Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
26.02.20.
00:00 h
451
0
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
26.02.20.
00:00 h
268
+1
Akumulacija Petnja
Petnja
01.04.19.
07:00 h
590
-22
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
26.02.20.
00:00 h
136
0
Biđ
Cerna
26.02.20.
00:00 h
175
0
Bijela
Kamenolom
26.02.20.
00:00 h
13
0
Bijela
Badljevina
26.02.20.
00:00 h
51
0
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
26.02.20.
00:00 h
8
0
Bjelovarska
Bjelovar
26.02.20.
00:00 h
25
0
Bosut
Vinkovci
26.02.20.
00:00 h
145
0
Bosut
Nijemci
26.02.20.
00:00 h
189
-2
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
26.02.20.
00:00 h
196
0
Bosut
Bosut granica
26.02.20.
00:00 h
-31
+1
Breznica
Dragotin
26.02.20.
00:00 h
25
0
Brzaja
Zvečevo
23.02.20.
14:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
26.02.20.
00:00 h
42
0
Česma
Pavlovac
26.02.20.
00:00 h
67
0
Česma
Narta
26.02.20.
00:00 h
171
+1
Česma
Siščani


Česma
Čazma
26.02.20.
00:00 h
-38
0
Česma
Preljev Jantak
26.02.20.
00:00 h
-110
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
26.02.20.
00:00 h
66
+1
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
26.02.20.
00:00 h
43
-1
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
26.02.20.
00:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće toplice
26.02.20.
00:00 h
112
-52
Donja Dobra
Stative Donje
26.02.20.
00:00 h
186
+2
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
26.02.20.
00:00 h
-12
-1
Glina
Široka Rijeka
26.02.20.
00:00 h
24
-1
Glina
Vranovina
26.02.20.
00:00 h
79
0
Glina
Glina
26.02.20.
00:00 h
67
0
Glogovica
Grabarje
26.02.20.
00:00 h
24
0
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
26.02.20.
00:00 h
70
+1
Gornja Dobra
Luke
26.02.20.
00:00 h
63
+1
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
44
0
Gornja Dobra
Turkovići
26.02.20.
00:00 h
47
+3
ILK Jelas polje
Slobodnica
26.02.20.
00:00 h
-25
0
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
26.02.20.
00:00 h
23
+1
Ilova
Garešnica
26.02.20.
00:00 h
-20
0
Ilova
Veliko Vukovje
26.02.20.
00:00 h
106
-1
Ilova
Ilova
26.02.20.
00:00 h
30
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
26.02.20.
00:00 h
-66
0
Kanal Obžev
Stružec
26.02.20.
00:00 h
-106
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
26.02.20.
00:00 h
7
-2
Kolpa
Metlika
26.02.20.
00:00 h
32
0
Korana
Luketići
26.02.20.
00:00 h
58
0
Korana
Slunj uzvodni
26.02.20.
00:00 h
37
0
Korana
Veljun
26.02.20.
00:00 h
107
0
Korana
Veljun (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
104
0
Korana
Velemerić
26.02.20.
00:00 h
46
0
Korana
Karlovac
26.02.20.
00:00 h
214
0
Kozjak jezero
Kozjak most
26.02.20.
00:00 h
89
0
Kupa
Kupari
26.02.20.
00:00 h
46
0
Kupa
Hrvatsko
26.02.20.
00:50 h
46
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
6
0
Kupa
Zapeć
26.02.20.
00:00 h
46
0
Kupa
Pribanjci
26.02.20.
00:00 h
12
0
Kupa
Ladešić Draga
26.02.20.
00:00 h
51
0
Kupa
Kamanje
26.02.20.
00:00 h
69
0
Kupa
Brodarci
26.02.20.
00:00 h
61
+17
Kupa
Karlovac
26.02.20.
00:00 h
-52
0
Kupa
Rečica 2
25.02.20.
23:00 h
25
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
26.02.20.
00:00 h
64
-1
Kupa
Šišinec
26.02.20.
00:00 h
154
-1
Kupa
Farkašić
26.02.20.
00:00 h
177
0
Kupčina
Strmac
26.02.20.
00:00 h
-11
0
Kupčina
Lazina brana
26.02.20.
00:00 h
14
+1
Kupčina
Retencija Kupčina
26.02.20.
00:00 h
56
0
Kupica
Izvor Kupice
26.02.20.
00:00 h
21
0
Kupica
Brod na Kupi
26.02.20.
00:00 h
48
0
Kutinica
Kutina
26.02.20.
00:00 h
7
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
26.02.20.
00:00 h
29
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
26.02.20.
