Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
14.12.17.
13:00 h
99
0
Donja Dobra
Lešće
14.12.17.
14:00 h
162
0
Donja Dobra
Stative Donje
14.12.17.
13:00 h
213
0
Glina
Široka Rijeka
14.12.17.
14:00 h
207
-1
Gornja Dobra
Luke
14.12.17.
13:00 h
141
+1
Gornja Dobra
Turkovići
14.12.17.
14:00 h
126
-1
Kolpa
Metlika
14.12.17.
13:00 h
255
-1
Korana
Luketići
14.12.17.
12:00 h
113
0
Korana
Slunj uzvodni
14.12.17.
13:00 h
260
-2
Korana
Veljun
14.12.17.
14:00 h
331
-1
Korana
Velemerić
14.12.17.
13:00 h
299
+3
Korana
Karlovac
14.12.17.
14:00 h
559
-3
Kozjak jezero
Kozjak most
14.12.17.
13:00 h
131
0
Kupa
Kupari
14.12.17.
13:00 h
161
0
Kupa
Hrvatsko
14.12.17.
13:50 h
180
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
14.12.17.
13:00 h
134
+2
Kupa
Zapeć
14.12.17.
14:00 h
216
-1
Kupa
Pribanjci
14.12.17.
14:00 h
75
-1
Kupa
Ladešić Draga
14.12.17.
13:00 h
212
-2
Kupa
Kamanje
14.12.17.
14:00 h
278
0
Kupa
Brodarci
14.12.17.
14:00 h
176
-3
Kupa
Karlovac
14.12.17.
14:00 h
552
-6
Kupa
Rečica 2
14.12.17.
13:00 h
634
-5
Kupa
Jamnička Kiselica
14.12.17.
14:00 h
564
-2
Kupčina
Strmac
14.12.17.
14:00 h
22
-3
Kupčina
Lazina brana
14.12.17.
13:00 h
39
+2
Kupčina
Retencija Kupčina
14.12.17.
14:00 h
247
0
Kupica
Izvor Kupice
14.12.17.
13:00 h
119
0
Kupica
Brod na Kupi
14.12.17.
13:00 h
156
-1
Mrežnica
Juzbašići
14.12.17.
14:00 h
147
+1
Mrežnica
Mrzlo Polje
14.12.17.
13:00 h
218
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
14.12.17.
14:00 h
39
-3
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
14.12.17.
14:00 h
240
-3
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
14.12.17.
14:00 h
549
-2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
14.12.17.
14:00 h
99
0
Slunjčica
Rastoke
14.12.17.
13:00 h
58
-1
Home Home PROTOK