Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
28.09.23.
21:00 h
43
0
Donja Dobra
Lešće toplice
28.09.23.
22:00 h
163
0
Donja Dobra
Stative Donje
28.09.23.
21:00 h
45
-1
Glina
Široka Rijeka
28.09.23.
22:00 h
52
0
Gornja Dobra
Luke
28.09.23.
21:00 h
68
-1
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
28.09.23.
21:00 h
49
0
Gornja Dobra
Turkovići
28.09.23.
22:00 h
47
-1
Kolpa
Metlika
28.09.23.
21:00 h
42
0
Korana
Luketići
28.09.23.
21:00 h
67
0
Korana
Slunj uzvodni
28.09.23.
21:00 h
38
0
Korana
Veljun
28.09.23.
22:00 h
112
0
Korana
Veljun (DHMZ)
28.09.23.
21:00 h
111
-1
Korana
Velemerić
28.09.23.
21:00 h
52
-1
Korana
Karlovac
28.09.23.
22:00 h
290
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
28.09.23.
21:00 h
93
0
Kupa
Kupari
28.09.23.
21:00 h
59
0
Kupa
Hrvatsko
28.09.23.
22:00 h
53
-1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
28.09.23.
21:00 h
13
0
Kupa
Zapeć
28.09.23.
22:00 h
44
0
Kupa
Pribanjci
28.09.23.
22:00 h
17
0
Kupa
Ladešić Draga
28.09.23.
21:00 h
59
0
Kupa
Kamanje
28.09.23.
22:00 h
73
0
Kupa
Brodarci
28.09.23.
22:00 h
54
-2
Kupa
Karlovac
28.09.23.
22:00 h
11
-6
Kupa
Rečica 2
28.09.23.
20:00 h
73
+2
Kupa
Jamnička Kiselica
28.09.23.
22:00 h
101
+1
Kupčina
Strmac
28.09.23.
22:00 h
-4
+1
Kupčina
Lazina brana
28.09.23.
21:00 h
7
0
Kupčina
Retencija Kupčina
28.09.23.
22:00 h
54
0
Kupica
Izvor Kupice
28.09.23.
21:15 h
18
0
Kupica
Brod na Kupi
28.09.23.
21:15 h
47
0
Mrežnica
Juzbašići
28.09.23.
22:00 h
61
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
28.09.23.
21:00 h
18
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
28.09.23.
22:00 h
-85
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
28.09.23.
22:00 h
31
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
28.09.23.
22:00 h
84
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
28.09.23.
22:00 h
71
0
Slunjčica
Rastoke
28.09.23.
21:00 h
17
0
Home Home PROTOK