Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Čabranka
Zamost2
16.07.20.
18:00 h
0,65
0,00
Donja Dobra
Lešće toplice
16.07.20.
18:00 h
4,85
0,00
Donja Dobra
Stative Donje
16.07.20.
18:00 h
2,97
0,00
Glina
Široka Rijeka
16.07.20.
18:00 h
0,92
-0,04
Gornja Dobra
Turkovići
16.07.20.
18:00 h
4,14
0,00
Kolpa
Metlika
16.07.20.
18:00 h
13,10
0,00
Korana
Slunj uzvodni
16.07.20.
18:00 h
1,34
0,00
Korana
Veljun
16.07.20.
18:00 h
3,28
0,00
Korana
Velemerić
16.07.20.
18:00 h
3,85
0,00
Kupa
Kupari
16.07.20.
18:00 h
1,82
0,00
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
16.07.20.
18:00 h
6,45
0,00
Kupa
Zapeć
16.07.20.
18:00 h
7,99
-0,26
Kupa
Ladešić Draga
16.07.20.
18:00 h
7,27
0,00
Kupa
Kamanje
16.07.20.
18:00 h
10,65
0,00
Kupa
Brodarci
16.07.20.
18:00 h
14,74
0,00
Kupa
Rečica 2
16.07.20.
18:00 h
36,97
-0,63
Kupa
Jamnička Kiselica
16.07.20.
18:00 h
44,02
0,00
Kupčina
Strmac
16.07.20.
18:00 h
0,55
0,00
Kupčina
Lazina brana
16.07.20.
18:00 h
0,64
+0,08
Kupica
Izvor Kupice
16.07.20.
18:00 h
1
0
Kupica
Brod na Kupi
16.07.20.
18:00 h
1,68
0,00
Mrežnica
Juzbašići
16.07.20.
18:00 h
2,05
0,00
Mrežnica
Mrzlo Polje
16.07.20.
18:00 h
4,98
0,00
OK Kupa-Kupa
Mahično
16.07.20.
18:00 h
1,56
-0,16
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
16.07.20.
18:00 h
0,73
0,00
Slunjčica
Rastoke
16.07.20.
18:00 h
1,07
0,00
Home Home VODOSTAJ