Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
26.02.20.
02:00 h
527,53
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
26.02.20.
01:00 h
530,82
0,00
Home Home VODOSTAJ