Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
07.06.20.
08:00 h
435,36
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
07.06.20.
08:00 h
447,86
0,00
Home Home VODOSTAJ