Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
01.06.23.
21:00 h
212
0
Drava
Vrbovka
01.06.23.
22:00 h
304
0
Županijski kanal
Vaška
01.06.23.
22:00 h
147
+1
Županijski kanal
Rušani
01.06.23.
22:00 h
148
0
Home Home PROTOK