Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
20.11.19.
23:00 h
1,23
0,00
Ilova
Maslenjača
21.11.19.
00:00 h
0,31
0,00
Pakra
Kusonje
21.11.19.
00:00 h
0,11
+0,03
Pakra
Janja Lipa
21.11.19.
00:00 h
1,38
+0,05
Sivornica
Gornja Šumetlica
21.11.19.
00:00 h
0,03
0,00
Toplica
Daruvar
21.11.19.
00:00 h
0,22
0,00
Home Home VODOSTAJ