Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
01.06.23.
19:00 h
43
0
Donja Dobra
Lešće toplice
01.06.23.
20:00 h
160
+51
Donja Dobra
Stative Donje
01.06.23.
19:00 h
45
0
Glina
Široka Rijeka
01.06.23.
20:00 h
51
0
Gornja Dobra
Luke
01.06.23.
19:00 h
77
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
57
0
Gornja Dobra
Turkovići
01.06.23.
19:00 h
58
0
Kolpa
Metlika
01.06.23.
19:00 h
43
0
Korana
Luketići
01.06.23.
19:00 h
88
0
Korana
Slunj uzvodni
01.06.23.
19:00 h
69
-1
Korana
Veljun
01.06.23.
20:00 h
127
0
Korana
Veljun (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
131
0
Korana
Velemerić
01.06.23.
19:00 h
82
-1
Korana
Karlovac
01.06.23.
20:00 h
311
0
Kozjak jezero
Kozjak most
01.06.23.
19:00 h
119
0
Kupa
Kupari
01.06.23.
19:00 h
46
0
Kupa
Hrvatsko
01.06.23.
20:00 h
45
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
01.06.23.
19:00 h
3
-1
Kupa
Zapeć
01.06.23.
20:00 h
51
0
Kupa
Pribanjci
01.06.23.
20:00 h
16
0
Kupa
Ladešić Draga
01.06.23.
19:00 h
58
0
Kupa
Kamanje
01.06.23.
20:00 h
77
0
Kupa
Brodarci
01.06.23.
20:00 h
55
+1
Kupa
Karlovac
01.06.23.
20:00 h
-14
-2
Kupa
Rečica 2
01.06.23.
19:00 h
94
-2
Kupa
Jamnička Kiselica
01.06.23.
20:00 h
123
-3
Kupčina
Strmac
01.06.23.
20:00 h
4
0
Kupčina
Lazina brana
01.06.23.
19:00 h
21
0
Kupčina
Retencija Kupčina
01.06.23.
20:00 h
71
+2
Kupica
Izvor Kupice
01.06.23.
19:00 h
22
0
Kupica
Brod na Kupi
01.06.23.
19:00 h
53
0
Mrežnica
Juzbašići
01.06.23.
20:00 h
73
-1
Mrežnica
Mrzlo Polje
01.06.23.
19:00 h
56
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
01.06.23.
20:00 h
-83
-1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
01.06.23.
20:00 h
25
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
01.06.23.
20:00 h
120
-1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
01.06.23.
20:00 h
60
0
Slunjčica
Rastoke
01.06.23.
19:00 h
25
0
Home Home PROTOK