Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
20.11.19.
23:00 h
7,29
+0,21
Donja Dobra
Lešće toplice
21.11.19.
00:00 h
4,17
-10,96
Donja Dobra
Stative Donje
20.11.19.
23:00 h
128,65
0,00
Glina
Široka Rijeka
21.11.19.
00:00 h
7,63
+0,20
Gornja Dobra
Luke
20.11.19.
23:00 h
18,87
-0,27
Gornja Dobra
Turkovići
20.11.19.
20:00 h
24,72
+1,33
Kolpa
Metlika
20.11.19.
23:30 h
138,00
0,00
Korana
Luketići
20.11.19.
23:00 h
4,86
-0,17
Korana
Slunj uzvodni
20.11.19.
23:00 h
20,19
0,00
Korana
Veljun
21.11.19.
00:00 h
65,71
+0,56
Korana
Velemerić
20.11.19.
23:00 h
78,64
+1,80
Kozjak jezero
Kozjak most
20.11.19.
23:00 h
6,63
0,00
Kupa
Kupari
20.11.19.
23:00 h
29,33
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
20.11.19.
22:45 h
44,35
+0,60
Kupa
Zapeć
21.11.19.
00:00 h
100,81
+2,22
Kupa
Pribanjci
21.11.19.
00:00 h
89,57
0,00
Kupa
Ladešić Draga
20.11.19.
23:00 h
99,52
0,00
Kupa
Kamanje
21.11.19.
00:00 h
144,12
0,00
Kupa
Brodarci
21.11.19.
00:00 h
249,69
+6,55
Kupa
Rečica 2
20.11.19.
22:00 h
413,32
-2,03
Kupa
Jamnička Kiselica
21.11.19.
00:00 h
496,76
-3,77
Kupčina
Strmac
21.11.19.
00:00 h
2,23
+0,25
Kupčina
Lazina brana
20.11.19.
23:00 h
7,43
+0,27
Kupica
Izvor Kupice
20.11.19.
23:00 h
11,87
0,00
Kupica
Brod na Kupi
20.11.19.
23:00 h
24,65
+0,52
Mrežnica
Juzbašići
21.11.19.
00:00 h
37,55
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
20.11.19.
23:00 h
78,96
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.11.19.
00:00 h
8,16
+0,77
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.11.19.
00:00 h
7,92
+0,73
Slunjčica
Rastoke
20.11.19.
23:00 h
15,9
0,0
Home Home VODOSTAJ