Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Biđ
Vrpolje
26.05.18.
23:00 h
1,06
0,00
Bijela
Badljevina
26.05.18.
23:00 h
2,96
0,00
Bjelovarska
Bjelovar
26.05.18.
23:00 h
0,06
0,00
Brzaja
Zvečevo
27.05.18.
07:00 h
0,02
0,00
Čabranka
Zamost2
26.05.18.
23:00 h
0,65
0,00
Česma
Pavlovac
27.05.18.
07:00 h
0,5
-0,03
Česma
Narta
26.05.18.
23:00 h
8,74
-0,27
Česma
Čazma
27.05.18.
07:00 h
8
0
Donja Dobra
Lešće
27.05.18.
07:00 h
4,85
0,00
Donja Dobra
Stative Donje
26.05.18.
23:00 h
4,54
0,00
Glina
Široka Rijeka
27.05.18.
07:00 h
0,59
0,00
Glina
Vranovina
27.05.18.
07:00 h
11,13
0,00
Glina
Glina
27.05.18.
07:00 h
6,49
0,00
Glogovica
Grabarje
27.05.18.
07:00 h
0,18
+0,02
Glogovnica
Koritna
27.05.18.
07:00 h
2,12
0,00
Gornja Dobra
Luke
26.05.18.
23:00 h
2,27
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
27.05.18.
07:00 h
2,65
+0,18
ILK Jelas polje
Slobodnica
27.05.18.
07:00 h
0,84
0,00
Ilova
Maslenjača
27.05.18.
07:00 h
0,51
-0,06
Ilova
Veliko Vukovje
26.05.18.
23:00 h
0,25
0,00
Ilova
Ilova
27.05.18.
07:00 h
2,38
0,00
Kaptolka
Eminovci
27.05.18.
07:00 h
0,31
0,00
Kolpa
Metlika
27.05.18.
06:00 h
20,00
0,00
Korana
Luketići
26.05.18.
23:00 h
2,59
0,00
Korana
Slunj uzvodni
28.03.18.
13:30 h
9,41
0,00
Korana
Veljun
27.05.18.
07:00 h
14,63
0,00
Korana
Velemerić
26.05.18.
23:00 h
11,99
0,00
Kozjak jezero
Kozjak most
26.05.18.
23:00 h
3,86
0,00
Kupa
Kupari
26.05.18.
23:00 h
3,18
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
26.05.18.
23:00 h
7,41
0,00
Kupa
Zapeć
27.05.18.
07:00 h
11,46
0,00
Kupa
Pribanjci
27.05.18.
07:00 h
7,92
0,00
Kupa
Ladešić Draga
26.05.18.
23:00 h
12,16
0,00
Kupa
Kamanje
27.05.18.
07:00 h
16,83
-0,65
Kupa
Brodarci
27.05.18.
07:00 h
39,02
-5,60
Kupa
Rečica 2
26.05.18.
23:00 h
33,29
-0,61
Kupa
Jamnička Kiselica
27.05.18.
07:00 h
31,59
0,00
Kupa
Šišinec
26.05.18.
23:00 h
60,06
+0,64
Kupa
Farkašić
26.05.18.
23:00 h
64,52
+5,42
Kupčina
Strmac
27.05.18.
07:00 h
0,9
0,0
Kupčina
Lazina brana
26.05.18.
23:00 h
1,18
+0,14
Kupica
Izvor Kupice
26.05.18.
23:00 h
1,74
0,00
Kupica
Brod na Kupi
26.05.18.
23:00 h
3
0
Kutinica
Kutina
26.05.18.
23:00 h
0,14
0,00
Kutjevačka Rika
Kutjevo
27.05.18.
07:00 h
0,16
+0,03
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
27.05.18.
07:00 h
0,15
0,00
Londža
Resnik
27.05.18.
06:00 h
0,9
0,0
Mrežnica
Juzbašići
27.05.18.
07:00 h
8,39
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
26.05.18.
22:00 h
11,34
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
27.05.18.
07:00 h
0
0
Orljava
Sloboština
27.05.18.
07:00 h
2,85
-0,13
Orljava
Požega
26.05.18.
23:00 h
7,71
0,00
Orljava
Frkljevci
27.05.18.
07:00 h
6,92
-0,56
Pakra
Kusonje
27.05.18.
07:00 h
0,2
0,0
Pakra
Janja Lipa
27.05.18.
07:00 h
3,4
0,0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
27.05.18.
07:00 h
1,55
-0,06
Sava
Crnac
27.05.18.
07:00 h
291,28
+1,43
Sava
Jasenovac
27.05.18.
07:00 h
539,42
-1,83
Sava
Stara Gradiška
26.05.18.
23:00 h
506,23
0,00
Sava
Mačkovac
27.05.18.
07:00 h
523,89
0,00
Sava
Davor
27.05.18.
07:00 h
586,17
0,00
Sava
Slavonski Kobaš
26.05.18.
23:00 h
625,52
-3,05
Sava
Slavonski Brod
26.05.18.
07:00 h
643,58
-3,26
Sava
Županja
27.05.18.
07:00 h
834,67
0,00
Sava
Gunja
26.05.18.
23:00 h
864,13
0,00
Sivornica
Gornja Šumetlica
27.05.18.
07:00 h
0,1
-0,02
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
27.05.18.
07:00 h
1,78
-0,06
Sunja
Sunja
26.05.18.
23:00 h
24,75
0,00
Šumetlica
Cernik
26.05.18.
22:45 h
0,03
0,00
Toplica
Daruvar
27.05.18.
07:00 h
0,27
+0,05
Trepča
Gvozd
27.05.18.
07:00 h
0,11
0,00
Una
Struga Banska
26.05.18.
23:00 h
165,27
0,00
Una
Hrvatska Kostajnica
27.05.18.
07:00 h
168,72
0,00
Veličanka
Velika
27.05.18.
07:00 h
0,38
0,00
Vrbova
Gradac
27.05.18.
07:00 h
2,26
+0,04
Vrelo Une
Donja Suvaja
26.05.18.
23:00 h
8,89
0,00
ZLK Biđ polja
Topolje
27.05.18.
07:00 h
0,55
0,00
Home Home VODOSTAJ