Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Drava
Botovo (DHMZ)
23.08.19.
18:00 h
451,31
-20,55
Home Home VODOSTAJ