Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
01.06.23.
20:00 h
551
0
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
01.06.23.
20:00 h
233
0
Akumulacija Petnja
Petnja
01.06.23.
20:00 h
853
0
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
01.06.23.
18:00 h
260
0
Biđ
Cerna
01.06.23.
19:00 h
221
0
Bijela
Kamenolom
01.06.23.
20:00 h
24
0
Bijela
Badljevina
01.06.23.
19:00 h
61
0
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
01.06.23.
20:00 h
8
0
Bjelovarska
Bjelovar
01.06.23.
19:00 h
22
0
Bosut
Vinkovci
01.06.23.
19:00 h
182
0
Bosut
Nijemci
01.06.23.
19:00 h
261
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
01.06.23.
20:00 h
259
0
Bosut
Bosut granica
15.10.21.
15:00 h
-24
0
Breznica
Dragotin
01.06.23.
20:00 h
49
-4
Brzaja
Zvečevo
01.06.23.
20:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
01.06.23.
19:00 h
43
0
Česma
Pavlovac
01.06.23.
20:00 h
82
0
Česma
Narta
01.06.23.
19:00 h
190
0
Česma
Siščani


Česma
Čazma
01.06.23.
20:00 h
-19
+1
Česma
Preljev Jantak
01.06.23.
20:00 h
-110
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
01.06.23.
20:00 h
294
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
01.06.23.
20:00 h
244
+6
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
01.06.23.
20:00 h
153
-2
Donja Dobra
Lešće toplice
01.06.23.
20:00 h
160
+51
Donja Dobra
Stative Donje
01.06.23.
19:00 h
45
0
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
01.06.23.
20:00 h
-10
+3
Glina
Široka Rijeka
01.06.23.
20:00 h
51
0
Glina
Vranovina
01.06.23.
20:00 h
94
0
Glina
Glina
01.06.23.
20:00 h
229
-4
Glogovica
Grabarje
01.06.23.
20:00 h
47
0
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
01.06.23.
20:00 h
44
-1
Gornja Dobra
Luke
01.06.23.
19:00 h
77
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
57
0
Gornja Dobra
Turkovići
01.06.23.
19:00 h
58
0
ILK Jelas polje
Slobodnica
01.06.23.
20:00 h
77
+1
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
01.06.23.
20:00 h
25
0
Ilova
Garešnica
01.06.23.
20:00 h
1
-1
Ilova
Veliko Vukovje
01.06.23.
19:00 h
110
0
Ilova
Ilova
31.01.23.
09:00 h
-170
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
01.06.23.
20:00 h
87
0
Kanal Obžev
Stružec
01.06.23.
20:00 h
219
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
01.06.23.
16:00 h
16
0
Kolpa
Metlika
01.06.23.
19:00 h
43
0
Korana
Luketići
01.06.23.
19:00 h
88
0
Korana
Slunj uzvodni
01.06.23.
19:00 h
69
-1
Korana
Veljun
01.06.23.
20:00 h
127
0
Korana
Veljun (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
131
0
Korana
Velemerić
01.06.23.
19:00 h
82
-1
Korana
Karlovac
01.06.23.
20:00 h
311
0
Kozjak jezero
Kozjak most
01.06.23.
19:00 h
119
0
Kupa
Kupari
01.06.23.
19:00 h
46
0
Kupa
Hrvatsko
01.06.23.
19:50 h
45
+1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
3
-1
Kupa
Zapeć
01.06.23.
20:00 h
51
0
Kupa
Pribanjci
01.06.23.
20:00 h
16
0
Kupa
Ladešić Draga
01.06.23.
19:00 h
58
0
Kupa
Kamanje
01.06.23.
20:00 h
77
0
Kupa
Brodarci
01.06.23.
20:00 h
55
+1
Kupa
Karlovac
01.06.23.
20:00 h
-14
-2
Kupa
Rečica 2
01.06.23.
19:00 h
94
-2
Kupa
Jamnička Kiselica
01.06.23.
20:00 h
123
-3
Kupa
Šišinec
01.06.23.
19:00 h
280
-2
Kupa
Farkašić
01.06.23.
19:00 h
304
-1
Kupčina
Strmac
01.06.23.
20:00 h
4
0
Kupčina
Lazina brana
01.06.23.
19:00 h
21
0
Kupčina
Retencija Kupčina
01.06.23.
20:00 h
71
+2
Kupica
Izvor Kupice
01.06.23.
19:00 h
22
0
Kupica
Brod na Kupi
01.06.23.
19:00 h
53
0
Kutinica
Kutina
01.06.23.
19:00 h
13
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
01.06.23.
20:00 h
34
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
24.05.23.
