljevačka Glava
Retencija Piljevačka Glava
23.01.23.
19:00 h
84
0
Potok Seginac
Akumulacija Seginac
26.05.23.
09:00 h
246
-64
Potok Slatinska Čađavica
Čađavica
01.06.23.
22:00 h
-3
+2
Potok Vojlovica
Čačinci
01.06.23.
21:00 h
103
+1
Potok Vujnovac
Akumulacija Lapovac II
13.05.23.
06:00 h
617
0
Spojni kanal CS Draž - p. Karašica
CS Draž


Vučica
Orahovica (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
16
+1
Vučica
Jelengrad
01.06.23.
22:00 h
212
0
Vuka
Akumulacija Borovik
01.06.23.
22:00 h
875
0
Vuka
Vuka
01.06.23.
22:00 h
201
0
Županijski kanal
Vaška
01.06.23.
22:00 h
147
+1
Županijski kanal
Rušani
01.06.23.
22:00 h
148
0
Home Home PROTOK