Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
195
0
Drava
Novo Virje Skela
29.10.20.
17:00 h
205
0
Drava
Terezino Polje
29.10.20.
18:00 h
-125
+1
Drava
Terezino Polje (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
-126
0
Drava
Vrbovka
29.10.20.
14:00 h
284
0
Drava
Moslavina
29.10.20.
18:00 h
132
+1
Drava
Donji Miholjac
29.10.20.
18:00 h
134
+1
Drava
Donji Miholjac (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
131
+1
Drava
Belišće (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
239
0
Drava
Osijek
29.10.20.
18:00 h
82
0
Drava
Osijek (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
86
+1
Dunav
Batina
29.10.20.
18:00 h
224
0
Dunav
Batina (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
225
-1
Dunav
Aljmaš
29.10.20.
17:00 h
286
0
Dunav
Dalj
29.10.20.
18:00 h
458
0
Dunav
Dalj (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
442
0
Dunav
Vukovar
29.10.20.
18:00 h
249
-1
Dunav
Vukovar (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
252
0
Dunav
Ilok most
29.10.20.
17:00 h
280
+2
Dunav
Ilok
29.10.20.
18:00 h
281
-1
Dunav
Ilok (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
283
0
Kanal Kopačevo
Ustava Kopačevo (uzvodno)
29.10.20.
08:00 h
174
+1
Kopački rit
ustava Kopačevo (nizvodno)
29.10.20.
18:00 h
284
-1
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac
CS i ustava Zmajevac


Odvodni kanal Karašica
Luč


Odvodni kanal Karašica
CS Draž


Potok Bukvik
Naš. Novo Selo
29.10.20.
18:00 h
3
0
Potok Čitluk
Akumulacija Čitluk


Potok Čopinac
Akumulacija Opatovac


Potok Koritnjak
Akumulacija Koritnjak


Potok Piljevačka Glava
Retencija Piljevačka Glava


Potok Seginac
Akumulacija Seginac


Potok Slatinska Čađavica
Čađavica
29.10.20.
18:00 h
-36
0
Potok Vojlovica
Čačinci
29.10.20.
17:00 h
58
+1
Potok Vujnovac
Akumulacija Lapovac II
29.10.20.
18:00 h
477
-3
Spojni kanal CS Draž - p. Karašica
CS Draž


Vučica
Orahovica (DHMZ)
29.10.20.
17:00 h
6
+4
Vučica
Jelengrad
29.10.20.
18:00 h
99
+5
Vuka
Akumulacija Borovik
27.08.18.
11:00 h
689
0
Vuka
Vuka
29.10.20.
18:00 h
42
0
Županijski kanal
Vaška
29.10.20.
18:00 h
90
0
Županijski kanal
Rušani
29.10.20.
18:00 h
92
0
Home Home PROTOK