Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
19.04.18.
21:00 h
35
0
Bijela
Badljevina
20.04.18.
02:00 h
60
+1
Ilova
Maslenjača
19.04.18.
21:00 h
38
-1
Ilova
Garešnica
19.04.18.
21:00 h
-2
-1
Pakra
Kusonje
19.04.18.
21:00 h
1
0
Pakra
Janja Lipa
19.04.18.
21:00 h
63
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
19.04.18.
21:00 h
7
+1
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
19.04.18.
21:00 h
17
0
Home Home PROTOK