Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
21.11.19.
23:00 h
432
+1
Akumulacija Grabovo
Akumulacija Grabovo


Akumulacija Jošava
Akumulacija Jošava


Akumulacija Pakra
Ak.Pakra
21.11.19.
23:00 h
274
0
Akumulacija Petnja
Petnja
01.04.19.
07:00 h
590
-22
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Biđ
Vrpolje
21.11.19.
22:00 h
136
0
Biđ
Cerna
21.11.19.
23:00 h
176
-2
Bijela
Kamenolom
21.11.19.
23:00 h
10
-1
Bijela
Badljevina
21.11.19.
23:00 h
49
0
Bjelovarska
Veliko Trojstvo
21.11.19.
23:00 h
16
+1
Bjelovarska
Bjelovar
21.11.19.
23:00 h
37
-1
Bosut
Vinkovci
20.11.19.
00:00 h
143
0
Bosut
Nijemci
21.11.19.
23:00 h
177
0
Bosut
Preljev Rokovci


Bosut
Lipovac
21.11.19.
23:00 h
184
+2
Bosut
Bosut granica
21.11.19.
23:00 h
-43
-2
Breznica
Dragotin
21.11.19.
23:00 h
52
-3
Brzaja
Zvečevo
21.11.19.
07:00 h
0
0
Čabranka
Zamost2
21.11.19.
23:00 h
78
0
Česma
Pavlovac
21.11.19.
23:00 h
106
-1
Česma
Narta
21.11.19.
23:00 h
239
0
Česma
Siščani


Česma
Čazma
21.11.19.
23:00 h
236
0
Česma
Preljev Jantak
21.11.19.
23:00 h
93
0
Česma
Vrbani


Česma
CS Obedišće


Česma
Česma ušće
21.11.19.
23:00 h
389
0
Črnec
CS Črnec


Črnec
Ustava Črnec
21.11.19.
23:00 h
343
0
Derivacijski kanal Črnec-Lonja
CS Lonja
21.11.19.
23:00 h
277
+1
Donja Dobra
Lešće toplice
21.11.19.
23:00 h
109
-55
Donja Dobra
Stative Donje
21.11.19.
23:00 h
308
+1
Dovodni KNL AK Pakra
Jamarice
21.11.19.
23:00 h
-11
-1
Glina
Široka Rijeka
21.11.19.
23:00 h
173
-1
Glina
Vranovina
21.11.19.
23:00 h
136
0
Glina
Glina
21.11.19.
23:00 h
236
-1
Glogovica
Grabarje
21.11.19.
23:00 h
19
0
Glogovica
Ušće Glogovice


Glogovnica
Koritna
21.11.19.
23:00 h
198
-5
Gornja Dobra
Luke
21.11.19.
23:00 h
117
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
96
-2
Gornja Dobra
Turkovići
21.11.19.
23:00 h
105
-3
ILK Jelas polje
Slobodnica
21.11.19.
23:00 h
-28
-2
ILK Jelas polje
Slavonski Brod


Ilova
Maslenjača
21.11.19.
23:00 h
19
0
Ilova
Garešnica
21.11.19.
15:00 h
25
-2
Ilova
Veliko Vukovje
21.11.19.
23:00 h
167
0
Ilova
Ilova
21.11.19.
23:00 h
154
0
Kaluđer
Prkovci


Kanal Crnac
Štivica
21.11.19.
23:00 h
34
+1
Kanal Obžev
Stružec
21.11.19.
23:00 h
216
0
Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci G.V.


Kanal Trbušanci
Ust. Trbušanci D.V.


