Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
29.03.20.
14:00 h
1,9
0,0
Donja Dobra
Lešće toplice
29.03.20.
14:00 h
3,86
+0,30
Donja Dobra
Stative Donje
29.03.20.
14:00 h
4,77
0,00
Glina
Široka Rijeka
29.03.20.
14:00 h
3,71
+0,11
Gornja Dobra
Luke
29.03.20.
14:00 h
6,13
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
29.03.20.
14:00 h
11,88
-1,93
Kolpa
Metlika
29.03.20.
13:30 h
52,20
+1,00
Korana
Luketići
29.03.20.
14:00 h
1,18
0,00
Korana
Slunj uzvodni
29.03.20.
14:00 h
14,31
0,00
Korana
Veljun
29.03.20.
14:00 h
36,31
0,00
Korana
Velemerić
29.03.20.
14:00 h
40,74
-0,53
Kozjak jezero
Kozjak most
29.03.20.
14:00 h
2,66
0,00
Kupa
Kupari
29.03.20.
14:00 h
5,64
+0,25
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.03.20.
14:00 h
12,79
0,00
Kupa
Zapeć
29.03.20.
14:00 h
32,17
-0,68
Kupa
Pribanjci
29.03.20.
14:00 h
32,57
0,00
Kupa
Kamanje
29.03.20.
14:00 h
50,88
+1,82
Kupa
Brodarci
29.03.20.
14:00 h
43,19
+2,80
Kupa
Rečica 2
29.03.20.
14:00 h
63,32
+2,37
Kupa
Jamnička Kiselica
29.03.20.
14:00 h
46,31
+2,29
Kupčina
Strmac
29.03.20.
14:00 h
0,74
0,00
Kupčina
Lazina brana
29.03.20.
14:00 h
1,32
0,00
Kupica
Izvor Kupice
29.03.20.
14:00 h
2,96
0,00
Kupica
Brod na Kupi
29.03.20.
14:00 h
6,31
0,00
Mrežnica
Juzbašići
29.03.20.
14:00 h
10,95
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.03.20.
07:00 h
19,18
+0,27
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.03.20.
14:00 h
1,72
+0,16
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.03.20.
14:00 h
0,45
+0,01
Slunjčica
Rastoke
29.03.20.
14:00 h
6,91
-0,56
Home Home VODOSTAJ