Postaja
OK Kupa-Kupa - Mahično
Stacionaža vodotoka: kkm 21,410
Maksimum: 345 cm, 16.10.2015.g.
Pripremno stanje : 240
Redovne mjere : 340
Izvanredne mjere : 440
Izvanredno stanje : 510
vodostaji
Grafički prikaz
Datum Vrijeme Vodostaj Trend
Home Home PROTOK