Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
29.03.20.
14:00 h
587,88
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
29.03.20.
14:00 h
586,66
0,00
Home Home VODOSTAJ