Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
25.06.18.
11:00 h
44
0
Donja Dobra
Lešće
25.06.18.
11:00 h
85
0
Donja Dobra
Stative Donje
25.06.18.
11:00 h
44
-1
Glina
Široka Rijeka
24.06.18.
20:00 h
27
-1
Gornja Dobra
Luke
25.06.18.
11:00 h
83
+1
Gornja Dobra
Turkovići
25.06.18.
11:00 h
59
0
Kolpa
Metlika
25.06.18.
11:00 h
55
-1
Korana
Luketići
25.06.18.
11:00 h
72
0
Korana
Slunj uzvodni
28.03.18.
13:30 h
95
0
Korana
Veljun
25.06.18.
11:00 h
17
0
Korana
Velemerić
25.06.18.
11:00 h
68
-1
Korana
Karlovac
25.06.18.
11:00 h
250
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
25.06.18.
11:00 h
97
0
Kupa
Kupari
25.06.18.
11:00 h
51
0
Kupa
Hrvatsko
25.06.18.
11:30 h
51
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
25.06.18.
11:00 h
5
0
Kupa
Zapeć
25.06.18.
11:00 h
57
0
Kupa
Pribanjci
25.06.18.
11:00 h
15
-1
Kupa
Ladešić Draga
25.06.18.
11:00 h
66
-1
Kupa
Kamanje
25.06.18.
11:00 h
87
-1
Kupa
Brodarci
25.06.18.
11:00 h
60
-2
Kupa
Karlovac
25.06.18.
11:00 h
27
-5
Kupa
Rečica 2
25.06.18.
11:00 h
122
-3
Kupa
Jamnička Kiselica
25.06.18.
11:00 h
146
0
Kupčina
Strmac
21.06.18.
11:00 h
-3
0
Kupčina
Lazina brana
25.06.18.
11:00 h
14
0
Kupčina
Retencija Kupčina
25.06.18.
11:00 h
25
0
Kupica
Izvor Kupice
25.06.18.
11:00 h
13
0
Kupica
Brod na Kupi
25.06.18.
11:00 h
47
0
Mrežnica
Juzbašići
25.06.18.
11:00 h
61
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
25.06.18.
11:00 h
22
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
25.06.18.
11:00 h
-57
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
25.06.18.
11:00 h
63
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
25.06.18.
11:00 h
112
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
25.06.18.
11:00 h
76
0
Slunjčica
Rastoke
25.06.18.
11:00 h
29
0
Home Home PROTOK