Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
29.10.20.
16:00 h
67
0
Donja Dobra
Lešće toplice
29.10.20.
16:00 h
158
+24
Donja Dobra
Stative Donje
29.10.20.
16:00 h
198
-9
Glina
Široka Rijeka
29.10.20.
16:00 h
117
-1
Gornja Dobra
Luke
29.10.20.
16:00 h
85
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
29.10.20.
16:00 h
69
0
Gornja Dobra
Turkovići
29.10.20.
16:00 h
67
-1
Kolpa
Metlika
29.10.20.
16:00 h
100
0
Korana
Luketići
29.10.20.
16:00 h
84
0
Korana
Slunj uzvodni
29.10.20.
16:00 h
124
-1
Korana
Veljun
29.10.20.
16:00 h
202
-1
Korana
Veljun (DHMZ)
29.10.20.
16:00 h
199
-2
Korana
Velemerić
29.10.20.
16:00 h
154
-1
Korana
Karlovac
29.10.20.
16:00 h
309
+1
Kozjak jezero
Kozjak most
29.10.20.
16:00 h
110
0
Kupa
Kupari
29.10.20.
16:00 h
89
0
Kupa
Hrvatsko
29.10.20.
16:40 h
90
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.10.20.
16:00 h
48
0
Kupa
Zapeć
29.10.20.
16:00 h
109
0
Kupa
Pribanjci
29.10.20.
16:00 h
38
-1
Kupa
Ladešić Draga
29.10.20.
16:00 h
111
-2
Kupa
Kamanje
29.10.20.
16:00 h
144
+1
Kupa
Brodarci
29.10.20.
16:00 h
121
-1
Kupa
Karlovac
29.10.20.
16:00 h
222
+6
Kupa
Rečica 2
29.10.20.
16:00 h
283
+3
Kupa
Jamnička Kiselica
29.10.20.
16:00 h
225
-3
Kupčina
Strmac
29.10.20.
16:00 h
3
0
Kupčina
Lazina brana
29.10.20.
16:00 h
19
0
Kupčina
Retencija Kupčina
29.10.20.
16:00 h
166
0
Kupica
Izvor Kupice
29.10.20.
16:00 h
44
0
Kupica
Brod na Kupi
29.10.20.
16:00 h
76
0
Mrežnica
Juzbašići
29.10.20.
16:00 h
98
-1
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.10.20.
16:00 h
88
-1
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.10.20.
16:00 h
-11
+12
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
29.10.20.
16:00 h
84
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
29.10.20.
16:00 h
212
-2
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.10.20.
16:00 h
72
-4
Slunjčica
Rastoke
29.10.20.
16:00 h
41
0
Home Home PROTOK