Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
23.09.20.
08:00 h
243,37
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
23.09.20.
06:00 h
253,35
0,00
Home Home VODOSTAJ