Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
17.08.19.
12:00 h
0,5
0,0
Donja Dobra
Lešće toplice
17.08.19.
12:00 h
4,5
+0,33
Donja Dobra
Stative Donje
17.08.19.
12:00 h
3,89
0,00
Glina
Široka Rijeka
17.08.19.
12:00 h
0,42
0,00
Gornja Dobra
Luke
17.08.19.
12:00 h
2,58
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
17.08.19.
12:00 h
3,23
0,00
Kolpa
Metlika
17.08.19.
12:00 h
24,60
0,00
Korana
Slunj uzvodni
17.08.19.
12:00 h
1,27
0,00
Korana
Veljun
17.08.19.
12:00 h
2,76
0,00
Korana
Velemerić
17.08.19.
12:00 h
5,35
0,00
Kupa
Kupari
17.08.19.
12:00 h
2,99
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
17.08.19.
12:00 h
8,08
0,00
Kupa
Zapeć
17.08.19.
12:00 h
11,46
-0,41
Kupa
Pribanjci
17.08.19.
12:00 h
8,15
-0,17
Kupa
Ladešić Draga
17.08.19.
12:00 h
10,01
0,00
Kupa
Kamanje
17.08.19.
12:00 h
18,81
0,00
Kupa
Brodarci
17.08.19.
12:00 h
26,61
-1,13
Kupa
Rečica 2
17.08.19.
12:00 h
94,59
-1,55
Kupa
Jamnička Kiselica
17.08.19.
12:00 h
177,41
+1,31
Kupčina
Lazina brana
17.08.19.
12:00 h
1,18
-0,29
Kupica
Izvor Kupice
17.08.19.
12:00 h
1,25
0,00
Kupica
Brod na Kupi
17.08.19.
12:00 h
2,36
0,00
Mrežnica
Juzbašići
17.08.19.
12:00 h
4,15
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
17.08.19.
12:00 h
6,73
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
17.08.19.
12:00 h
0
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
12.08.19.
11:00 h
1,55
+0,05
Slunjčica
Rastoke
17.08.19.
12:00 h
1,44
0,00
Home Home VODOSTAJ