Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
04.07.20.
11:00 h
443,37
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
04.07.20.
11:00 h
456,51
-8,72
Home Home VODOSTAJ