Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
12.08.20.
04:00 h
37
0
Donja Dobra
Lešće toplice
12.08.20.
04:00 h
87
-1
Donja Dobra
Stative Donje
12.08.20.
04:00 h
105
-8
Glina
Široka Rijeka
12.08.20.
04:00 h
19
0
Gornja Dobra
Luke
12.08.20.
04:00 h
58
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
12.08.20.
04:00 h
38
+1
Gornja Dobra
Turkovići
12.08.20.
04:00 h
56
+1
Kolpa
Metlika
12.08.20.
04:00 h
26
0
Korana
Luketići
12.08.20.
04:00 h
54
0
Korana
Slunj uzvodni
12.08.20.
04:00 h
37
0
Korana
Veljun
12.08.20.
04:00 h
139
0
Korana
Veljun (DHMZ)
12.08.20.
04:00 h
108
0
Korana
Velemerić
12.08.20.
04:00 h
49
0
Korana
Karlovac
12.08.20.
04:00 h
225
0
Kozjak jezero
Kozjak most
12.08.20.
04:00 h
79
0
Kupa
Kupari
12.08.20.
04:00 h
41
0
Kupa
Hrvatsko
12.08.20.
04:50 h
37
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
12.08.20.
04:00 h
1
0
Kupa
Zapeć
12.08.20.
04:00 h
32
+1
Kupa
Pribanjci
12.08.20.
04:00 h
2
-1
Kupa
Ladešić Draga
12.08.20.
04:00 h
40
0
Kupa
Kamanje
12.08.20.
04:00 h
57
0
Kupa
Brodarci
12.08.20.
04:00 h
67
+4
Kupa
Karlovac
12.08.20.
04:00 h
-9
+16
Kupa
Rečica 2
12.08.20.
04:00 h
82
0
Kupa
Jamnička Kiselica
12.08.20.
04:00 h
95
-2
Kupčina
Strmac
12.08.20.
04:00 h
-6
0
Kupčina
Lazina brana
12.08.20.
04:00 h
6
0
Kupčina
Retencija Kupčina
12.08.20.
04:00 h
55
0
Kupica
Izvor Kupice
12.08.20.
04:00 h
14
0
Kupica
Brod na Kupi
12.08.20.
04:00 h
38
0
Mrežnica
Juzbašići
12.08.20.
04:00 h
53
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
12.08.20.
04:00 h
8
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
12.08.20.
04:00 h
-53
-3
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
12.08.20.
04:00 h
66
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
12.08.20.
04:00 h
83
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
12.08.20.
04:00 h
63
-1
Slunjčica
Rastoke
12.08.20.
04:00 h
20
0
Home Home PROTOK