Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
39
-6
Drava
Novo Virje Skela
20.04.21.
03:00 h
128
-5
Drava
Terezino Polje
20.04.21.
04:00 h
-249
+8
Drava
Terezino Polje (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
-257
+9
Drava
Vrbovka
20.04.21.
04:00 h
137
+4
Drava
Moslavina
20.04.21.
04:00 h
-29
-1
Drava
Donji Miholjac
20.04.21.
04:00 h
-28
-2
Drava
Donji Miholjac (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
-27
-1
Drava
Belišće (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
106
0
Drava
Osijek
20.04.21.
04:00 h
-60
0
Drava
Osijek (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
-58
-1
Dunav
Batina
20.04.21.
04:00 h
102
+1
Dunav
Batina (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
107
-1
Dunav
Tikveš
24.02.21.
08:00 h
173
-11
Dunav
Aljmaš
20.04.21.
03:00 h
145
-1
Dunav
Dalj
20.04.21.
04:00 h
307
-1
Dunav
Dalj (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
309
0
Dunav
Vukovar
20.04.21.
04:00 h
132
+1
Dunav
Vukovar (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
134
0
Dunav
Ilok most
20.04.21.
03:00 h
170
0
Dunav
Ilok
20.04.21.
04:00 h
170
0
Dunav
Ilok (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
171
0
Kanal Kopačevo
Ustava Kopačevo (uzvodno)
19.04.21.
08:00 h
224
0
Kopački rit
ustava Kopačevo (nizvodno)
20.04.21.
04:00 h
86
0
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac
CS i ustava Zmajevac


Odvodni kanal Karašica
Luč


Odvodni kanal Karašica
CS Draž


Potok Bukvik
Naš. Novo Selo
20.04.21.
04:00 h
9
+2
Potok Čitluk
Akumulacija Čitluk


Potok Čopinac
Akumulacija Opatovac


Potok Koritnjak
Akumulacija Koritnjak


Potok Piljevačka Glava
Retencija Piljevačka Glava


Potok Seginac
Akumulacija Seginac


Potok Slatinska Čađavica
Čađavica
20.04.21.
04:00 h
-9
-1
Potok Vojlovica
Čačinci
20.04.21.
03:00 h
141
0
Potok Vujnovac
Akumulacija Lapovac II
20.04.21.
04:00 h
575
0
Spojni kanal CS Draž - p. Karašica
CS Draž


Vučica
Orahovica (DHMZ)
20.04.21.
03:00 h
17
+1
Vučica
Jelengrad
20.04.21.
04:00 h
22
-1
Vuka
Akumulacija Borovik
27.08.18.
11:00 h
689
0
Vuka
Vuka
20.04.21.
04:00 h
52
0
Županijski kanal
Vaška
20.04.21.
04:00 h
105
-1
Županijski kanal
Rušani
20.04.21.
04:00 h
115
0
Home Home PROTOK