Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
122
-6
Drava
Novo Virje Skela
12.08.20.
05:00 h
168
0
Drava
Terezino Polje
12.08.20.
06:00 h
-180
-1
Drava
Terezino Polje (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
-175
-1
Drava
Vrbovka
12.08.20.
06:00 h
242
+1
Drava
Moslavina
12.08.20.
06:00 h
87
-1
Drava
Donji Miholjac
12.08.20.
06:00 h
102
-1
Drava
Donji Miholjac (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
104
-1
Drava
Belišće (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
227
-1
Drava
Osijek
12.08.20.
06:00 h
150
-1
Drava
Osijek (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
155
0
Dunav
Batina
12.08.20.
06:00 h
369
-2
Dunav
Batina (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
377
-4
Dunav
Aljmaš
12.08.20.
05:00 h
427
-2
Dunav
Dalj
12.08.20.
06:00 h
564
-1
Dunav
Dalj (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
578
0
Dunav
Vukovar
12.08.20.
06:00 h
372
-2
Dunav
Vukovar (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
378
0
Dunav
Ilok most
12.08.20.
05:00 h
393
+1
Dunav
Ilok
12.08.20.
06:00 h
395
0
Dunav
Ilok (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
399
0
Kanal Kopačevo
Ustava Kopačevo


Kopački rit
Kopačevo
12.08.20.
06:00 h
299
0
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac
CS i ustava Zmajevac


Odvodni kanal Karašica
Luč


Odvodni kanal Karašica
CS Draž


Potok Bukvik
Naš. Novo Selo
12.08.20.
06:00 h
8
+1
Potok Čitluk
Akumulacija Čitluk


Potok Čopinac
Akumulacija Opatovac


Potok Koritnjak
Akumulacija Koritnjak


Potok Piljevačka Glava
Retencija Piljevačka Glava


Potok Seginac
Akumulacija Seginac


Potok Slatinska Čađavica
Čađavica
12.08.20.
06:00 h
-25
-1
Potok Vojlovica
Čačinci
12.08.20.
05:00 h
55
0
Potok Vujnovac
Akumulacija Lapovac II
12.08.20.
06:00 h
489
0
Spojni kanal CS Draž - p. Karašica
CS Draž


Vučica
Orahovica (DHMZ)
12.08.20.
05:00 h
25
0
Vučica
Jelengrad
12.08.20.
06:00 h
100
-3
Vuka
Akumulacija Borovik
27.08.18.
11:00 h
689
0
Vuka
Vuka
12.08.20.
06:00 h
70
0
Županijski kanal
Vaška
12.08.20.
05:00 h
99
+1
Županijski kanal
Rušani
12.08.20.
06:00 h
76
0
Home Home PROTOK