Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
17.10.17.
03:00 h
39
0
Donja Dobra
Lešće
17.10.17.
06:00 h
84
0
Donja Dobra
Stative Donje
17.10.17.
03:00 h
96
-8
Glina
Široka Rijeka
17.10.17.
06:00 h
23
0
Gornja Dobra
Luke
17.10.17.
03:00 h
60
0
Gornja Dobra
Turkovići
17.10.17.
06:00 h
41
0
Kolpa
Metlika
17.10.17.
05:00 h
27
-1
Korana
Luketići
17.10.17.
03:00 h
60
0
Korana
Slunj uzvodni
17.10.17.
03:00 h
35
0
Korana
Veljun
17.10.17.
06:00 h
109
0
Korana
Velemerić
17.10.17.
03:00 h
50
0
Korana
Karlovac
17.10.17.
06:00 h
227
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
17.10.17.
03:00 h
81
0
Kupa
Kupari
17.10.17.
03:00 h
40
0
Kupa
Hrvatsko
17.10.17.
05:50 h
41
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
17.10.17.
03:00 h
-5
0
Kupa
Zapeć
17.10.17.
06:00 h
35
0
Kupa
Pribanjci
17.10.17.
06:00 h
5
0
Kupa
Ladešić Draga
17.10.17.
03:00 h
43
-1
Kupa
Kamanje
17.10.17.
06:00 h
63
0
Kupa
Brodarci
17.10.17.
06:00 h
53
-5
Kupa
Karlovac
17.10.17.
06:00 h
-13
-3
Kupa
Rečica 2
17.10.17.
03:00 h
27
0
Kupa
Jamnička Kiselica
17.10.17.
06:00 h
60
0
Kupčina
Strmac
17.10.17.
06:00 h
5
-1
Kupčina
Lazina brana
17.10.17.
02:00 h
15
0
Kupčina
Retencija Kupčina
17.10.17.
06:00 h
124
0
Kupica
Izvor Kupice
17.10.17.
03:00 h
18
0
Kupica
Brod na Kupi
17.10.17.
03:00 h
43
-1
Mrežnica
Juzbašići
17.10.17.
06:00 h
47
+1
Mrežnica
Mrzlo Polje
17.10.17.
03:00 h
8
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
17.10.17.
06:00 h
-61
+1
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
17.10.17.
06:00 h
36
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
17.10.17.
06:00 h
97
+1
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
17.10.17.
06:00 h
63
0
Slunjčica
Rastoke
17.10.17.
03:00 h
25
0
Home Home PROTOK