Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
21.05.19.
21:30 h
147
+6
Drava
Vrbovka
21.05.19.
23:00 h
216
-2
Županijski kanal
Vaška
21.05.19.
23:00 h
125
-1
Županijski kanal
Rušani
21.05.19.
23:00 h
187
-1
Home Home PROTOK