Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
04.12.21.
13:00 h
418
-1
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
04.12.21.
13:00 h
308
0
Akumulacija Petnja
Petnja
15.09.21.
10:00 h
516
+14
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
04.12.21.
13:00 h
157
0
Biđ
Cerna
04.12.21.
13:00 h
160
-1
Bijela
Kamenolom
04.12.21.
13:00 h
23
-1
Bijela
Badljevina
04.12.21.
13:00 h
62
-3
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
04.12.21.
13:00 h
7
0
Bjelovarska
Bjelovar
04.12.21.
13:00 h
28
0
Bosut
Vinkovci
04.12.21.
13:00 h
129
0
Bosut
Nijemci
04.12.21.
13:00 h
186
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
04.12.21.
13:00 h
191
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
04.12.21.
13:00 h
50
0
Brzaja
Zvečevo
03.12.21.
09:00 h
6
0
Čabranka
Zamost2
04.12.21.
13:00 h
71
0
Česma
Pavlovac
04.12.21.
13:00 h
150
-4
Česma
Narta
04.12.21.
13:00 h
408
-2
Česma
Siščani


Česma
Čazma
04.12.21.
13:00 h
250
-3
Česma
Preljev Jantak
04.12.21.
13:00 h
106
-2
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
04.12.21.
13:00 h
267
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
04.12.21.
13:00 h
219
-1
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
04.12.21.
13:00 h
189
-3
Donja Dobra
Lešće toplice
04.12.21.
13:00 h
167
-42
Donja Dobra
Stative Donje
04.12.21.
13:00 h
279
+7
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
04.12.21.
13:00 h
-11
0
Glina
Široka Rijeka
04.12.21.
13:00 h
186
-1
Glina
Vranovina
04.12.21.
13:00 h
132
-2
Glina
Glina
04.12.21.
13:00 h
300
-2
Glogovica
Grabarje
04.12.21.
13:00 h
33
0
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
04.12.21.
13:00 h
119
-8
Gornja Dobra
Luke
04.12.21.
13:00 h
121
-2
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
106
-1
Gornja Dobra
Turkovići
04.12.21.
13:00 h
91
0
ILK Jelas polje
Slobodnica
04.12.21.
13:00 h
49
-2
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
04.12.21.
13:00 h
130
0
Ilova
Garešnica
04.12.21.
13:00 h
116
-5
Ilova
Veliko Vukovje
19.11.21.
05:00 h
94
0
Ilova
Ilova
04.12.21.
13:00 h
295
-3
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
04.12.21.
13:00 h
69
+3
Kanal Obžev
Stružec
04.12.21.
12:00 h
98
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
04.12.21.
13:00 h
11
0
Kolpa
Metlika
04.12.21.
13:00 h
196
-1
Korana
Luketići
04.12.21.
13:00 h
83
0
Korana
Slunj uzvodni
04.12.21.
13:00 h
193
0
Korana
Veljun
04.12.21.
13:00 h
257
-2
Korana
Veljun (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
262
-1
Korana
Velemerić
04.12.21.
13:00 h
211
-1
Korana
Karlovac
04.12.21.
13:00 h
427
-4
Kozjak jezero
Kozjak most
04.12.21.
13:00 h
105
0
Kupa
Kupari
04.12.21.
13:00 h
106
0
Kupa
Hrvatsko
04.12.21.
13:40 h
108
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
68
0
Kupa
Zapeć
04.12.21.
13:00 h
164
-3
Kupa
Pribanjci
04.12.21.
13:00 h
64
-1
Kupa
Ladešić Draga
04.12.21.
13:00 h
171
-3
Kupa
Kamanje
04.12.21.
13:00 h
225
-1
Kupa
Brodarci
04.12.21.
13:00 h
154
-1
Kupa
Karlovac
04.12.21.
13:00 h
422
-7
Kupa
Rečica 2
04.12.21.
13:00 h
488
-5
Kupa
Jamnička Kiselica
04.12.21.
13:00 h
405
-2
Kupa
Šišinec
04.12.21.
13:00 h
710
0
Kupa
Farkašić
04.12.21.
13:00 h
682
0
Kupčina
Strmac
04.12.21.
13:00 h
18
-1
Kupčina
Lazina brana
23.11.21.
20:00 h
10
0
Kupčina
Retencija Kupčina
04.12.21.
13:00 h
191
+1
Kupica
Izvor Kupice
04.12.21.
13:00 h
79
-1
Kupica
Brod na Kupi
04.12.21.
13:00 h
110
-1
Kutinica
Kutina
04.12.21.
13:00 h
27
-1
Kutjevačka Rika
Kutjevo
04.12.21.
