Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
21.11.19.
23:00 h
78
0
Donja Dobra
Lešće toplice
21.11.19.
23:00 h
109
-55
Donja Dobra
Stative Donje
21.11.19.
23:00 h
308
+1
Glina
Široka Rijeka
21.11.19.
23:00 h
173
-1
Gornja Dobra
Luke
21.11.19.
23:00 h
117
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
96
-2
Gornja Dobra
Turkovići
21.11.19.
23:00 h
105
-3
Kolpa
Metlika
21.11.19.
23:00 h
158
0
Korana
Luketići
21.11.19.
23:00 h
86
0
Korana
Slunj uzvodni
21.11.19.
23:00 h
145
0
Korana
Veljun
21.11.19.
23:00 h
236
-1
Korana
Veljun (DHMZ)
21.11.19.
23:00 h
229
-2
Korana
Velemerić
21.11.19.
23:00 h
201
-2
Korana
Karlovac
21.11.19.
23:00 h
373
0
Kozjak jezero
Kozjak most
21.11.19.
23:00 h
115
0
Kupa
Kupari
21.11.19.
23:00 h
105
+2
Kupa
Hrvatsko
21.11.19.
23:40 h
109
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.11.19.
22:45 h
65
0
Kupa
Zapeć
21.11.19.
23:00 h
145
-1
Kupa
Pribanjci
21.11.19.
23:00 h
55
0
Kupa
Ladešić Draga
21.11.19.
23:00 h
148
-1
Kupa
Kamanje
21.11.19.
23:00 h
204
-1
Kupa
Brodarci
21.11.19.
23:00 h
147
+1
Kupa
Karlovac
21.11.19.
23:00 h
359
+2
Kupa
Rečica 2
21.11.19.
22:00 h
431
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
21.11.19.
23:00 h
369
-1
Kupčina
Strmac
21.11.19.
23:00 h
15
0
Kupčina
Lazina brana
21.11.19.
23:00 h
40
0
Kupčina
Retencija Kupčina
21.11.19.
23:00 h
266
0
Kupica
Izvor Kupice
21.11.19.
23:00 h
59
0
Kupica
Brod na Kupi
21.11.19.
23:00 h
95
0
Mrežnica
Juzbašići
21.11.19.
23:00 h
116
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.11.19.
23:00 h
153
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.11.19.
23:00 h
11
-1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
21.11.19.
23:00 h
137
-2
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
21.11.19.
23:00 h
355
-2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.11.19.
23:00 h
115
-4
Slunjčica
Rastoke
21.11.19.
23:00 h
48
0
Home Home PROTOK