Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
29.05.20.
01:00 h
41
0
Donja Dobra
Lešće toplice
29.05.20.
02:00 h
87
0
Donja Dobra
Stative Donje
29.05.20.
01:00 h
40
-1
Glina
Široka Rijeka
29.05.20.
02:00 h
30
0
Gornja Dobra
Luke
29.05.20.
01:00 h
72
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
54
0
Gornja Dobra
Turkovići
29.05.20.
02:00 h
53
-1
Kolpa
Metlika
29.05.20.
01:30 h
44
+1
Korana
Luketići
29.05.20.
01:00 h
62
0
Korana
Slunj uzvodni
29.05.20.
01:00 h
53
0
Korana
Veljun
29.05.20.
02:00 h
127
0
Korana
Veljun (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
124
0
Korana
Velemerić
29.05.20.
01:00 h
64
0
Korana
Karlovac
29.05.20.
02:00 h
236
0
Kozjak jezero
Kozjak most
29.05.20.
01:00 h
89
0
Kupa
Kupari
29.05.20.
01:00 h
49
0
Kupa
Hrvatsko
29.05.20.
02:30 h
46
0
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
29.05.20.
01:00 h
8
0
Kupa
Zapeć
29.05.20.
02:00 h
54
0
Kupa
Pribanjci
29.05.20.
02:00 h
17
0
Kupa
Ladešić Draga
29.05.20.
01:00 h
77
0
Kupa
Kamanje
29.05.20.
02:00 h
76
0
Kupa
Brodarci
29.05.20.
02:00 h
50
0
Kupa
Karlovac
29.05.20.
02:00 h
-14
-2
Kupa
Rečica 2
29.05.20.
01:00 h
91
-2
Kupa
Jamnička Kiselica
29.05.20.
02:00 h
112
0
Kupčina
Strmac
29.05.20.
02:00 h
-6
0
Kupčina
Lazina brana
29.05.20.
01:00 h
16
+1
Kupčina
Retencija Kupčina
29.05.20.
02:00 h
60
0
Kupica
Izvor Kupice
29.05.20.
01:00 h
23
0
Kupica
Brod na Kupi
29.05.20.
01:00 h
53
0
Mrežnica
Juzbašići
29.05.20.
02:00 h
60
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
29.05.20.
01:00 h
32
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
29.05.20.
02:00 h
-46
0
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
29.05.20.
02:00 h
59
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
29.05.20.
02:00 h
95
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
29.05.20.
02:00 h
59
+3
Slunjčica
Rastoke
29.05.20.
01:00 h
25
0
Home Home PROTOK