Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Sava
Ċ½upanja
21.11.19.
23:00 h
1799,39
0,00
Sava
Gunja
13.02.19.
10:00 h
1660,00
-637,00
Sava
Gunja (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
1904,92
0,00
Home Home VODOSTAJ