Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Čabranka
Zamost2
20.04.21.
01:00 h
62
0
Donja Dobra
Lešće toplice
20.04.21.
02:00 h
86
-1
Donja Dobra
Stative Donje
20.04.21.
01:00 h
195
+1
Glina
Široka Rijeka
20.04.21.
02:00 h
68
0
Gornja Dobra
Luke
20.04.21.
01:00 h
88
0
Gornja Dobra
Turkovići (DHMZ)
20.04.21.
01:00 h
64
0
Gornja Dobra
Turkovići
20.04.21.
02:00 h
55
0
Kolpa
Metlika
20.04.21.
01:00 h
66
0
Korana
Luketići
20.04.21.
01:00 h
76
0
Korana
Slunj uzvodni
20.04.21.
01:00 h
69
0
Korana
Veljun
20.04.21.
02:00 h
142
0
Korana
Veljun (DHMZ)
20.04.21.
01:00 h
136
-1
Korana
Velemerić
20.04.21.
01:00 h
89
0
Korana
Karlovac
20.04.21.
02:00 h
249
-1
Kozjak jezero
Kozjak most
20.04.21.
01:00 h
97
0
Kupa
Kupari
20.04.21.
01:00 h
67
+1
Kupa
Hrvatsko
20.04.21.
02:00 h
69
+1
Kupa
Hrvatsko (DHMZ)
20.04.21.
01:00 h
28
0
Kupa
Zapeć
20.04.21.
02:00 h
78
0
Kupa
Pribanjci
20.04.21.
02:00 h
27
0
Kupa
Ladešić Draga
20.04.21.
01:00 h
83
0
Kupa
Kamanje
20.04.21.
02:00 h
105
0
Kupa
Brodarci
20.04.21.
02:00 h
90
+12
Kupa
Karlovac
20.04.21.
02:00 h
55
+2
Kupa
Rečica 2
20.04.21.
01:00 h
147
-6
Kupa
Jamnička Kiselica
20.04.21.
02:00 h
147
-3
Kupčina
Strmac
20.04.21.
02:00 h
6
0
Kupčina
Lazina brana
20.04.21.
01:00 h
23
0
Kupčina
Retencija Kupčina
20.04.21.
02:00 h
94
0
Kupica
Izvor Kupice
19.04.21.
23:00 h
33
0
Kupica
Brod na Kupi
20.04.21.
01:00 h
65
0
Mrežnica
Juzbašići
20.04.21.
02:00 h
60
0
Mrežnica
Mrzlo Polje
20.04.21.
01:00 h
46
0
OK Kupa-Kupa
Mahično
20.04.21.
02:00 h
-32
-3
OK Kupa-Kupa
Draganić


OK Kupa-Kupa
Rečica
20.04.21.
02:00 h
37
0
OK Kupa-Kupa
Donja Kupčina
20.04.21.
02:00 h
136
0
Sabirni kanal AC ZG-RI
Lazina
20.04.21.
01:00 h
58
0
Slunjčica
Rastoke
20.04.21.
01:00 h
30
0
Home Home PROTOK