Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
15.09.19.
17:00 h
0,35
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
15.09.19.
18:00 h
4,17
+0,31
Donja Dobra
Stative Donje
15.09.19.
16:00 h
3,31
0,00
Glina
Široka Rijeka
15.09.19.
18:00 h
0,37
0,00
Gornja Dobra
Luke
15.09.19.
17:00 h
2,42
-0,16
Gornja Dobra
Turkovići
15.09.19.
18:00 h
3,23
-0,21
Kolpa
Metlika
15.09.19.
17:30 h
17,10
0,00
Korana
Slunj uzvodni
15.09.19.
17:00 h
1,12
0,00
Korana
Veljun
15.09.19.
18:00 h
3,28
0,00
Korana
Velemerić
15.09.19.
17:00 h
4,31
0,00
Kupa
Kupari
15.09.19.
17:00 h
1,97
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
15.09.19.
17:00 h
6,45
0,00
Kupa
Zapeć
15.09.19.
18:00 h
9,05
0,00
Kupa
Pribanjci
15.09.19.
18:00 h
7,79
0
Kupa
Ladešić Draga
15.09.19.
17:00 h
7,27
0,00
Kupa
Kamanje
15.09.19.
18:00 h
12,17
0,00
Kupa
Brodarci
15.09.19.
18:00 h
18,5
0,0
Kupa
Rečica 2
15.09.19.
17:00 h
48,29
0,00
Kupa
Jamnička Kiselica
15.09.19.
18:00 h
72,71
0,00
Kupčina
Lazina brana
15.09.19.
17:00 h
0,72
0,00
Kupica
Izvor Kupice
15.09.19.
17:00 h
1,08
0,00
Kupica
Brod na Kupi
15.09.19.
17:00 h
2,21
0,00
Mrežnica
Juzbašići
15.09.19.
16:00 h
3,38
+0,25
Mrežnica
Mrzlo Polje
15.09.19.
17:00 h
6,56
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
15.09.19.
18:00 h
1,72
+0,05
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
15.09.19.
18:00 h
1,25
+0,09
Slunjčica
Rastoke
15.09.19.
17:00 h
1,26
0,00
Home Home VODOSTAJ