Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
22.05.22.
18:00 h
360
0
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
22.05.22.
18:00 h
315
0
Akumulacija Petnja
Petnja
15.09.21.
10:00 h
516
+14
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
22.05.22.
17:00 h
149
0
Biđ
Cerna
22.05.22.
17:00 h
176
0
Bijela
Kamenolom
22.05.22.
18:00 h
8
0
Bijela
Badljevina
22.05.22.
17:00 h
40
+4
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
22.05.22.
18:00 h
24
-1
Bjelovarska
Bjelovar
22.05.22.
17:00 h
21
0
Bosut
Vinkovci
22.05.22.
17:00 h
144
0
Bosut
Nijemci
22.05.22.
17:00 h
179
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
22.05.22.
18:00 h
186
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
22.05.22.
18:00 h
49
0
Brzaja
Zvečevo
22.05.22.
17:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
21.05.22.
14:00 h
37
0
Česma
Pavlovac
22.05.22.
18:00 h
32
0
Česma
Narta
22.05.22.
17:00 h
136
0
Česma
Siščani


Česma
Čazma
22.05.22.
18:00 h
-61
0
Česma
Preljev Jantak
22.05.22.
18:00 h
-110
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
22.05.22.
18:00 h
-14
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
22.05.22.
18:00 h
30
0
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
22.05.22.
18:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće toplice
22.05.22.
18:00 h
87
+1
Donja Dobra
Stative Donje
22.05.22.
17:00 h
45
0
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
22.05.22.
18:00 h
-11
-1
Glina
Široka Rijeka
22.05.22.
18:00 h
14
0
Glina
Vranovina
22.05.22.
18:00 h
72
0
Glina
Glina
22.05.22.
18:00 h
205
0
Glogovica
Grabarje
22.05.22.
18:00 h
21
-1
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
22.05.22.
18:00 h
51
+1
Gornja Dobra
Luke
22.05.22.
17:00 h
63
+1
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
42
0
Gornja Dobra
Turkovići
22.05.22.
18:00 h
34
0
ILK Jelas polje
Slobodnica
22.05.22.
18:00 h
-7
0
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
22.05.22.
18:00 h
14
0
Ilova
Garešnica
22.05.22.
14:00 h
-38
0
Ilova
Veliko Vukovje
22.05.22.
17:00 h
64
0
Ilova
Ilova
22.05.22.
18:00 h
29
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
22.05.22.
18:00 h
-65
+1
Kanal Obžev
Stružec
22.05.22.
18:00 h
-100
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
22.05.22.
18:00 h
0
0
Kolpa
Metlika
22.05.22.
17:30 h
29
+1
Korana
Luketići
22.05.22.
17:15 h
60
-1
Korana
Slunj uzvodni
22.05.22.
17:00 h
32
0
Korana
Veljun
22.05.22.
18:00 h
100
0
Korana
Veljun (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
105
0
Korana
Velemerić
22.05.22.
07:00 h
52
0
Korana
Karlovac
22.05.22.
18:00 h
275
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
22.05.22.
17:00 h
85
0
Kupa
Kupari
22.05.22.
17:00 h
38
0
Kupa
Hrvatsko
22.05.22.
18:00 h
34
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
1
0
Kupa
Zapeć
22.05.22.
18:00 h
35
0
Kupa
Pribanjci
22.05.22.
18:00 h
7
0
Kupa
Ladešić Draga
22.05.22.
17:00 h
43
0
Kupa
Kamanje
22.05.22.
18:00 h
62
0
Kupa
Brodarci
22.05.22.
18:00 h
43
0
Kupa
Karlovac
22.05.22.
18:00 h
-45
0
Kupa
Rečica 2
22.05.22.
17:00 h
24
0
Kupa
Jamnička Kiselica
22.05.22.
18:00 h
61
-1
Kupa
Šišinec
22.05.22.
17:00 h
173
-1
Kupa
Farkašić
22.05.22.
17:00 h
185
0
Kupčina
Strmac
22.05.22.
18:00 h
-5
0
Kupčina
Lazina brana
22.05.22.
17:00 h
13
0
Kupčina
Retencija Kupčina
22.05.22.
18:00 h
46
0
Kupica
Izvor Kupice
22.05.22.
14:00 h
13
0
Kupica
Brod na Kupi
22.05.22.
16:00 h
62
0
Kutinica
Kutina
22.05.22.
17:00 h
15
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
19.05.22.
