Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
21.08.17.
06:45 h
32
0
Donja Dobra
Lešće
21.08.17.
08:00 h
83
0
Donja Dobra
Stative Donje
21.08.17.
07:00 h
36
0
Glina
Široka Rijeka
21.08.17.
08:00 h
11
+1
Gornja Dobra
Luke
21.08.17.
07:00 h
57
0
Gornja Dobra
Turkovići
21.08.17.
08:00 h
36
0
Kolpa
Metlika
21.08.17.
07:30 h
21
0
Korana
Luketići
21.08.17.
07:00 h
55
0
Korana
Slunj uzvodni
21.08.17.
07:00 h
21
0
Korana
Veljun
21.08.17.
08:00 h
99
-1
Korana
Velemerić
21.08.17.
07:00 h
38
0
Korana
Karlovac
21.08.17.
08:00 h
223
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
21.08.17.
07:00 h
77
0
Kupa
Kupari
21.08.17.
07:00 h
27
0
Kupa
Hrvatsko
21.08.17.
08:20 h
33
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.08.17.
07:00 h
-13
0
Kupa
Zapeć
21.08.17.
08:00 h
22
0
Kupa
Pribanjci
21.08.17.
08:00 h
-2
0
Kupa
Ladešić Draga
21.08.17.
07:00 h
33
0
Kupa
Kamanje
21.08.17.
08:00 h
50
-1
Kupa
Brodarci
21.08.17.
08:00 h
29
0
Kupa
Karlovac
21.08.17.
08:00 h
-66
0
Kupa
Rečica 2
21.08.17.
07:00 h
40
0
Kupa
Jamnička Kiselica
21.08.17.
08:00 h
81
0
Kupčina
Strmac
21.08.17.
08:00 h
0
0
Kupčina
Lazina brana
21.08.17.
07:00 h
8
0
Kupčina
Retencija Kupčina
21.08.17.
08:00 h
22
0
Kupica
Izvor Kupice
21.08.17.
06:45 h
6
0
Kupica
Brod na Kupi
21.08.17.
07:00 h
35
0
Mrežnica
Juzbašići
21.08.17.
08:00 h
37
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.08.17.
07:00 h
-17
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.08.17.
08:00 h
-56
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
21.08.17.
08:00 h
69
-1
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
21.08.17.
08:00 h
67
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.08.17.
08:00 h
67
0
Slunjčica
Rastoke
21.08.17.
07:00 h
15
0
Home Home PROTOK