Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
20.04.18.
02:00 h
54
0
Donja Dobra
Lešće
19.04.18.
21:00 h
218
+1
Donja Dobra
Stative Donje
19.04.18.
22:00 h
248
+9
Glina
Široka Rijeka
19.04.18.
21:00 h
67
0
Gornja Dobra
Luke
19.04.18.
22:00 h
105
0
Gornja Dobra
Turkovići
19.04.18.
21:00 h
78
+1
Kolpa
Metlika
20.04.18.
02:00 h
81
-1
Korana
Luketići
20.04.18.
02:00 h
95
0
Korana
Slunj uzvodni
28.03.18.
13:30 h
95
0
Korana
Veljun
19.04.18.
21:00 h
245
-1
Korana
Velemerić
20.04.18.
02:00 h
124
0
Korana
Karlovac
19.04.18.
21:00 h
289
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
20.04.18.
01:00 h
119
0
Kupa
Kupari
20.04.18.
02:00 h
97
0
Kupa
Hrvatsko
20.04.18.
03:00 h
94
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
20.04.18.
02:00 h
44
0
Kupa
Zapeć
19.04.18.
21:00 h
100
0
Kupa
Pribanjci
19.04.18.
21:00 h
32
0
Kupa
Ladešić Draga
20.04.18.
02:00 h
98
-1
Kupa
Kamanje
19.04.18.
21:00 h
120
0
Kupa
Brodarci
19.04.18.
21:00 h
107
-5
Kupa
Karlovac
19.04.18.
21:00 h
158
-5
Kupa
Rečica 2
20.04.18.
02:00 h
223
0
Kupa
Jamnička Kiselica
19.04.18.
21:00 h
193
+2
Kupčina
Strmac
19.04.18.
21:00 h
27
0
Kupčina
Lazina brana
20.04.18.
02:00 h
32
0
Kupčina
Retencija Kupčina
19.04.18.
21:00 h
120
-3
Kupica
Izvor Kupice
20.04.18.
02:00 h
40
0
Kupica
Brod na Kupi
20.04.18.
02:00 h
73
0
Mrežnica
Juzbašići
19.04.18.
21:00 h
98
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
20.04.18.
02:00 h
81
+1
OK Kupa-Kupa
Mahično
19.04.18.
21:00 h
-23
-7
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
19.04.18.
21:00 h
53
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
19.04.18.
21:00 h
184
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
19.04.18.
21:00 h
69
-3
Slunjčica
Rastoke
20.04.18.
02:00 h
36
0
Home Home PROTOK