13:00 h
505
+474
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
22.05.22.
18:00 h
43
0
Londža
Čaglin
22.05.22.
18:00 h
11
0
Londža
Resnik
22.05.22.
11:00 h
10
-1
Londža
Pleternica
22.05.22.
17:00 h
25
0
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Mrežnica
Juzbašići
22.05.22.
18:00 h
39
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
22.05.22.
17:00 h
7
0
Odra
Odra
22.05.22.
18:00 h
0
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
22.05.22.
18:00 h
-27
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
22.05.22.
18:00 h
48
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
22.05.22.
18:00 h
86
+1
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
22.05.22.
18:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
22.05.22.
18:00 h
4
+1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
22.05.22.
18:00 h
8959
-1
Orljava
Sloboština
22.05.22.
18:00 h
40
-1
Orljava
Požega
22.05.22.
17:00 h
11
0
Orljava
Frkljevci
22.05.22.
18:00 h
40
-1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
22.05.22.
18:00 h
8
-1
Pakra
Janja Lipa
22.05.22.
18:00 h
31
+1
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
22.05.22.
18:00 h
322
+1
Pakra
Piljenice
22.05.22.
18:00 h
70
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
22.05.22.
18:00 h
-2
-1
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
22.05.22.
18:00 h
7
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
22.05.22.
18:00 h
9107
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
22.05.22.
18:00 h
41
0
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
22.05.22.
18:00 h
9295
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
22.05.22.
18:00 h
9402
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
22.05.22.
18:00 h
-7
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
22.05.22.
18:00 h
9050
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Opeka
Plesmo
22.05.22.
18:00 h
9005
0
Retencija Trstik
Bročice
22.05.22.
18:00 h
127
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
05.04.22.
14:00 h
313
-1
Retencija Žutica
CS Rožec
22.05.22.
18:00 h
37
-1
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
22.05.22.
18:00 h
28
0
Retencija Žutica
CS Vezišće
22.05.22.
18:00 h
1
-1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
22.05.22.
18:00 h
56
0
Sava
Rugvica
22.05.22.
18:00 h
-221
+3
Sava
Ustava Prevlaka
22.05.22.
18:00 h
-402
-1
Sava
Dubrovčak
22.05.22.
18:00 h
-206
-2
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
22.05.22.
18:00 h
266
-1
Sava
Crnac
22.05.22.
18:00 h
-135
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
-140
0
Sava
Gušće (HV)
22.05.22.
18:00 h
-48
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
-45
-1
Sava
Ustava Trebež
22.05.22.
18:00 h
-167
-1
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
22.05.22.
18:00 h
9
-1
Sava
Stara Gradiška
22.05.22.
17:00 h
3
-1
Sava
Mačkovac
22.05.22.
18:00 h
171
0
Sava
Davor
22.05.22.
18:00 h
179
0
Sava
Slavonski Kobaš
19.05.22.
12:00 h
137
-1
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
62
-1
Sava
Slavonski Brod
22.05.22.
18:00 h
63
0
Sava
Slavonski Šamac
22.05.22.
18:00 h
-143
-1
Sava
Županja
22.05.22.
18:00 h
63
-1
Sava
Gunja
22.05.22.
18:00 h
210
0
Sava
Gunja (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
210
0
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
22.05.22.
18:00 h
0
0
Slunjčica
Rastoke
22.05.22.
17:00 h
18
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
22.05.22.
17:00 h
200
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
22.05.22.
18:00 h
48
0
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
22.05.22.
17:00 h
115
0
Šumetlica
Cernik
22.05.22.
17:00 h
0
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
22.05.22.
18:00 h
8
0
Trepča
Gvozd
22.05.22.
18:00 h
6
0
Una
Štrbački buk
22.05.22.
13:00 h
87
0
Una
Dobretin
22.05.22.
17:00 h
54
0
Una
Struga Banska
22.05.22.
17:00 h
56
0
Una
Hrvatska Kostajnica
22.05.22.
18:00 h
59
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
22.05.22.
17:00 h
64
0
Una
Hrvatska Dubica
22.05.22.
17:00 h
-116
+1
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
22.05.22.
18:00 h
13
0
Vrbova
Gradac
22.05.22.
18:00 h
60
+2
Vrelo Une
Donja Suvaja
22.05.22.
08:00 h
65
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
22.05.22.
18:00 h
56
0
ZLK Biđ polja
Topolje
22.05.22.
18:00 h
97
0
Home Home PROTOK