Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
29.05.20.
02:00 h
0,99
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
29.05.20.
03:00 h
3,86
-0,31
Donja Dobra
Stative Donje
29.05.20.
02:00 h
4,09
0,00
Glina
Široka Rijeka
29.05.20.
03:00 h
0,8
-0,04
Gornja Dobra
Luke
29.05.20.
02:00 h
3,72
0,00
Gornja Dobra
Turkovići
29.05.20.
03:00 h
5,06
0,00
Kolpa
Metlika
29.05.20.
02:30 h
30,40
0,00
Korana
Luketići
29.05.20.
02:00 h
0,98
0,00
Korana
Slunj uzvodni
29.05.20.
02:00 h
3,12
0,00
Korana
Veljun
29.05.20.
03:00 h
9,94
-0,44
Korana
Velemerić
29.05.20.
02:00 h
11,99
0,00
Kozjak jezero
Kozjak most
29.05.20.
02:00 h
2,36
0,00
Kupa
Kupari
29.05.20.
02:00 h
4,9
0,0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.05.20.
02:00 h
11,27
0,00
Kupa
Zapeć
29.05.20.
03:00 h
19,48
0,00
Kupa
Pribanjci
29.05.20.
03:00 h
12,58
0,00
Kupa
Ladešić Draga
29.05.20.
02:00 h
28,95
0,00
Kupa
Kamanje
29.05.20.
03:00 h
26,34
0,00
Kupa
Brodarci
29.05.20.
03:00 h
33,78
0,00
Kupa
Rečica 2
29.05.20.
02:00 h
69,86
-1,68
Kupa
Jamnička Kiselica
29.05.20.
03:00 h
78,76
-1,56
Kupčina
Lazina brana
29.05.20.
02:00 h
0,91
-0,13
Kupica
Izvor Kupice
29.05.20.
02:00 h
2,3
0,0
Kupica
Brod na Kupi
29.05.20.
02:00 h
4,81
-0,24
Mrežnica
Juzbašići
29.05.20.
03:00 h
8,02
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.05.20.
02:00 h
13,35
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.05.20.
03:00 h
1,84
-0,06
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.05.20.
03:00 h
0,63
-0,07
Slunjčica
Rastoke
29.05.20.
02:00 h
3,01
0,00
Home Home VODOSTAJ