Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
21.02.18.
11:00 h
96
+1
Drava
Vrbovka
21.02.18.
12:00 h
186
0
Županijski kanal
Vaška
21.02.18.
12:00 h
115
0
Županijski kanal
Rušani
21.02.18.
12:00 h
183
0
Home Home PROTOK