Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
19.04.18.
21:00 h
250
+1
Akumulacija Petnja
Petnja
19.04.18.
21:00 h
792
-1
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
20.04.18.
02:00 h
204
0
Biđ
Cerna
20.04.18.
02:00 h
182
0
Bijela
Kamenolom
19.04.18.
21:00 h
35
0
Bijela
Badljevina
20.04.18.
02:00 h
60
+1
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
19.04.18.
21:00 h
15
0
Bjelovarska
Bjelovar
20.04.18.
02:00 h
34
0
Bosut
Vinkovci
20.04.18.
02:00 h
151
0
Bosut
Nijemci
20.04.18.
02:00 h
231
-1
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
19.04.18.
21:00 h
237
0
Breznica
Dragotin
19.04.18.
20:00 h
49
-1
Brzaja
Zvečevo
19.04.18.
21:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
20.04.18.
02:00 h
54
0
Česma
Pavlovac
19.04.18.
21:00 h
86
0
Česma
Narta
20.04.18.
01:00 h
199
-1
Česma
Siščani


Česma
Čazma
19.04.18.
21:00 h
-20
-1
Česma
Preljev Jantak
19.04.18.
21:00 h
-105
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
19.04.18.
21:00 h
236
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
19.04.18.
21:00 h
164
0
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
19.04.18.
21:00 h
101
-1
Donja Dobra
Lešće
19.04.18.
21:00 h
218
+1
Donja Dobra
Stative Donje
19.04.18.
22:00 h
248
+9
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
19.04.18.
21:00 h
-12
+1
Glina
Široka Rijeka
19.04.18.
21:00 h
67
0
Glina
Vranovina
19.04.18.
21:00 h
83
-1
Glina
Glina
19.04.18.
21:00 h
97
-1
Glogovica
Grabarje
19.04.18.
21:00 h
31
-1
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
19.04.18.
21:00 h
82
-1
Gornja Dobra
Luke
19.04.18.
22:00 h
105
0
Gornja Dobra
Turkovići
19.04.18.
21:00 h
78
+1
ILK Jelas polje
Slobodnica
19.04.18.
21:00 h
50
-1
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
19.04.18.
21:00 h
38
-1
Ilova
Garešnica
19.04.18.
21:00 h
-2
-1
Ilova
Veliko Vukovje
20.04.18.
02:00 h
126
0
Ilova
Ilova
19.04.18.
21:00 h
80
-1
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
19.04.18.
21:00 h
41
+1
Kanal Obžev
Stružec
20.04.18.
03:00 h
165
-1
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
19.04.18.
21:00 h
12
-1
Kolpa
Metlika
20.04.18.
02:00 h
81
-1
Korana
Luketići
20.04.18.
02:00 h
95
0
Korana
Slunj uzvodni
28.03.18.
13:30 h
95
0
Korana
Veljun
19.04.18.
21:00 h
245
-1
Korana
Velemerić
20.04.18.
02:00 h
124
0
Korana
Karlovac
19.04.18.
21:00 h
289
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
20.04.18.
01:00 h
119
0
Kupa
Kupari
20.04.18.
02:00 h
97
0
Kupa
Hrvatsko
20.04.18.
02:40 h
94
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
20.04.18.
02:00 h
44
0
Kupa
Zapeć
19.04.18.
21:00 h
100
0
Kupa
Pribanjci
19.04.18.
21:00 h
32
0
Kupa
Ladešić Draga
20.04.18.
02:00 h
98
-1
Kupa
Kamanje
19.04.18.
21:00 h
120
0
Kupa
Brodarci
19.04.18.
21:00 h
107
-5
Kupa
Karlovac
19.04.18.
21:00 h
158
-5
Kupa
Rečica 2
20.04.18.
02:00 h
223
0
Kupa
Jamnička Kiselica
19.04.18.
21:00 h
193
+2
Kupa
Šišinec
20.04.18.
02:00 h
396
0
Kupa
Farkašić
20.04.18.
02:00 h
397
-1
Kupčina
Strmac
19.04.18.
21:00 h
27
0
Kupčina
Lazina brana
20.04.18.
02:00 h
32
0
Kupčina
Retencija Kupčina
19.04.18.
21:00 h
120
-3
Kupica
Izvor Kupice
20.04.18.
02:00 h
40
0
Kupica
Brod na Kupi
20.04.18.
02:00 h
73
0
Kutinica
Kutina
20.04.18.
02:00 h
11
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
19.04.18.
21:00 h
36
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
19.04.18.
