Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
18.09.19.
23:00 h
1,03
-0,08
Ilova
Maslenjača
19.09.19.
00:00 h
1,22
-0,06
Pakra
Kusonje
19.09.19.
00:00 h
0,2
0,0
Pakra
Janja Lipa
19.09.19.
00:00 h
1,01
-0,08
Sivornica
Gornja Šumetlica
19.09.19.
00:00 h
0,07
0,00
Toplica
Daruvar
18.09.19.
22:00 h
0,13
+0,03
Home Home VODOSTAJ