Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
22.09.19.
17:00 h
16
0
Drava
Vrbovka
22.09.19.
18:00 h
76
0
Županijski kanal
Vaška
22.09.19.
18:00 h
58
0
Županijski kanal
Rušani
22.09.19.
18:00 h
105
0
Home Home PROTOK