Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
25.05.17.
10:00 h
58
+2
Donja Dobra
Lešće
25.05.17.
10:00 h
87
-1
Donja Dobra
Stative Donje
25.05.17.
10:00 h
43
-1
Glina
Široka Rijeka
25.05.17.
10:00 h
20
0
Gornja Dobra
Luke
25.05.17.
10:00 h
110
+1
Gornja Dobra
Turkovići
25.05.17.
10:00 h
71
+5
Kolpa
Metlika
25.05.17.
09:30 h
41
0
Korana
Luketići
25.05.17.
10:00 h
85
0
Korana
Slunj uzvodni
25.05.17.
10:00 h
32
-1
Korana
Veljun
25.05.17.
10:00 h
116
0
Korana
Velemerić
25.05.17.
10:00 h
43
0
Korana
Karlovac
25.05.17.
10:00 h
232
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
25.05.17.
10:00 h
104
0
Kupa
Kupari
25.05.17.
10:00 h
90
-1
Kupa
Hrvatsko
25.05.17.
10:30 h
94
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
25.05.17.
10:00 h
38
+1
Kupa
Zapeć
25.05.17.
10:00 h
67
+3
Kupa
Pribanjci
25.05.17.
10:00 h
21
+1
Kupa
Ladešić Draga
25.05.17.
10:00 h
60
0
Kupa
Kamanje
25.05.17.
10:00 h
74
0
Kupa
Brodarci
25.05.17.
10:00 h
52
-2
Kupa
Karlovac
25.05.17.
10:00 h
-24
-6
Kupa
Rečica 2
25.05.17.
10:00 h
57
0
Kupa
Jamnička Kiselica
25.05.17.
10:00 h
81
+1
Kupčina
Strmac
25.05.17.
10:00 h
1
0
Kupčina
Lazina brana
25.05.17.
10:00 h
13
+1
Kupčina
Retencija Kupčina
25.05.17.
10:00 h
23
0
Kupica
Izvor Kupice
25.05.17.
10:00 h
26
0
Kupica
Brod na Kupi
25.05.17.
10:00 h
57
0
Mrežnica
Juzbašići
25.05.17.
10:00 h
53
+1
Mrežnica
Mrzlo Polje
25.05.17.
10:00 h
13
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
25.05.17.
10:00 h
-53
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
25.05.17.
10:00 h
56
+1
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
25.05.17.
10:00 h
74
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
25.05.17.
10:00 h
64
+1
Slunjčica
Rastoke
25.05.17.
10:00 h
26
0
Home Home PROTOK