Kaptolka
Eminovci
21.11.19.
23:00 h
6
-2
Kolpa
Metlika
21.11.19.
23:00 h
158
0
Korana
Luketići
21.11.19.
23:00 h
86
0
Korana
Slunj uzvodni
21.11.19.
23:00 h
145
0
Korana
Veljun
21.11.19.
23:00 h
236
-1
Korana
Veljun (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
229
-2
Korana
Velemerić
21.11.19.
23:00 h
201
-2
Korana
Karlovac
21.11.19.
23:00 h
373
0
Kozjak jezero
Kozjak most
21.11.19.
23:00 h
115
0
Kupa
Kupari
21.11.19.
23:00 h
105
+2
Kupa
Hrvatsko
21.11.19.
23:40 h
109
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.11.19.
22:45 h
65
0
Kupa
Zapeć
21.11.19.
23:00 h
145
-1
Kupa
Pribanjci
21.11.19.
23:00 h
55
0
Kupa
Ladešić Draga
21.11.19.
23:00 h
148
-1
Kupa
Kamanje
21.11.19.
23:00 h
204
-1
Kupa
Brodarci
21.11.19.
23:00 h
147
+1
Kupa
Karlovac
21.11.19.
23:00 h
359
+2
Kupa
Rečica 2
21.11.19.
22:00 h
431
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
21.11.19.
23:00 h
369
-1
Kupa
Šišinec
21.11.19.
23:00 h
713
-1
Kupa
Farkašić
21.11.19.
23:00 h
713
-3
Kupčina
Strmac
21.11.19.
23:00 h
15
0
Kupčina
Lazina brana
21.11.19.
23:00 h
40
0
Kupčina
Retencija Kupčina
21.11.19.
23:00 h
266
0
Kupica
Izvor Kupice
21.11.19.
23:00 h
59
0
Kupica
Brod na Kupi
21.11.19.
23:00 h
95
0
Kutinica
Kutina
21.11.19.
23:00 h
24
0
Kutjevačka Rika
Kutjevo
21.11.19.
23:00 h
28
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.11.19.
23:00 h
43
0
Londža
Čaglin
21.11.19.
23:00 h
21
-1
Londža
Resnik
21.11.19.
23:00 h
12
0
Londža
Pleternica
21.11.19.
23:00 h
25
0
Maja
Dolnjaki
17.11.19.
09:00 h
230
-68
Mrežnica
Juzbašići
21.11.19.
23:00 h
116
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.11.19.
23:00 h
153
0
Odra
Odra
21.11.19.
23:00 h
758
+1
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.11.19.
23:00 h
11
-1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
21.11.19.
23:00 h
137
-2
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
21.11.19.
23:00 h
355
-2
OK Lonja-Strug
Ustava Prevlaka
21.11.19.
23:00 h
47
0
OK Lonja-Strug
CS Posavski Bregi
21.11.19.
23:00 h
253
+2
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.11.19.
23:00 h
9131
0
Orljava
Sloboština
21.11.19.
23:00 h
46
0
Orljava
Požega
21.11.19.
23:00 h
21
+1
Orljava
Frkljevci
21.11.19.
23:00 h
42
0
Orljava
Benčić mlin


Pakra
Kusonje
21.11.19.
23:00 h
-4
0
Pakra
Janja Lipa
21.11.19.
23:00 h
50
0
Pakra
Upusna ustava ak. Pakra
21.11.19.
23:00 h
377
+1
Pakra
Piljenice
21.11.19.
23:00 h
50
0
Prokop Bazijaš
Preljev Rokovci
21.11.19.
23:00 h
1
0
Retencija Jantak
Ustava Jantak


