Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Drava
Botovo (DHMZ)
03.04.20.
00:00 h
80
-3
Drava
Vrbovka
03.04.20.
00:00 h
131
-4
Županijski kanal
Vaška
03.04.20.
00:00 h
49
0
Županijski kanal
Rušani
03.04.20.
00:00 h
81
0
Home Home PROTOK