Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
40
+13
Drava
Vrbovka
24.07.19.
09:00 h
135
+6
Županijski kanal
Vaška
24.07.19.
09:00 h
58
0
Županijski kanal
Rušani
24.07.19.
09:00 h
104
0
Home Home PROTOK