Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
24.07.19.
08:00 h
31
0
Donja Dobra
Lešće toplice
24.07.19.
08:00 h
89
0
Donja Dobra
Stative Donje
24.07.19.
08:00 h
49
-1
Glina
Široka Rijeka
24.07.19.
08:00 h
16
0
Gornja Dobra
Luke
24.07.19.
08:00 h
55
0
Gornja Dobra
Turkovići
24.07.19.
07:00 h
39
0
Kolpa
Metlika
24.07.19.
08:00 h
20
0
Korana
Luketići
24.07.19.
08:00 h
60
0
Korana
Slunj uzvodni
24.07.19.
08:00 h
30
0
Korana
Veljun
24.07.19.
08:00 h
103
0
Korana
Veljun (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
104
+1
Korana
Velemerić
24.07.19.
08:00 h
46
0
Korana
Karlovac
24.07.19.
08:00 h
254
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
24.07.19.
08:00 h
87
0
Kupa
Kupari
24.07.19.
08:00 h
26
0
Kupa
Hrvatsko
24.07.19.
08:40 h
25
-1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
24.07.19.
08:00 h
-13
0
Kupa
Zapeć
24.07.19.
08:00 h
20
0
Kupa
Pribanjci
24.07.19.
08:00 h
-1
0
Kupa
Ladešić Draga
23.07.19.
19:00 h
32
0
Kupa
Kamanje
24.07.19.
08:00 h
50
0
Kupa
Brodarci
24.07.19.
08:00 h
43
-3
Kupa
Karlovac
24.07.19.
08:00 h
-33
0
Kupa
Rečica 2
24.07.19.
08:00 h
49
+3
Kupa
Jamnička Kiselica
24.07.19.
08:00 h
102
-2
Kupčina
Strmac
24.07.19.
08:00 h
-12
0
Kupčina
Lazina brana
24.07.19.
08:00 h
12
0
Kupčina
Retencija Kupčina
24.07.19.
08:00 h
45
-1
Kupica
Izvor Kupice
24.07.19.
08:00 h
9
0
Kupica
Brod na Kupi
24.07.19.
07:45 h
35
+1
Mrežnica
Juzbašići
24.07.19.
08:00 h
59
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
24.07.19.
08:00 h
15
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
24.07.19.
08:00 h
-53
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
24.07.19.
08:00 h
53
-1
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
24.07.19.
08:00 h
80
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
24.07.19.
08:00 h
76
+1
Slunjčica
Rastoke
24.07.19.
08:00 h
19
0
Home Home PROTOK