Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
21.10.20.
15:00 h
1949,41
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
21.10.20.
14:00 h
2112,95
-8,27
Home Home VODOSTAJ