Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
20.10.19.
02:00 h
316,11
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
20.10.19.
02:00 h
314,8
0,0
Home Home VODOSTAJ