00:00 h
41
0
Londža
Čaglin
26.02.20.
00:00 h
34
+2
Londža
Resnik
26.02.20.
00:00 h
14
+1
Londža
Pleternica
06.02.20.
11:45 h
34
-3
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Mrežnica
Juzbašići
26.02.20.
00:00 h
44
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
26.02.20.
00:00 h
-3
0
Odra
Odra
26.02.20.
00:00 h
50
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
26.02.20.
00:00 h
-49
-1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
26.02.20.
00:00 h
27
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
26.02.20.
00:00 h
71
0
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
26.02.20.
00:00 h
0
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
26.02.20.
00:00 h
3
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
26.02.20.
00:00 h
8959
0
Orljava
Sloboština
26.02.20.
00:00 h
49
0
Orljava
Požega
26.02.20.
00:00 h
21
0
Orljava
Frkljevci
26.02.20.
00:00 h
40
0
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
26.02.20.
00:00 h
-4
0
Pakra
Janja Lipa
26.02.20.
00:00 h
46
0
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
26.02.20.
00:00 h
511
0
Pakra
Piljenice
26.02.20.
00:00 h
45
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
26.02.20.
00:00 h
-1
+2
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
26.02.20.
00:00 h
20
0
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
26.02.20.
00:00 h
9204
-1
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
26.02.20.
00:00 h
78
0
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
26.02.20.
00:00 h
9311
0
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
26.02.20.
00:00 h
9401
0
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
26.02.20.
00:00 h
50
0
Retencija Mokro polje
Mlaka
26.02.20.
00:00 h
9070
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Opeka
Plesmo
26.02.20.
00:00 h
9033
0
Retencija Trstik
Bročice
26.02.20.
00:00 h
130
0
Retencija Žutica
CS Mahovo
26.02.20.
00:00 h
152
0
Retencija Žutica
CS Rožec
26.02.20.
00:00 h
37
+3
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
26.02.20.
00:00 h
50
+1
Retencija Žutica
CS Vezišće
26.02.20.
00:00 h
-1
-2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
26.02.20.
00:00 h
41
-1
Sava
Rugvica
26.02.20.
00:00 h
-207
-1
Sava
Ustava Prevlaka
26.02.20.
00:00 h
-382
-1
Sava
Dubrovčak
26.02.20.
00:00 h
-205
-1
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
26.02.20.
00:00 h
209
-3
Sava
Crnac
26.02.20.
00:00 h
-126
0
Sava
Crnac (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
-131
0
Sava
Gušće (HV)
26.02.20.
00:00 h
-22
+1
Sava
Gušće (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
-23
0
Sava
Ustava Trebež
26.02.20.
00:00 h
-146
0
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
26.02.20.
00:00 h
29
0
Sava
Stara Gradiška
26.02.20.
00:00 h
27
0
Sava
Mačkovac
26.02.20.
00:00 h
188
0
Sava
Davor
26.02.20.
00:00 h
187
-1
Sava
Slavonski Kobaš
26.02.20.
00:00 h
131
+1
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
76
-1
Sava
Slavonski Brod
26.02.20.
00:00 h
74
-1
Sava
Slavonski Šamac
26.02.20.
00:00 h
-128
0
Sava
Županja
26.02.20.
00:00 h
79
0
Sava
Gunja
26.02.20.
00:00 h
216
0
Sava
Gunja (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
215
0
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
26.02.20.
00:00 h
0
0
Slunjčica
Rastoke
26.02.20.
00:00 h
16
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
26.02.20.
00:00 h
214
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
26.02.20.
00:00 h
52
-1
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
26.02.20.
00:00 h
112
0
Šumetlica
Cernik
26.02.20.
00:00 h
6
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
26.02.20.
00:00 h
11
0
Trepča
Gvozd
26.02.20.
00:00 h
24
0
Una
Štrbački buk
26.02.20.
00:00 h
88
0
Una
Dobretin
26.02.20.
00:00 h
52
0
Una
Struga Banska
26.02.20.
00:00 h
58
0
Una
Hrvatska Kostajnica
26.02.20.
00:00 h
64
0
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
26.02.20.
00:00 h
63
0
Una
Hrvatska Dubica
26.02.20.
00:00 h
-112
+1
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
26.02.20.
00:00 h
18
+1
Vrbova
Gradac
26.02.20.
00:00 h
29
-1
Vrelo Une
Donja Suvaja
25.02.20.
23:30 h
72
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
26.02.20.
00:00 h
49
+2
ZLK Biđ polja
Topolje
26.02.20.
00:00 h
109
0
Home Home PROTOK