Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
29.05.20.
02:00 h
389
0
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
29.05.20.
02:00 h
334
0
Akumulacija Petnja
Petnja
01.04.19.
07:00 h
590
-22
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
29.05.20.
01:00 h
128
0
Biđ
Cerna
29.05.20.
01:00 h
161
-1
Bijela
Kamenolom
29.05.20.
02:00 h
9
0
Bijela
Badljevina
29.05.20.
01:00 h
44
+1
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
29.05.20.
02:00 h
6
0
Bjelovarska
Bjelovar
29.05.20.
01:00 h
22
0
Bosut
Vinkovci
29.05.20.
01:00 h
132
0
Bosut
Nijemci
29.05.20.
01:00 h
179
+1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
29.05.20.
02:00 h
184
-2
Bosut
Bosut granica
29.05.20.
02:00 h
-26
0
Breznica
Dragotin
29.05.20.
02:00 h
-9
+1
Brzaja
Zvečevo
27.05.20.
20:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
29.05.20.
01:00 h
41
0
Česma
Pavlovac
29.05.20.
02:00 h
34
0
Česma
Narta
29.05.20.
01:00 h
111
0
Česma
Siščani


Česma
Čazma
29.05.20.
02:00 h
-64
0
Česma
Preljev Jantak
29.05.20.
02:00 h
-110
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
29.05.20.
02:00 h
14
-1
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
29.05.20.
02:00 h
31
0
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
29.05.20.
02:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće toplice
29.05.20.
02:00 h
87
0
Donja Dobra
Stative Donje
29.05.20.
01:00 h
40
-1
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
29.05.20.
02:00 h
10
0
Glina
Široka Rijeka
29.05.20.
02:00 h
30
0
Glina
Vranovina
29.05.20.
02:00 h
80
-1
Glina
Glina
29.05.20.
02:00 h
77
0
Glogovica
Grabarje
29.05.20.
02:00 h
35
-3
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
29.05.20.
02:00 h
89
+3
Gornja Dobra
Luke
29.05.20.
01:00 h
72
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
54
0
Gornja Dobra
Turkovići
29.05.20.
02:00 h
53
-1
ILK Jelas polje
Slobodnica
29.05.20.
02:00 h
1
0
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
29.05.20.
02:00 h
20
0
Ilova
Garešnica
29.05.20.
02:00 h
-43
0
Ilova
Veliko Vukovje
29.05.20.
01:00 h
72
0
Ilova
Ilova
29.05.20.
02:00 h
30
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
29.05.20.
02:00 h
-35
0
Kanal Obžev
Stružec
29.05.20.
02:00 h
100
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
29.05.20.
02:00 h
5
+1
Kolpa
Metlika
29.05.20.
01:00 h
43
-1
Korana
Luketići
29.05.20.
01:00 h
62
0
Korana
Slunj uzvodni
29.05.20.
01:00 h
53
0
Korana
Veljun
29.05.20.
02:00 h
127
0
Korana
Veljun (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
124
0
Korana
Velemerić
29.05.20.
01:00 h
64
0
Korana
Karlovac
29.05.20.
02:00 h
236
0
Kozjak jezero
Kozjak most
29.05.20.
01:00 h
89
0
Kupa
Kupari
29.05.20.
01:00 h
49
0
Kupa
Hrvatsko
29.05.20.
02:00 h
46
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
8
0
Kupa
Zapeć
29.05.20.
02:00 h
54
0
Kupa
Pribanjci
29.05.20.
02:00 h
17
0
Kupa
Ladešić Draga
29.05.20.
01:00 h
77
0
Kupa
Kamanje
29.05.20.
02:00 h
76
0
Kupa
Brodarci
29.05.20.
02:00 h
50
0
Kupa
Karlovac
29.05.20.
02:00 h
-14
-2
Kupa
Rečica 2
29.05.20.
01:00 h
91
-2
Kupa
Jamnička Kiselica
29.05.20.
02:00 h
112
0
Kupa
Šišinec
29.05.20.
01:00 h
200
0
Kupa
Farkašić
29.05.20.
01:00 h
217
0
Kupčina
Strmac
29.05.20.
02:00 h
-6
0
Kupčina
Lazina brana
29.05.20.
01:00 h
16
+1
Kupčina
Retencija Kupčina
29.05.20.
02:00 h
60
0
Kupica
Izvor Kupice
29.05.20.
01:00 h
23
0
Kupica
Brod na Kupi
29.05.20.
01:00 h
53
0
Kutinica
Kutina
29.05.20.
