Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
28.03.20.
20:00 h
48
+1
Donja Dobra
Lešće toplice
28.03.20.
21:00 h
86
0
Donja Dobra
Stative Donje
28.03.20.
20:00 h
42
0
Glina
Široka Rijeka
28.03.20.
21:00 h
64
+1
Gornja Dobra
Luke
28.03.20.
20:00 h
92
+1
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
28.03.20.
20:00 h
70
+3
Gornja Dobra
Turkovići
28.03.20.
21:00 h
81
+9
Kolpa
Metlika
28.03.20.
20:30 h
36
0
Korana
Luketići
28.03.20.
20:00 h
63
0
Korana
Slunj uzvodni
28.03.20.
20:00 h
103
0
Korana
Veljun
28.03.20.
21:00 h
167
+8
Korana
Veljun (DHMZ)
28.03.20.
20:00 h
156
+5
Korana
Velemerić
28.03.20.
20:00 h
78
+1
Korana
Karlovac
28.03.20.
21:00 h
237
0
Kozjak jezero
Kozjak most
28.03.20.
20:00 h
92
0
Kupa
Kupari
28.03.20.
20:00 h
48
+1
Kupa
Hrvatsko
28.03.20.
21:30 h
49
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
28.03.20.
21:00 h
9
0
Kupa
Zapeć
28.03.20.
21:00 h
53
+2
Kupa
Pribanjci
28.03.20.
21:00 h
21
+2
Kupa
Ladešić Draga
28.03.20.
20:00 h
14
0
Kupa
Kamanje
28.03.20.
21:00 h
72
0
Kupa
Brodarci
28.03.20.
21:00 h
46
0
Kupa
Karlovac
28.03.20.
21:00 h
-44
0
Kupa
Rečica 2
28.03.20.
20:00 h
48
0
Kupa
Jamnička Kiselica
28.03.20.
21:00 h
78
0
Kupčina
Strmac
28.03.20.
21:00 h
-3
+1
Kupčina
Lazina brana
28.03.20.
20:00 h
17
0
Kupčina
Retencija Kupčina
28.03.20.
21:00 h
60
-1
Kupica
Izvor Kupice
28.03.20.
21:00 h
31
+1
Kupica
Brod na Kupi
28.03.20.
21:00 h
59
0
Mrežnica
Juzbašići
28.03.20.
21:00 h
59
+1
Mrežnica
Mrzlo Polje
28.03.20.
20:00 h
23
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
28.03.20.
21:00 h
-55
-5
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
28.03.20.
21:00 h
27
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
28.03.20.
21:00 h
84
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
28.03.20.
21:00 h
46
+2
Slunjčica
Rastoke
28.03.20.
20:00 h
27
+1
Home Home PROTOK