Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
28.01.20.
12:00 h
453,39
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
447,86
-5,76
Home Home VODOSTAJ