Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
21.02.18.
11:00 h
48
0
Donja Dobra
Lešće
21.02.18.
12:00 h
86
0
Donja Dobra
Stative Donje
21.02.18.
11:00 h
57
+1
Glina
Široka Rijeka
21.02.18.
12:00 h
104
-1
Gornja Dobra
Luke
21.02.18.
12:00 h
73
-1
Gornja Dobra
Turkovići
21.02.18.
12:00 h
56
-1
Kolpa
Metlika
21.02.18.
11:30 h
71
0
Korana
Luketići
21.02.18.
12:00 h
80
0
Korana
Slunj uzvodni
21.02.18.
11:00 h
88
0
Korana
Veljun
21.02.18.
12:00 h
178
0
Korana
Velemerić
21.02.18.
11:00 h
113
0
Korana
Karlovac
21.02.18.
12:00 h
269
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
21.02.18.
12:00 h
105
0
Kupa
Kupari
21.02.18.
12:00 h
49
0
Kupa
Hrvatsko
21.02.18.
12:20 h
54
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
21.02.18.
12:00 h
6
0
Kupa
Zapeć
21.02.18.
12:00 h
82
0
Kupa
Pribanjci
21.02.18.
12:00 h
20
+1
Kupa
Ladešić Draga
21.02.18.
12:00 h
76
0
Kupa
Kamanje
21.02.18.
12:00 h
108
0
Kupa
Brodarci
21.02.18.
12:00 h
72
-1
Kupa
Karlovac
21.02.18.
12:00 h
65
-4
Kupa
Rečica 2
21.02.18.
11:00 h
170
-4
Kupa
Jamnička Kiselica
21.02.18.
12:00 h
172
-1
Kupčina
Strmac
21.02.18.
12:00 h
17
-1
Kupčina
Lazina brana
21.02.18.
12:00 h
31
0
Kupčina
Retencija Kupčina
21.02.18.
12:00 h
231
-1
Kupica
Izvor Kupice
21.02.18.
12:00 h
27
0
Kupica
Brod na Kupi
21.02.18.
12:00 h
57
0
Mrežnica
Juzbašići
21.02.18.
12:00 h
66
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
21.02.18.
12:00 h
57
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
21.02.18.
12:00 h
-49
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
21.02.18.
12:00 h
76
-2
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
21.02.18.
12:00 h
216
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
21.02.18.
12:00 h
85
+1
Slunjčica
Rastoke
21.02.18.
11:00 h
34
0
Home Home PROTOK