Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
22.09.21.
00:00 h
378
0
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
22.09.21.
00:00 h
237
0
Akumulacija Petnja
Petnja
15.09.21.
10:00 h
516
+14
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
21.09.21.
23:00 h
118
0
Biđ
Cerna
21.09.21.
23:00 h
152
0
Bijela
Kamenolom
22.09.21.
00:00 h
3
0
Bijela
Badljevina
21.09.21.
23:00 h
36
0
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
22.09.21.
00:00 h
4
-1
Bjelovarska
Bjelovar
21.09.21.
23:00 h
19
0
Bosut
Vinkovci
21.09.21.
23:00 h
123
+1
Bosut
Nijemci
21.09.21.
23:00 h
139
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
22.09.21.
00:00 h
146
0
Bosut
Bosut granica
22.09.21.
00:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
22.09.21.
00:00 h
64
+1
Brzaja
Zvečevo
21.09.21.
09:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
21.09.21.
23:00 h
33
0
Česma
Pavlovac
22.09.21.
00:00 h
26
0
Česma
Narta
21.09.21.
23:00 h
122
0
Česma
Siščani


Česma
Čazma
22.09.21.
00:00 h
-65
0
Česma
Preljev Jantak
22.09.21.
00:00 h
-110
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
22.09.21.
00:00 h
-21
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
22.09.21.
00:00 h
30
+1
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
22.09.21.
00:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće toplice
22.09.21.
00:00 h
111
-48
Donja Dobra
Stative Donje
21.09.21.
23:00 h
38
0
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
22.09.21.
00:00 h
5
-1
Glina
Široka Rijeka
22.09.21.
00:00 h
59
+1
Glina
Vranovina
22.09.21.
00:00 h
70
-1
Glina
Glina
22.09.21.
00:00 h
210
0
Glogovica
Grabarje
22.09.21.
00:00 h
32
-1
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
22.09.21.
00:00 h
77
0
Gornja Dobra
Luke
21.09.21.
23:00 h
60
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
44
-1
Gornja Dobra
Turkovići
22.09.21.
00:00 h
43
0
ILK Jelas polje
Slobodnica
22.09.21.
00:00 h
-11
-1
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
22.09.21.
00:00 h
14
-1
Ilova
Garešnica
22.09.21.
00:00 h
-42
+1
Ilova
Veliko Vukovje
21.09.21.
23:00 h
58
0
Ilova
Ilova
21.09.21.
23:00 h
29
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
22.09.21.
00:00 h
-69
-1
Kanal Obžev
Stružec
22.09.21.
00:00 h
-100
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
21.09.21.
02:00 h
3
-2
Kolpa
Metlika
21.09.21.
23:30 h
36
0
Korana
Luketići
21.09.21.
23:00 h
54
0
Korana
Slunj uzvodni
21.09.21.
23:00 h
35
0
Korana
Veljun
22.09.21.
00:00 h
99
0
Korana
Veljun (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
102
0
Korana
Velemerić
21.09.21.
23:00 h
42
0
Korana
Karlovac
22.09.21.
00:00 h
248
0
Kozjak jezero
Kozjak most
21.09.21.
23:00 h
78
0
Kupa
Kupari
21.09.21.
23:00 h
35
0
Kupa
Hrvatsko
22.09.21.
00:10 h
32
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
-4
0
Kupa
Zapeć
22.09.21.
00:00 h
34
0
Kupa
Pribanjci
22.09.21.
00:00 h
4
0
Kupa
Ladešić Draga
21.09.21.
23:00 h
45
-1
Kupa
Kamanje
22.09.21.
00:00 h
67
0
Kupa
Brodarci
22.09.21.
00:00 h
42
0
Kupa
Karlovac
22.09.21.
00:00 h
-15
0
Kupa
Rečica 2
21.09.21.
23:00 h
59
0
Kupa
Jamnička Kiselica
22.09.21.
00:00 h
80
0
Kupa
Šišinec
21.09.21.
23:00 h
130
-1
Kupa
Farkašić
21.09.21.
23:00 h
157
+1
Kupčina
Strmac
22.09.21.
00:00 h
-2
+1
Kupčina
Lazina brana
21.09.21.
23:00 h
9
0
Kupčina
Retencija Kupčina
22.09.21.
00:00 h
51
0
Kupica
Izvor Kupice
21.09.21.
23:00 h
6
0
Kupica
Brod na Kupi
21.09.21.
23:00 h
34
0
Kutinica
Kutina
21.09.21.