14:00 h
30
0
Londža
Čaglin
01.06.23.
20:00 h
31
-1
Londža
Resnik
01.06.23.
20:00 h
47
-2
Londža
Pleternica
01.06.23.
19:00 h
64
-1
Maja
Dolnjaki
05.03.21.
08:00 h
42
0
Mrežnica
Juzbašići
01.06.23.
20:00 h
73
-1
Mrežnica
Mrzlo Polje
01.06.23.
19:00 h
56
0
Odra
Odra
01.06.23.
20:00 h
387
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
01.06.23.
20:00 h
-83
-1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
01.06.23.
20:00 h
25
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
01.06.23.
20:00 h
120
-1
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
01.06.23.
20:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
01.06.23.
20:00 h
167
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
01.06.23.
20:00 h
9272
0
Orljava
Sloboština
01.06.23.
20:00 h
77
+10
Orljava
Požega
01.06.23.
19:00 h
41
0
Orljava
Frkljevci
01.06.23.
20:00 h
76
+1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
01.06.23.
20:00 h
14
0
Pakra
Janja Lipa
01.06.23.
20:00 h
140
-13
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
01.06.23.
20:00 h
387
+41
Pakra
Piljenice
01.06.23.
20:00 h
92
+12
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
01.06.23.
20:00 h
4
-1
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
01.06.23.
20:00 h
289
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
01.06.23.
20:00 h
9567
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
01.06.23.
20:00 h
412
-1
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
01.06.23.
20:00 h
9546
-1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
01.06.23.
20:00 h
9574
-3
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
01.06.23.
20:00 h
391
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
01.06.23.
20:00 h
9270
-2
Retencija Odransko polje
Lekenik
04.03.21.
10:00 h
82
-4
Retencija Opeka
Plesmo
01.06.23.
20:00 h
9276
0
Retencija Trstik
Bročice
31.05.23.
15:00 h
466
-3
Retencija Žutica
CS Mahovo
01.06.23.
20:00 h
391
+1
Retencija Žutica
CS Rožec
30.12.22.
13:00 h
93
-2
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
01.06.23.
20:00 h
168
+1
Retencija Žutica
CS Vezišće
01.06.23.
20:00 h
192
-1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
01.06.23.
19:00 h
60
0
Sava
Rugvica
01.06.23.
20:00 h
-28
-5
Sava
Ustava Prevlaka
01.06.23.
20:00 h
-151
-3
Sava
Dubrovčak
01.06.23.
20:00 h
47
-3
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
26.10.22.
12:00 h
175
0
Sava
Crnac
01.06.23.
20:00 h
310
-2
Sava
Crnac (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
311
-2
Sava
Gušće (HV)
01.06.23.
20:00 h
497
-2
Sava
Gušće (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
507
-1
Sava
Ustava Trebež
01.06.23.
20:00 h
380
+1
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
01.06.23.
20:00 h
616
-1
Sava
Stara Gradiška
01.06.23.
02:00 h
449
-18
Sava
Mačkovac
01.06.23.
20:00 h
743
-3
Sava
Davor
01.06.23.
20:00 h
744
0
Sava
Slavonski Kobaš
30.05.23.
20:00 h
692
0
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
627
-2
Sava
Slavonski Brod
01.06.23.
20:00 h
625
-1
Sava
Slavonski Šamac
01.06.23.
20:00 h
508
0
Sava
Županja
01.06.23.
20:00 h
762
-1
Sava
Gunja
01.06.23.
19:00 h
849
0
Sava
Gunja (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
846
-1
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
01.06.23.
20:00 h
8
0
Slunjčica
Rastoke
01.06.23.
19:00 h
25
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
01.06.23.
19:00 h
279
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
01.06.23.
20:00 h
58
0
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
01.06.23.
19:00 h
132
+1
Šumetlica
Cernik
01.06.23.
19:00 h
6
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
01.06.23.
20:00 h
14
-1
Trepča
Gvozd
01.06.23.
20:00 h
23
-1
Una
Štrbački buk
01.06.23.
19:00 h
111
0
Una
Dobretin
01.06.23.
19:00 h
79
0
Una
Struga Banska
01.06.23.
19:00 h
163
0
Una
Hrvatska Kostajnica
01.06.23.
20:00 h
157
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
157
0
Una
Hrvatska Dubica
01.06.23.
19:00 h
26
-1
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
01.06.23.
09:00 h
21
0
Vrbova
Gradac
01.06.23.
20:00 h
72
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
01.06.23.
19:00 h
79
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
01.06.23.
20:00 h
139
+1
ZLK Biđ polja
Topolje
01.06.23.
20:00 h
146
+2
Home Home PROTOK