Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
18.09.19.
17:00 h
345,77
-1,98
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
18.09.19.
17:00 h
348,53
0,00
Home Home VODOSTAJ