Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
23.07.18.
15:00 h
-5
0
Akumulacija Petnja
Petnja
23.07.18.
15:00 h
890
0
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
23.07.18.
14:00 h
144
0
Biđ
Cerna
23.07.18.
14:00 h
180
0
Bijela
Kamenolom
23.07.18.
15:00 h
12
0
Bijela
Badljevina
23.07.18.
14:00 h
50
0
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
23.07.18.
15:00 h
11
-1
Bjelovarska
Bjelovar
23.07.18.
14:00 h
40
0
Bosut
Vinkovci
23.07.18.
14:00 h
150
0
Bosut
Nijemci
23.07.18.
14:00 h
184
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
23.07.18.
15:00 h
187
0
Breznica
Dragotin
23.07.18.
15:00 h
83
+1
Brzaja
Zvečevo
23.07.18.
15:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
23.07.18.
14:00 h
35
0
Česma
Pavlovac
23.07.18.
15:00 h
35
0
Česma
Narta
23.07.18.
14:00 h
186
+1
Česma
Siščani


Česma
Čazma
23.07.18.
15:00 h
-65
+1
Česma
Preljev Jantak
23.07.18.
15:00 h
-108
-2
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
23.07.18.
15:00 h
-2
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
23.07.18.
15:00 h
30
+1
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
23.07.18.
15:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće
23.07.18.
15:00 h
84
0
Donja Dobra
Stative Donje
23.07.18.
14:00 h
37
0
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
23.07.18.
15:00 h
-12
+1
Glina
Široka Rijeka
23.07.18.
15:00 h
28
+2
Glina
Vranovina
23.07.18.
15:00 h
67
0
Glina
Glina
23.07.18.
15:00 h
57
0
Glogovica
Grabarje
23.07.18.
15:00 h
21
-1
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
23.07.18.
15:00 h
61
+2
Gornja Dobra
Luke
23.07.18.
14:00 h
80
0
Gornja Dobra
Turkovići
23.07.18.
15:00 h
51
0
ILK Jelas polje
Slobodnica
23.07.18.
15:00 h
30
0
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
23.07.18.
15:00 h
21
0
Ilova
Garešnica
23.07.18.
15:00 h
-40
-1
Ilova
Veliko Vukovje
23.07.18.
14:00 h
73
0
Ilova
Ilova
23.07.18.
15:00 h
31
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
23.07.18.
15:00 h
-68
0
Kanal Obžev
Stružec
23.07.18.
15:00 h
121
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
23.07.18.
15:00 h
9
+3
Kolpa
Metlika
23.07.18.
14:30 h
29
0
Korana
Luketići
23.07.18.
13:00 h
69
+1
Korana
Slunj uzvodni
23.07.18.
14:00 h
38
0
Korana
Veljun
23.07.18.
15:00 h
18
0
Korana
Velemerić
23.07.18.
14:00 h
58
0
Korana
Karlovac
23.07.18.
15:00 h
240
+2
Kozjak jezero
Kozjak most
23.07.18.
14:00 h
40
0
Kupa
Kupari
23.07.18.
14:00 h
33
0
Kupa
Hrvatsko
23.07.18.
15:10 h
34
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
23.07.18.
14:00 h
-9
0
Kupa
Zapeć
23.07.18.
15:00 h
31
0
Kupa
Pribanjci
23.07.18.
15:00 h
0
-1
Kupa
Ladešić Draga
23.07.18.
14:00 h
42
0
Kupa
Kamanje
23.07.18.
15:00 h
59
0
Kupa
Brodarci
23.07.18.
15:00 h
38
0
Kupa
Karlovac
23.07.18.
15:00 h
-53
+1
Kupa
Rečica 2
23.07.18.
14:00 h
47
+1
Kupa
Jamnička Kiselica
23.07.18.
15:00 h
108
0
Kupa
Šišinec
23.07.18.
14:00 h
117
0
Kupa
Farkašić
23.07.18.
14:00 h
151
0
Kupčina
Strmac
23.07.18.
15:00 h
4
0
Kupčina
Lazina brana
23.07.18.
14:00 h
23
0
Kupčina
Retencija Kupčina
23.07.18.
11:00 h
35
-1
Kupica
Izvor Kupice
23.07.18.
14:00 h
8
0
Kupica
Brod na Kupi
23.07.18.
14:00 h
38
0
Kutinica
Kutina
23.07.18.
14:00 h
0
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
23.07.18.
15:00 h
31
+1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
23.07.18.