Retencija Lonjsko Polje
CS Okoli


Retencija Lonjsko Polje
Stružec


Retencija Lonjsko Polje
CS Hrastelnica
21.11.19.
23:00 h
396
-19
Retencija Lonjsko Polje
Brezovica
21.11.19.
23:00 h
9622
-2
Retencija Lonjsko Polje
CS Šašna Greda
21.11.19.
23:00 h
443
+2
Retencija Lonjsko Polje
Repušnica
21.11.19.
23:00 h
9544
+1
Retencija Lonjsko Polje
Mužilovčica
21.11.19.
23:00 h
9555
+1
Retencija Lonjsko Polje
Ustava Trebež
21.11.19.
23:00 h
560
-2
Retencija Mokro polje
Mlaka
21.11.19.
23:00 h
9006
0
Retencija Odransko polje
Lekenik
17.11.19.
11:00 h
330
+88
Retencija Opeka
Plesmo
21.11.19.
23:00 h
9175
+2
Retencija Trstik
Bročice
21.11.19.
23:00 h
272
+1
Retencija Žutica
CS Mahovo
21.11.19.
23:00 h
475
+1
Retencija Žutica
CS Rožec
21.11.19.
23:00 h
253
-1
Retencija Žutica
CS Hrastilnica
21.11.19.
23:00 h
273
+1
Retencija Žutica
CS Vezišće
21.11.19.
23:00 h
306
+2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.11.19.
23:00 h
115
-4
Sava
Rugvica
21.11.19.
23:00 h
573
0
Sava
Ustava Prevlaka
21.11.19.
23:00 h
426
-1
Sava
Dubrovčak
21.11.19.
23:00 h
617
0
Sava
Palanjek preljev


Sava
Strelečko
21.11.19.
23:00 h
995
-2
Sava
Crnac
21.11.19.
23:00 h
663
-1
Sava
Crnac (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
656
-1
Sava
Gušće (HV)
21.11.19.
23:00 h
798
-4
Sava
Gušće (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
787
0
Sava
Ustava Trebež
21.11.19.
23:00 h
569
-1
Sava
CS Lončarica


Sava
Jasenovac
21.11.19.
23:00 h
710
0
Sava
Stara Gradiška
21.11.19.
23:00 h
571
0
Sava
Mačkovac
21.11.19.
23:00 h
716
0
Sava
Davor
21.11.19.
23:00 h
681
0
Sava
Slavonski Kobaš
21.11.19.
23:00 h
567
-1
Sava
Slavonski Brod (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
503
+1
Sava
Slavonski Brod
21.11.19.
23:00 h
501
+1
Sava
Slavonski Šamac
21.11.19.
23:00 h
284
0
Sava
Županja
21.11.19.
23:00 h
516
0
Sava
Gunja
24.10.19.
07:00 h
127
0
Sava
Gunja (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
587
0
Sava
CS Konjuša


Sivornica
Gornja Šumetlica
21.11.19.
23:00 h
2
0
Slunjčica
Rastoke
21.11.19.
23:00 h
48
0
Spačva
Brana G.V.


Spačva
Brana D.V.


Spačva
Ljubanj
21.11.19.
23:00 h
201
0
Spojni kanal ZLGČ
Poljanski Lug
21.11.19.
23:00 h
255
-16
Spojni knl Ilova-Pakra
Gumena brana


Sunja
Sunja
21.11.19.
23:00 h
118
0
Šumetlica
Cernik
21.11.19.
23:00 h
5
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
21.11.19.
23:00 h
11
+1
Trepča
Gvozd
21.11.19.
23:00 h
71
0
Una
Štrbački buk
21.11.19.
23:00 h
167
0
Una
Dobretin
21.11.19.
23:00 h
128
0
Una
Struga Banska
21.11.19.
23:00 h
214
0
Una
Hrvatska Kostajnica
21.11.19.
23:00 h
196
+1
Una
Hrvatska Kostajnica (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
190
0
Una
Hrvatska Dubica
21.11.19.
23:00 h
100
+1
Veličanka
Novi Mihaljevci


Veličanka
Velika
21.11.19.
23:00 h
14
0
Vrbova
Gradac
21.11.19.
23:00 h
29
-2
Vrelo Une
Donja Suvaja
21.11.19.
23:00 h
128
0
ZLK Biđ polja
Đakovo
21.11.19.
23:00 h
46
0
ZLK Biđ polja
Topolje
21.11.19.
23:00 h
76
0
Home Home PROTOK