Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
24.02.20.
18:00 h
46
0
Drava
Vrbovka
24.02.20.
19:00 h
108
-2
Županijski kanal
Vaška
24.02.20.
19:00 h
49
0
Županijski kanal
Rušani
24.02.20.
19:00 h
76
0
Home Home PROTOK