Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
29.05.20.
02:00 h
1,07
+0,08
Ilova
Maslenjača
29.05.20.
02:00 h
0,36
0,00
Pakra
Kusonje
29.05.20.
02:00 h
0,08
+0,02
Pakra
Janja Lipa
28.05.20.
19:00 h
0,96
0,00
Sivornica
Gornja Šumetlica
28.05.20.
19:00 h
0,07
0,00
Toplica
Daruvar
29.05.20.
02:00 h
0,19
0,00
Home Home VODOSTAJ