15:00 h
30
0
Londža
Čaglin
23.07.18.
15:00 h
7
0
Londža
Resnik
23.07.18.
15:00 h
18
-1
Londža
Pleternica
23.07.18.
14:00 h
13
0
Maja
Dolnjaki
03.05.18.
08:00 h
50
0
Mrežnica
Juzbašići
23.07.18.
15:00 h
60
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
23.07.18.
14:00 h
25
+4
Odra
Odra
23.07.18.
15:00 h
9
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
23.07.18.
15:00 h
-55
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
23.07.18.
15:00 h
71
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
23.07.18.
15:00 h
89
0
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
23.07.18.
15:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
23.07.18.
15:00 h
2
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
23.07.18.
15:00 h
8970
0
Orljava
Sloboština
23.07.18.
15:00 h
54
-1
Orljava
Požega
23.07.18.
14:00 h
18
0
Orljava
Frkljevci
23.07.18.
15:00 h
46
0
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
23.07.18.
15:00 h
-3
0
Pakra
Janja Lipa
23.07.18.
15:00 h
44
+3
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
23.07.18.
15:00 h
465
+1
Pakra
Piljenice
23.07.18.
15:00 h
44
+1
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
23.07.18.
15:00 h
25
0
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
23.07.18.
15:00 h
8
+1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
23.07.18.
15:00 h
9121
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
23.07.18.
15:00 h
57
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
23.07.18.
15:00 h
9402
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
23.07.18.
15:00 h
-21
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
23.07.18.
15:00 h
9024
+1
Retencija Odransko polje
Lekenik
03.05.18.
11:00 h
96
+16
Retencija Opeka
Plesmo
23.07.18.
15:00 h
9033
0
Retencija Trstik
Bročice
10.05.18.
09:00 h
294
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
11.05.18.
09:00 h
212
+11
Retencija Žutica
CS Rožec
23.07.18.
15:00 h
37
0
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
23.07.18.
15:00 h
1
+1
Retencija Žutica
CS Vezišće
23.07.18.
15:00 h
-2
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
23.07.18.
15:00 h
86
0
Sava
Rugvica
23.07.18.
15:00 h
-158
-2
Sava
Ustava Prevlaka
23.07.18.
15:00 h
-323
-2
Sava
Dubrovčak
23.07.18.
15:00 h
-127
-2
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
23.07.18.
15:00 h
232
0
Sava
Crnac
23.07.18.
15:00 h
-106
+1
Sava
Gušće (HV)
23.07.18.
15:00 h
0
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
23.07.18.
14:00 h
-2
0
Sava
Ustava Trebež
23.07.18.
15:00 h
-170
0
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
23.07.18.
15:00 h
32
0
Sava
Stara Gradiška
23.07.18.
14:00 h
22
0
Sava
Mačkovac
23.07.18.
15:00 h
190
0
Sava
Davor
23.07.18.
15:00 h
188
+1
Sava
Slavonski Kobaš
23.07.18.
14:00 h
133
+2
Sava
Slavonski Brod
23.07.18.
07:00 h
82
-19
Sava
Slavonski Šamac
23.07.18.
15:00 h
-114
0
Sava
Županja
23.07.18.
15:00 h
96
0
Sava
Gunja
23.07.18.
14:00 h
230
0
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
23.07.18.
15:00 h
13
0
Slunjčica
Rastoke
23.07.18.
14:00 h
25
-1
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
23.07.18.
14:00 h
207
+1
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
23.07.18.
15:00 h
41
0
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
23.07.18.
14:00 h
116
+1
Šumetlica
Cernik
23.07.18.
14:00 h
4
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
23.07.18.
15:00 h
12
-1
Trepča
Gvozd
23.07.18.
15:00 h
20
0
Una
Štrbački buk
23.07.18.
14:00 h
74
0
Una
Dobretin
23.07.18.
14:00 h
50
0
Una
Struga Banska
23.07.18.
14:00 h
55
0
Una
Hrvatska Kostajnica
23.07.18.
15:00 h
56
0
Una
Hrvatska Dubica
23.07.18.
14:00 h
-121
0
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
23.07.18.
15:00 h
15
0
Vrbova
Gradac
23.07.18.
15:00 h
24
+2
Vrelo Une
Donja Suvaja
23.07.18.
14:00 h
58
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
23.07.18.
15:00 h
46
0
ZLK Biđ polja
Topolje
23.07.18.
15:00 h
99
+1
Home Home PROTOK