01:00 h
2
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
29.05.20.
02:00 h
25
-2
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
29.05.20.
02:00 h
42
0
Londža
Čaglin
29.05.20.
02:00 h
22
+1
Londža
Resnik
29.05.20.
02:00 h
15
0
Londža
Pleternica
29.05.20.
01:00 h
33
-1
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Mrežnica
Juzbašići
29.05.20.
02:00 h
60
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.05.20.
01:00 h
32
0
Odra
Odra
29.05.20.
02:00 h
52
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.05.20.
02:00 h
-46
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
29.05.20.
02:00 h
59
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
29.05.20.
02:00 h
95
0
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
29.05.20.
02:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
29.05.20.
02:00 h
3
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
29.05.20.
02:00 h
8959
0
Orljava
Sloboština
29.05.20.
02:00 h
41
-1
Orljava
Požega
29.05.20.
01:00 h
19
0
Orljava
Frkljevci
28.05.20.
20:00 h
40
-1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
29.05.20.
02:00 h
-6
+1
Pakra
Janja Lipa
28.05.20.
19:00 h
31
0
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
29.05.20.
02:00 h
800
+2
Pakra
Piljenice
29.05.20.
02:00 h
20
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
29.05.20.
02:00 h
5
+2
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
29.05.20.
02:00 h
19
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
29.05.20.
02:00 h
9139
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
29.05.20.
02:00 h
48
0
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
29.05.20.
02:00 h
9296
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
29.05.20.
02:00 h
9402
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
29.05.20.
02:00 h
3
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
29.05.20.
02:00 h
9038
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Opeka
Plesmo
29.05.20.
02:00 h
9028
+1
Retencija Trstik
Bročice
29.05.20.
02:00 h
117
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
29.05.20.
02:00 h
119
+1
Retencija Žutica
CS Rožec
29.05.20.
02:00 h
35
+1
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
29.05.20.
02:00 h
55
0
Retencija Žutica
CS Vezišće
29.05.20.
02:00 h
0
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.05.20.
02:00 h
59
+3
Sava
Rugvica
29.05.20.
02:00 h
-188
-3
Sava
Ustava Prevlaka
29.05.20.
02:00 h
-358
-1
Sava
Dubrovčak
29.05.20.
02:00 h
-176
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
29.05.20.
02:00 h
289
-1
Sava
Crnac
29.05.20.
02:00 h
-60
-2
Sava
Crnac (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
-64
-1
Sava
Gušće (HV)
29.05.20.
02:00 h
53
-3
Sava
Gušće (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
56
-1
Sava
Ustava Trebež
29.05.20.
02:00 h
-122
-1
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
29.05.20.
02:00 h
114
-1
Sava
Stara Gradiška
29.05.20.
01:00 h
90
0
Sava
Mačkovac
28.05.20.
19:00 h
255
0
Sava
Davor
28.05.20.
19:00 h
251
0
Sava
Slavonski Kobaš
29.05.20.
01:00 h
182
0
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
29.05.20.
00:00 h
117
+1
Sava
Slavonski Brod
28.05.20.
19:00 h
114
0
Sava
Slavonski Šamac
28.05.20.
19:00 h
-91
-1
Sava
Županja
28.05.20.
19:00 h
146
+1
Sava
Gunja
29.05.20.
02:00 h
272
-1
Sava
Gunja (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
272
+1
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
28.05.20.
19:00 h
7
0
Slunjčica
Rastoke
29.05.20.
01:00 h
25
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
29.05.20.
01:00 h
202
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
29.05.20.
02:00 h
50
+1
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
29.05.20.
01:00 h
109
0
Šumetlica
Cernik
29.05.20.
01:00 h
5
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
29.05.20.
02:00 h
10
0
Trepča
Gvozd
29.05.20.
02:00 h
21
0
Una
Štrbački buk
29.05.20.
01:00 h
82
0
Una
Dobretin
29.05.20.
01:00 h
59
0
Una
Struga Banska
28.05.20.
17:00 h
93
0
Una
Hrvatska Kostajnica
29.05.20.
02:00 h
97
-1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
92
0
Una
Hrvatska Dubica
29.05.20.
01:00 h
-72
0
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
29.05.20.
02:00 h
17
0
Vrbova
Gradac
29.05.20.
02:00 h
26
+2
Vrelo Une
Donja Suvaja
29.05.20.
01:00 h
56
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
29.05.20.
02:00 h
46
0
ZLK Biđ polja
Topolje
29.05.20.
02:00 h
97
-1
Home Home PROTOK