Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Drava
Botovo (DHMZ)
19.10.19.
07:00 h
200,07
-2,84
Home Home VODOSTAJ