Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
21.05.19.
22:00 h
62
0
Donja Dobra
Lešće
21.05.19.
22:00 h
213
0
Donja Dobra
Stative Donje
21.05.19.
22:00 h
242
+10
Glina
Široka Rijeka
21.05.19.
22:00 h
67
0
Gornja Dobra
Luke
21.05.19.
22:00 h
92
-1
Gornja Dobra
Turkovići
21.05.19.
22:00 h
82
+2
Kolpa
Metlika
21.05.19.
22:00 h
103
-1
Korana
Luketići
21.05.19.
22:00 h
102
0
Korana
Slunj uzvodni
21.05.19.
22:00 h
112
0
Korana
Veljun
21.05.19.
22:00 h
180
0
Korana
Veljun (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
178
-1
Korana
Velemerić
21.05.19.
22:00 h
132
0
Korana
Karlovac
21.05.19.
22:00 h
297
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
21.05.19.
22:00 h
127
0
Kupa
Kupari
21.05.19.
22:00 h
112
0
Kupa
Hrvatsko
21.05.19.
22:50 h
109
-1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.05.19.
22:00 h
64
0
Kupa
Zapeć
21.05.19.
22:00 h
125
0
Kupa
Pribanjci
21.05.19.
22:00 h
45
0
Kupa
Ladešić Draga
21.05.19.
22:00 h
119
0
Kupa
Kamanje
21.05.19.
22:00 h
145
-1
Kupa
Brodarci
21.05.19.
22:00 h
111
-1
Kupa
Karlovac
21.05.19.
22:00 h
177
-2
Kupa
Rečica 2
21.05.19.
22:00 h
250
-1
Kupa
Jamnička Kiselica
21.05.19.
22:00 h
212
+1
Kupčina
Strmac
21.05.19.
22:00 h
9
+1
Kupčina
Lazina brana
21.05.19.
22:00 h
23
0
Kupčina
Retencija Kupčina
21.05.19.
22:00 h
234
-1
Kupica
Izvor Kupice
21.05.19.
22:00 h
13
0
Kupica
Brod na Kupi
21.05.19.
22:00 h
94
0
Mrežnica
Juzbašići
21.05.19.
22:00 h
87
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.05.19.
22:00 h
87
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.05.19.
22:00 h
-23
-4
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
21.05.19.
22:00 h
41
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
21.05.19.
22:00 h
219
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.05.19.
22:00 h
75
-1
Slunjčica
Rastoke
21.05.19.
22:00 h
33
0
Home Home PROTOK