Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
29.09.20.
01:00 h
0,99
+0,04
Ilova
Maslenjača
29.09.20.
02:00 h
0,31
0,00
Pakra
Kusonje
29.09.20.
02:00 h
0,15
0,00
Pakra
Janja Lipa
29.09.20.
02:00 h
1,05
0,00
Sivornica
Gornja Šumetlica
29.09.20.
02:00 h
0,03
0,00
Toplica
Daruvar
29.09.20.
02:00 h
0,19
-0,03
Home Home VODOSTAJ