Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
24.06.17.
15:00 h
38
0
Donja Dobra
Lešće
24.06.17.
15:00 h
88
0
Donja Dobra
Stative Donje
24.06.17.
15:00 h
40
0
Glina
Široka Rijeka
24.06.17.
15:00 h
12
0
Gornja Dobra
Luke
24.06.17.
14:00 h
53
0
Gornja Dobra
Turkovići
24.06.17.
15:00 h
36
0
Kolpa
Metlika
24.06.17.
15:00 h
22
0
Korana
Luketići
24.06.17.
15:00 h
65
0
Korana
Slunj uzvodni
24.06.17.
15:00 h
24
0
Korana
Veljun
24.06.17.
15:00 h
106
0
Korana
Velemerić
24.06.17.
15:00 h
37
0
Korana
Karlovac
24.06.17.
15:00 h
227
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
24.06.17.
15:00 h
85
0
Kupa
Kupari
24.06.17.
15:00 h
33
0
Kupa
Hrvatsko
24.06.17.
15:20 h
38
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
24.06.17.
15:00 h
-10
0
Kupa
Zapeć
24.06.17.
15:00 h
23
-1
Kupa
Pribanjci
24.06.17.
15:00 h
0
0
Kupa
Ladešić Draga
24.06.17.
15:00 h
35
0
Kupa
Kamanje
24.06.17.
15:00 h
53
+1
Kupa
Brodarci
24.06.17.
15:00 h
35
+1
Kupa
Karlovac
24.06.17.
15:00 h
-64
0
Kupa
Rečica 2
24.06.17.
15:00 h
37
0
Kupa
Jamnička Kiselica
24.06.17.
15:00 h
103
0
Kupčina
Strmac
24.06.17.
15:00 h
-4
-1
Kupčina
Lazina brana
24.06.17.
15:00 h
9
+1
Kupčina
Retencija Kupčina
24.06.17.
15:00 h
23
0
Kupica
Izvor Kupice
24.06.17.
15:00 h
9
0
Kupica
Brod na Kupi
24.06.17.
15:00 h
36
0
Mrežnica
Juzbašići
24.06.17.
15:00 h
45
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
24.06.17.
15:00 h
-11
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
24.06.17.
15:00 h
-52
-2
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
24.06.17.
15:00 h
42
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
24.06.17.
15:00 h
70
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
24.06.17.
15:00 h
57
+1
Slunjčica
Rastoke
24.06.17.
15:00 h
19
0
Home Home PROTOK