Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
28.01.20.
12:00 h
41
0
Donja Dobra
Lešće toplice
28.01.20.
12:00 h
86
0
Donja Dobra
Stative Donje
28.01.20.
12:00 h
39
0
Glina
Široka Rijeka
28.01.20.
12:00 h
28
0
Gornja Dobra
Luke
28.01.20.
12:00 h
58
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
42
0
Gornja Dobra
Turkovići
28.01.20.
12:00 h
44
+4
Kolpa
Metlika
28.01.20.
12:00 h
33
0
Korana
Luketići
28.01.20.
12:00 h
62
0
Korana
Slunj uzvodni
28.01.20.
12:00 h
42
0
Korana
Veljun
28.01.20.
12:00 h
110
0
Korana
Veljun (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
106
-1
Korana
Velemerić
28.01.20.
12:00 h
51
0
Korana
Karlovac
28.01.20.
12:00 h
221
0
Kozjak jezero
Kozjak most
28.01.20.
12:00 h
93
0
Kupa
Kupari
28.01.20.
12:00 h
59
+1
Kupa
Hrvatsko
28.01.20.
12:40 h
51
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
28.01.20.
12:00 h
10
0
Kupa
Zapeć
28.01.20.
12:00 h
48
0
Kupa
Pribanjci
28.01.20.
12:00 h
15
0
Kupa
Ladešić Draga
28.01.20.
12:00 h
53
0
Kupa
Kamanje
28.01.20.
12:00 h
70
0
Kupa
Brodarci
28.01.20.
12:00 h
46
-1
Kupa
Karlovac
28.01.20.
12:00 h
-34
-5
Kupa
Rečica 2
28.01.20.
12:00 h
54
-3
Kupa
Jamnička Kiselica
28.01.20.
12:00 h
78
+2
Kupčina
Strmac
28.01.20.
12:00 h
-11
0
Kupčina
Lazina brana
28.01.20.
11:30 h
7
-5
Kupčina
Retencija Kupčina
28.01.20.
12:00 h
58
0
Kupica
Izvor Kupice
23.01.20.
05:45 h
27
0
Kupica
Brod na Kupi
28.01.20.
12:00 h
48
0
Mrežnica
Juzbašići
28.01.20.
12:00 h
58
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
28.01.20.
12:00 h
21
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
28.01.20.
12:00 h
-49
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
28.01.20.
12:00 h
27
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
28.01.20.
12:00 h
71
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
28.01.20.
12:00 h
44
+2
Slunjčica
Rastoke
28.01.20.
12:00 h
18
0
Home Home PROTOK