Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
66
+1
Drava
Vrbovka
28.01.20.
12:00 h
122
+1
Županijski kanal
Vaška
28.01.20.
12:00 h
49
0
Županijski kanal
Rušani
28.01.20.
12:00 h
84
-1
Home Home PROTOK