Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
12.12.19.
08:00 h
1379,19
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
12.12.19.
07:00 h
1470,84
0,00
Home Home VODOSTAJ