13:00 h
34
-1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
04.12.21.
13:00 h
100
-2
Londža
Čaglin
04.12.21.
13:00 h
45
0
Londža
Resnik
04.12.21.
13:00 h
45
-1
Londža
Pleternica
04.12.21.
13:00 h
56
0
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Mrežnica
Juzbašići
04.12.21.
13:00 h
114
-1
Mrežnica
Mrzlo Polje
04.12.21.
12:00 h
158
-1
Odra
Odra
04.12.21.
13:00 h
594
+2
OK Kupa-Kupa
Mahično
04.12.21.
13:00 h
19
-2
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
04.12.21.
13:00 h
169
-6
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
04.12.21.
13:00 h
394
-3
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
04.12.21.
13:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
04.12.21.
13:00 h
131
-1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
04.12.21.
13:00 h
9072
+1
Orljava
Sloboština
04.12.21.
13:00 h
64
-1
Orljava
Požega
04.12.21.
13:00 h
41
0
Orljava
Frkljevci
04.12.21.
13:00 h
74
-1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
04.12.21.
13:00 h
6
+1
Pakra
Janja Lipa
04.12.21.
13:00 h
90
-2
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
04.12.21.
13:00 h
373
-3
Pakra
Piljenice
04.12.21.
13:00 h
75
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
04.12.21.
13:00 h
-2
-1
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
04.12.21.
13:00 h
178
+2
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
04.12.21.
13:00 h
9426
+1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
04.12.21.
13:00 h
255
-1
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
04.12.21.
13:00 h
9349
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
04.12.21.
13:00 h
9400
-1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
04.12.21.
13:00 h
443
+3
Retencija Mokro polje
Mlaka
04.12.21.
13:00 h
9025
+1
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Opeka
Plesmo
04.12.21.
13:00 h
9133
0
Retencija Trstik
Bročice
04.12.21.
13:00 h
112
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
04.12.21.
13:00 h
324
+1
Retencija Žutica
CS Rožec
04.12.21.
13:00 h
164
-1
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
04.12.21.
13:00 h
212
0
Retencija Žutica
CS Vezišće
04.12.21.
13:00 h
245
-1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
04.12.21.
13:00 h
88
0
Sava
Rugvica
04.12.21.
13:00 h
398
-3
Sava
Ustava Prevlaka
04.12.21.
13:00 h
245
0
Sava
Dubrovčak
04.12.21.
13:00 h
439
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
04.12.21.
13:00 h
912
+3
Sava
Crnac
04.12.21.
13:00 h
505
+3
Sava
Crnac (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
503
+3
Sava
Gušće (HV)
04.12.21.
13:00 h
643
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
633
+4
Sava
Ustava Trebež
04.12.21.
13:00 h
447
+3
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
04.12.21.
13:00 h
643
+4
Sava
Stara Gradiška
04.12.21.
13:00 h
529
+3
Sava
Mačkovac
04.12.21.
13:00 h
663
+2
Sava
Davor
04.12.21.
13:00 h
656
+3
Sava
Slavonski Kobaš
04.12.21.
13:00 h
530
+3
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
479
+4
Sava
Slavonski Brod
04.12.21.
13:00 h
475
+1
Sava
Slavonski Šamac
04.12.21.
13:00 h
345
+5
Sava
Županja
04.12.21.
13:00 h
545
+4
Sava
Gunja
04.12.21.
13:00 h
609
0
Sava
Gunja (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
612
+3
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
04.12.21.
13:00 h
11
-2
Slunjčica
Rastoke
04.12.21.
13:00 h
48
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
04.12.21.
13:00 h
211
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
04.12.21.
13:00 h
162
-7
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
04.12.21.
13:00 h
146
0
Šumetlica
Cernik
04.12.21.
13:00 h
13
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
04.12.21.
13:00 h
12
0
Trepča
Gvozd
04.12.21.
13:00 h
38
0
Una
Štrbački buk
04.12.21.
13:00 h
190
-1
Una
Dobretin
04.12.21.
13:00 h
177
-1
Una
Struga Banska
04.12.21.
13:00 h
326
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
04.12.21.
13:00 h
289
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
04.12.21.
13:00 h
286
+1
Una
Hrvatska Dubica
04.12.21.
13:00 h
200
+2
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
04.12.21.
13:00 h
20
+1
Vrbova
Gradac
04.12.21.
13:00 h
103
+2
Vrelo Une
Donja Suvaja
04.12.21.
12:00 h
146
-1
ZLK Biđ polja
Đakovo
04.12.21.
13:00 h
110
0
ZLK Biđ polja
Topolje
04.12.21.
13:00 h
185
0
Home Home PROTOK