Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
29.09.20.
02:00 h
10,17
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
29.09.20.
02:00 h
68,61
+3,29
Donja Dobra
Stative Donje
29.09.20.
02:00 h
72,36
-0,51
Glina
Široka Rijeka
29.09.20.
02:00 h
3,24
-0,05
Gornja Dobra
Luke
29.09.20.
02:00 h
19,41
-0,83
Gornja Dobra
Turkovići
29.09.20.
02:00 h
56,57
-5,28
Kolpa
Metlika
29.09.20.
02:00 h
261,00
-7,00
Korana
Luketići
29.09.20.
02:00 h
2,59
0,00
Korana
Slunj uzvodni
29.09.20.
02:00 h
17,84
+0,29
Korana
Veljun
29.09.20.
02:00 h
46,98
0,00
Korana
Velemerić
29.09.20.
02:00 h
44,47
-0,54
Kozjak jezero
Kozjak most
29.09.20.
02:00 h
3,23
0,00
Kupa
Kupari
29.09.20.
02:00 h
44,39
-0,63
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.09.20.
02:00 h
65,05
-0,70
Kupa
Zapeć
29.09.20.
02:00 h
153,26
-5,33
Kupa
Pribanjci
29.09.20.
02:00 h
153,91
-8,66
Kupa
Ladešić Draga
29.09.20.
02:00 h
186,39
-9,74
Kupa
Kamanje
29.09.20.
02:00 h
254,05
-12,64
Kupa
Brodarci
29.09.20.
02:00 h
352,02
-4,15
Kupa
Rečica 2
29.09.20.
01:00 h
299,09
+13,04
Kupa
Jamnička Kiselica
29.09.20.
02:00 h
249,49
+17,04
Kupčina
Strmac
29.09.20.
02:00 h
1,64
-0,10
Kupčina
Lazina brana
29.09.20.
02:00 h
2,15
0,00
Kupica
Izvor Kupice
29.09.20.
02:00 h
24,94
0,00
Kupica
Brod na Kupi
29.09.20.
02:00 h
40,75
+0,62
Mrežnica
Juzbašići
29.09.20.
02:00 h
22,16
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.09.20.
02:00 h
23,79
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.09.20.
02:00 h
11,84
+1,13
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.09.20.
02:00 h
2,24
-0,07
Slunjčica
Rastoke
29.09.20.
02:00 h
16,83
0,00
Home Home VODOSTAJ