Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Biđ
Vrpolje
17.10.19.
01:00 h
0,2
-0,01
Bijela
Badljevina
17.10.19.
02:00 h
0,92
-0,03
Bjelovarska
Bjelovar
17.10.19.
02:00 h
0,06
0,00
Brzaja
Zvečevo
11.10.19.
03:00 h
0,02
0,00
Čabranka
Zamost2
17.10.19.
02:00 h
0,73
0,00
Česma
Pavlovac
17.10.19.
02:00 h
0,02
0,00
Česma
Narta
17.10.19.
02:00 h
0,14
0,00
Česma
Čazma
17.10.19.
02:00 h
1,19
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
17.10.19.
02:00 h
3,29
0,00
Donja Dobra
Stative Donje
17.10.19.
02:00 h
3,31
0,00
Glina
Široka Rijeka
17.10.19.
02:00 h
0,39
0,00
Glina
Vranovina
17.10.19.
02:00 h
11,38
-0,24
Glina
Glina
17.10.19.
02:00 h
6,17
0,00
Glogovica
Grabarje
17.10.19.
02:00 h
0
0
Glogovnica
Koritna
17.10.19.
02:00 h
0,77
-0,02
Gornja Dobra
Luke
17.10.19.
02:00 h
2,12
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
17.10.19.
02:00 h
6,43
+0,35
ILK Jelas polje
Slobodnica
17.10.19.
02:00 h
0,03
0,00
Ilova
Maslenjača
17.10.19.
02:00 h
0,26
0,00
Ilova
Veliko Vukovje
17.10.19.
02:00 h
0,78
0,00
Ilova
Ilova
17.10.19.
02:00 h
1,3
+0,35
Kaptolka
Eminovci
17.10.19.
02:00 h
0,06
0,00
Kolpa
Metlika
17.10.19.
02:00 h
15,70
0,00
Korana
Slunj uzvodni
17.10.19.
02:00 h
1,19
0,00
Korana
Veljun
17.10.19.
02:00 h
2,76
0,00
Korana
Velemerić
17.10.19.
01:00 h
4,07
0,00
Kupa
Kupari
17.10.19.
02:00 h
7,24
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
17.10.19.
02:00 h
12,41
0,00
Kupa
Zapeć
17.10.19.
02:00 h
12,73
+0,86
Kupa
Pribanjci
17.10.19.
02:00 h
8,02
+0,10
Kupa
Ladešić Draga
17.10.19.
02:00 h
10,01
0,00
Kupa
Kamanje
17.10.19.
02:00 h
13,82
0,00
Kupa
Brodarci
17.10.19.
02:00 h
19,38
0,00
Kupa
Rečica 2
17.10.19.
02:00 h
35,73
-1,24
Kupa
Jamnička Kiselica
17.10.19.
02:00 h
35,49
-1,01
Kupa
Šišinec
17.10.19.
02:00 h
42,2
0,0
Kupa
Farkašić
17.10.19.
02:00 h
45,29
0,00
Kupčina
Lazina brana
17.10.19.
02:00 h
0,48
0,00
Kupica
Izvor Kupice
17.10.19.
02:00 h
1,63
0,00
Kupica
Brod na Kupi
17.10.19.
01:00 h
3,18
0,00
Kutinica
Kutina
17.10.19.
02:00 h
0,05
0,00
Kutjevačka Rika
Kutjevo
17.10.19.
02:00 h
0,03
+0,01
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
17.10.19.
02:00 h
0,2
0,0
Londža
Resnik
17.10.19.
02:00 h
0,13
-0,03
Mrežnica
Juzbašići
17.10.19.
02:00 h
1,86
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
17.10.19.
02:00 h
3,98
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
17.10.19.
02:00 h
1,72
+0,11
Orljava
Sloboština
17.10.19.
02:00 h
0,25
0,00
Orljava
Požega
17.10.19.
02:00 h
0,47
+0,08
Orljava
Frkljevci
17.10.19.
02:00 h
1,18
0,00
Pakra
Kusonje
17.10.19.
02:00 h
0,04
0,00
Pakra
Janja Lipa
17.10.19.
02:00 h
0,68
0,00
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
17.10.19.
02:00 h
1,12
-0,08
Sava
Crnac
17.10.19.
02:00 h
231,41
+0,71
Sava
Jasenovac
17.10.19.
02:00 h
257,21
0,00
Sava
Stara Gradiška
17.10.19.
02:00 h
241,65
0,00
Sava
Mačkovac
17.10.19.
02:00 h
273,34
0,00
Sava
Davor
17.10.19.
02:00 h
296,95
0,00
Sava
Slavonski Kobaš
17.10.19.
02:00 h
283,03
-2,17
Sava
Županja
17.10.19.
02:00 h
347,75
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
17.10.19.
02:00 h
343,26
0,00
Sivornica
Gornja Šumetlica
17.10.19.
02:00 h
0,02
0,00
Slunjčica
Rastoke
17.10.19.
02:00 h
1,44
0,00
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
17.10.19.
02:00 h
0,57
0,00
Šumetlica
Cernik
17.10.19.
02:00 h
0,02
0,00
Toplica
Daruvar
17.10.19.
02:00 h
0,13
0,00
Trepča
Gvozd
17.10.19.
02:00 h
0,08
0,00
Una
Štrbački buk
17.10.19.
02:00 h
8,85
0,00
Una
Struga Banska
17.10.19.
01:00 h
35,53
0,00
Una
Hrvatska Kostajnica
17.10.19.
02:00 h
64,84
0,00
Veličanka
Velika
17.10.19.
02:00 h
0,17
0,00
Vrbova
Gradac
17.10.19.
02:00 h
0,08
-0,02
Vrelo Une
Donja Suvaja
17.10.19.
01:30 h
1,01
0,00
ZLK Biđ polja
Topolje
17.10.19.
02:00 h
0,24
0,00
Home Home VODOSTAJ