Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
119
-5
Drava
Novo Virje Skela
29.05.20.
03:00 h
136
+3
Drava
Terezino Polje
29.05.20.
03:00 h
-193
-3
Drava
Terezino Polje (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
-193
-3
Drava
Vrbovka
29.05.20.
03:00 h
221
+2
Drava
Moslavina
29.05.20.
03:00 h
49
+2
Drava
Donji Miholjac
29.05.20.
03:00 h
42
+1
Drava
Donji Miholjac (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
41
0
Drava
Belišće (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
169
-2
Drava
Osijek
29.05.20.
03:00 h
17
-3
Drava
Osijek (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
17
-5
Dunav
Batina
29.05.20.
03:00 h
117
+1
Dunav
Batina (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
120
+2
Dunav
Aljmaš
29.05.20.
03:00 h
157
+1
Dunav
Dalj
29.05.20.
03:00 h
316
0
Dunav
Dalj (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
311
+1
Dunav
Vukovar
29.05.20.
03:00 h
132
0
Dunav
Vukovar (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
132
0
Dunav
Ilok most
29.05.20.
03:00 h
153
0
Dunav
Ilok
29.05.20.
03:00 h
154
+1
Dunav
Ilok (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
153
0
Kanal Kopačevo
Ustava Kopačevo


Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac
CS i ustava Zmajevac


Odvodni kanal Karašica
Luč


Odvodni kanal Karašica
CS Draž


Potok Bukvik
Naš. Novo Selo
29.05.20.
03:00 h
10
0
Potok Čitluk
Akumulacija Čitluk


Potok Čopinac
Akumulacija Opatovac


Potok Koritnjak
Akumulacija Koritnjak


Potok Piljevačka Glava
Retencija Piljevačka Glava


Potok Seginac
Akumulacija Seginac


Potok Slatinska Čađavica
Čađavica
29.05.20.
03:00 h
-32
-1
Potok Vojlovica
Čačinci
29.05.20.
03:00 h
55
0
Potok Vujnovac
Akumulacija Lapovac II
29.05.20.
03:00 h
582
0
Spojni kanal CS Draž - p. Karašica
CS Draž


Vučica
Orahovica (DHMZ)
29.05.20.
03:00 h
7
0
Vučica
Jelengrad
29.05.20.
03:00 h
46
-2
Vuka
Akumulacija Borovik
27.08.18.
11:00 h
689
0
Vuka
Vuka
29.05.20.
03:00 h
81
+2
Županijski kanal
Vaška
29.05.20.
03:00 h
99
0
Županijski kanal
Rušani
29.05.20.
03:00 h
97
-1
Home Home PROTOK