Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
12.08.20.
08:00 h
674,9
-5,06
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
12.08.20.
07:00 h
710,68
-3,37
Home Home VODOSTAJ