Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
19.01.21.
22:00 h
1407,44
-6,31
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
19.01.21.
21:00 h
1577,92
-7,71
Home Home VODOSTAJ