Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Bijela
Badljevina
29.03.20.
13:00 h
3,46
-0,07
Ilova
Maslenjača
29.03.20.
14:00 h
5,46
-0,28
Pakra
Kusonje
29.03.20.
14:00 h
0,83
0,00
Pakra
Janja Lipa
29.03.20.
14:00 h
7,05
-0,29
Sivornica
Gornja Šumetlica
29.03.20.
14:00 h
0,1
+0,04
Toplica
Daruvar
29.03.20.
14:00 h
1,5
-0,12
Home Home VODOSTAJ