Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
22.09.19.
17:00 h
31
0
Donja Dobra
Lešće toplice
22.09.19.
18:00 h
85
+1
Donja Dobra
Stative Donje
22.09.19.
17:00 h
35
0
Glina
Široka Rijeka
22.09.19.
18:00 h
14
0
Gornja Dobra
Luke
22.09.19.
17:00 h
57
0
Gornja Dobra
Turkovići
22.09.19.
18:00 h
43
-1
Kolpa
Metlika
22.09.19.
17:30 h
19
+1
Korana
Luketići
22.09.19.
17:00 h
50
0
Korana
Slunj uzvodni
22.09.19.
17:00 h
29
0
Korana
Veljun
22.09.19.
18:00 h
100
0
Korana
Veljun (DHMZ)
22.09.19.
17:00 h
99
+1
Korana
Velemerić
22.09.19.
17:00 h
41
0
Korana
Karlovac
22.09.19.
18:00 h
239
+2
Kozjak jezero
Kozjak most
22.09.19.
17:00 h
79
0
Kupa
Kupari
22.09.19.
17:00 h
26
0
Kupa
Hrvatsko
22.09.19.
18:20 h
27
-1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
22.09.19.
17:00 h
-12
0
Kupa
Zapeć
22.09.19.
18:00 h
21
0
Kupa
Pribanjci
22.09.19.
18:00 h
-6
0
Kupa
Ladešić Draga
22.09.19.
17:00 h
25
0
Kupa
Kamanje
22.09.19.
18:00 h
49
+1
Kupa
Brodarci
22.09.19.
18:00 h
30
0
Kupa
Karlovac
22.09.19.
18:00 h
-58
+1
Kupa
Rečica 2
22.09.19.
17:00 h
36
0
Kupa
Jamnička Kiselica
22.09.19.
18:00 h
86
-1
Kupčina
Strmac
22.09.19.
18:00 h
-13
0
Kupčina
Lazina brana
22.09.19.
17:00 h
11
-1
Kupčina
Retencija Kupčina
22.09.19.
18:00 h
59
-1
Kupica
Izvor Kupice
22.09.19.
17:00 h
8
0
Kupica
Brod na Kupi
22.09.19.
17:00 h
35
0
Mrežnica
Juzbašići
22.09.19.
18:00 h
37
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
22.09.19.
17:00 h
-19
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
22.09.19.
18:00 h
-51
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
22.09.19.
18:00 h
34
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
22.09.19.
18:00 h
71
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
22.09.19.
18:00 h
71
+1
Slunjčica
Rastoke
22.09.19.
17:00 h
16
0
Home Home PROTOK