21:00 h
27
0
Londža
Čaglin
19.04.18.
21:00 h
52
+1
Londža
Resnik
19.04.18.
21:00 h
41
-1
Londža
Pleternica
20.04.18.
02:00 h
32
0
Maja
Dolnjaki
21.03.18.
08:00 h
120
-28
Mrežnica
Juzbašići
19.04.18.
21:00 h
98
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
20.04.18.
02:00 h
81
+1
Odra
Odra
19.04.18.
21:00 h
528
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
19.04.18.
21:00 h
-23
-7
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
19.04.18.
21:00 h
53
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
19.04.18.
21:00 h
184
+1
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
19.04.18.
21:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
19.04.18.
21:00 h
74
-1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
19.04.18.
21:00 h
9213
-2
Orljava
Sloboština
19.04.18.
21:00 h
67
0
Orljava
Požega
20.04.18.
02:00 h
32
0
Orljava
Frkljevci
19.04.18.
21:00 h
63
-1
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
19.04.18.
21:00 h
1
0
Pakra
Janja Lipa
19.04.18.
21:00 h
63
0
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
19.04.18.
21:00 h
366
+1
Pakra
Piljenice
19.04.18.
21:00 h
48
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
19.04.18.
21:00 h
64
-1
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
19.04.18.
21:00 h
218
-1
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
19.04.18.
21:00 h
9507
0
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
19.04.18.
21:00 h
361
-2
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
19.04.18.
21:00 h
9511
-1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
19.04.18.
21:00 h
449
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
19.04.18.
21:00 h
9206
+1
Retencija Odransko polje
Lekenik
21.03.18.
10:00 h
420
+8
Retencija Opeka
Plesmo
19.04.18.
21:00 h
9211
0
Retencija Trstik
Bročice
19.04.18.
21:00 h
406
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
19.04.18.
21:00 h
324
-1
Retencija Žutica
CS Rožec
19.04.18.
21:00 h
78
-1
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
19.04.18.
21:00 h
111
-1
Retencija Žutica
CS Vezišće
19.04.18.
21:00 h
136
-1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
19.04.18.
21:00 h
69
-3
Sava
Rugvica
19.04.18.
21:00 h
289
-1
Sava
Ustava Prevlaka
19.04.18.
21:00 h
148
-2
Sava
Dubrovčak
19.04.18.
21:00 h
348
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
19.04.18.
21:00 h
770
-2
Sava
Crnac
19.04.18.
21:00 h
445
-1
Sava
Gušće (HV)
19.04.18.
21:00 h
609
-1
Sava
Gušće (DHMZ)
20.04.18.
02:00 h
602
-1
Sava
Ustava Trebež
19.04.18.
21:00 h
448
-1
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
19.04.18.
21:00 h
631
0
Sava
Stara Gradiška
20.04.18.
02:00 h
563
0
Sava
Mačkovac
19.04.18.
21:00 h
706
-1
Sava
Davor
19.04.18.
21:00 h
675
+1
Sava
Slavonski Kobaš
20.04.18.
02:00 h
577
-1
Sava
Slavonski Brod
19.04.18.
14:00 h
531
+4
Sava
Slavonski Šamac
19.04.18.
21:00 h
382
-1
Sava
Županja
19.04.18.
21:00 h
633
-1
Sava
Gunja
20.04.18.
02:00 h
718
-1
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
19.04.18.
21:00 h
7
+1
Slunjčica
Rastoke
20.04.18.
02:00 h
36
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
20.04.18.
02:00 h
254
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
19.04.18.
21:00 h
57
0
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
20.04.18.
02:00 h
109
0
Šumetlica
Cernik
20.04.18.
02:00 h
6
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
19.04.18.
21:00 h
17
0
Trepča
Gvozd
19.04.18.
21:00 h
27
-1
Una
Štrbački buk
20.04.18.
02:00 h
116
0
Una
Dobretin
20.04.18.
02:00 h
86
0
Una
Struga Banska
20.04.18.
02:00 h
156
-1
Una
Hrvatska Kostajnica
19.04.18.
21:00 h
147
-1
Una
Hrvatska Dubica
20.04.18.
02:00 h
21
0
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
19.04.18.
21:00 h
22
-1
Vrbova
Gradac
19.04.18.
21:00 h
38
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
20.04.18.
02:00 h
81
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
19.04.18.
21:00 h
72
0
ZLK Biđ polja
Topolje
19.04.18.
21:00 h
132
+1
Home Home PROTOK