22:00 h
0
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
22.09.21.
00:00 h
22
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
22.09.21.
00:00 h
34
0
Londža
Čaglin
22.09.21.
00:00 h
7
-3
Londža
Resnik
22.09.21.
00:00 h
4
0
Londža
Pleternica
21.09.21.
23:00 h
36
0
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Mrežnica
Juzbašići
22.09.21.
00:00 h
49
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.09.21.
23:00 h
-6
0
Odra
Odra
22.09.21.
00:00 h
-1
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
22.09.21.
00:00 h
-30
-5
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
22.09.21.
00:00 h
84
-1
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
22.09.21.
00:00 h
79
0
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
22.09.21.
00:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
22.09.21.
00:00 h
3
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
22.09.21.
00:00 h
8959
0
Orljava
Sloboština
22.09.21.
00:00 h
30
0
Orljava
Požega
21.09.21.
23:00 h
11
0
Orljava
Frkljevci
22.09.21.
00:00 h
29
-1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
22.09.21.
00:00 h
-10
0
Pakra
Janja Lipa
22.09.21.
00:00 h
23
0
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
22.09.21.
00:00 h
796
0
Pakra
Piljenice
22.09.21.
00:00 h
45
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
22.09.21.
00:00 h
-1
+1
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
22.09.21.
00:00 h
5
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
22.09.21.
00:00 h
9113
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
22.09.21.
00:00 h
20
0
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
22.09.21.
00:00 h
9297
+2
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
22.09.21.
00:00 h
9402
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
22.09.21.
00:00 h
-42
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
22.09.21.
00:00 h
9009
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Opeka
Plesmo
22.09.21.
00:00 h
9019
0
Retencija Trstik
Bročice
22.09.21.
00:00 h
269
-18
Retencija Žutica
CS Mahovo
22.09.21.
00:00 h
95
0
Retencija Žutica
CS Rožec
22.09.21.
00:00 h
34
-2
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
22.09.21.
00:00 h
12
-1
Retencija Žutica
CS Vezišće
22.09.21.
00:00 h
-3
-2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
22.09.21.
00:00 h
70
0
Sava
Rugvica
22.09.21.
00:00 h
-231
-1
Sava
Ustava Prevlaka
22.09.21.
00:00 h
-399
-5
Sava
Dubrovčak
22.09.21.
00:00 h
-202
-5
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
22.09.21.
00:00 h
221
0
Sava
Crnac
22.09.21.
00:00 h
-143
0
Sava
Crnac (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
-151
0
Sava
Gušće (HV)
22.09.21.
00:00 h
-73
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
-75
+1
Sava
Ustava Trebež
22.09.21.
00:00 h
-178
0
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
22.09.21.
00:00 h
-72
+1
Sava
Stara Gradiška
21.09.21.
23:00 h
-59
0
Sava
Mačkovac
22.09.21.
00:00 h
99
0
Sava
Davor
22.09.21.
00:00 h
75
0
Sava
Slavonski Kobaš
21.09.21.
23:00 h
18
+1
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
-24
0
Sava
Slavonski Brod
22.09.21.
00:00 h
-26
+1
Sava
Slavonski Šamac
22.09.21.
00:00 h
-243
0
Sava
Županja
22.09.21.
00:00 h
-86
-1
Sava
Gunja
22.09.21.
00:00 h
95
0
Sava
Gunja (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
93
0
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
22.09.21.
00:00 h
20
+1
Slunjčica
Rastoke
21.09.21.
22:00 h
19
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.09.21.
23:00 h
164
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
22.09.21.
00:00 h
53
0
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
21.09.21.
23:00 h
118
0
Šumetlica
Cernik
21.09.21.
23:00 h
3
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
22.09.21.
00:00 h
5
0
Trepča
Gvozd
22.09.21.
00:00 h
7
-1
Una
Štrbački buk
21.09.21.
23:00 h
66
0
Una
Dobretin
21.09.21.
23:00 h
40
0
Una
Struga Banska
21.09.21.
23:00 h
25
0
Una
Hrvatska Kostajnica
22.09.21.
00:00 h
31
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
21.09.21.
23:00 h
31
0
Una
Hrvatska Dubica
21.09.21.
23:00 h
-140
0
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
22.09.21.
00:00 h
10
0
Vrbova
Gradac
22.09.21.
00:00 h
61
+1
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.09.21.
23:00 h
46
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
22.09.21.
00:00 h
40
0
ZLK Biđ polja
Topolje
22.09.21.
00:00 h
78
0
Home Home PROTOK