Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
23.01.22.
16:00 h
715,66
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
23.01.22.
15:00 h
772,21
+3,47
Home Home VODOSTAJ