Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
12.07.20.
22:00 h
1,03
+0,04
Ilova
Maslenjača
12.07.20.
23:00 h
0,12
-0,05
Pakra
Kusonje
12.07.20.
23:00 h
0,11
0,00
Pakra
Janja Lipa
12.07.20.
23:00 h
0,76
+0,04
Sivornica
Gornja Šumetlica
12.07.20.
23:00 h
0,07
0,00
Toplica
Daruvar
04.07.20.
12:00 h
0,13
0,00
Home Home VODOSTAJ