Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
29.10.20.
16:00 h
4,19
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
29.10.20.
17:00 h
119,44
+54,12
Donja Dobra
Stative Donje
29.10.20.
16:00 h
71,85
-4,61
Glina
Široka Rijeka
29.10.20.
17:00 h
5,15
-0,11
Gornja Dobra
Luke
29.10.20.
16:00 h
6,13
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
29.10.20.
17:00 h
11,5
+1,49
Kolpa
Metlika
29.10.20.
16:30 h
87,10
-1,10
Korana
Luketići
29.10.20.
16:00 h
3,75
0,00
Korana
Slunj uzvodni
29.10.20.
16:00 h
16,44
-0,27
Korana
Veljun
29.10.20.
17:00 h
44,47
-1,00
Korana
Velemerić
29.10.20.
16:00 h
58,23
-0,56
Kozjak jezero
Kozjak most
29.10.20.
16:00 h
5
0
Kupa
Kupari
29.10.20.
16:00 h
18,48
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.10.20.
16:00 h
29,55
0,00
Kupa
Zapeć
29.10.20.
17:00 h
58,26
-0,91
Kupa
Pribanjci
29.10.20.
17:00 h
42,94
0,00
Kupa
Ladešić Draga
29.10.20.
16:00 h
58,73
-2,22
Kupa
Kamanje
29.10.20.
17:00 h
89,53
-2,15
Kupa
Brodarci
29.10.20.
17:00 h
162,86
-16,52
Kupa
Rečica 2
29.10.20.
16:00 h
231,64
+2,66
Kupa
Jamnička Kiselica
29.10.20.
17:00 h
258,66
-1,31
Kupčina
Strmac
29.10.20.
17:00 h
1,1
0,0
Kupčina
Lazina brana
29.10.20.
16:00 h
1,47
0,00
Kupica
Izvor Kupice
29.10.20.
16:00 h
6,17
0,00
Kupica
Brod na Kupi
29.10.20.
16:00 h
12,51
0,00
Mrežnica
Juzbašići
29.10.20.
17:00 h
23,02
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.10.20.
16:00 h
34,15
-0,52
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.10.20.
17:00 h
5,34
+0,25
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.10.20.
17:00 h
1,16
0,00
Slunjčica
Rastoke
29.10.20.
16:00 h
11,49
0,00
Home Home VODOSTAJ