Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
19.01.21.
21:00 h
1,11
-0,04
Ilova
Maslenjača
19.01.21.
21:00 h
0,85
-0,06
Pakra
Kusonje
19.01.21.
21:00 h
0,15
0,00
Pakra
Janja Lipa
19.01.21.
21:00 h
2,39
+0,07
Sivornica
Gornja Šumetlica
19.01.21.
21:00 h
0,07
0,00
Toplica
Daruvar
19.01.21.
21:00 h
0,36
-0,05
Home Home VODOSTAJ