Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
14.12.17.
14:00 h
43
-1
Bijela
Badljevina
14.12.17.
13:00 h
92
0
Ilova
Maslenjača
14.12.17.
14:00 h
134
-2
Ilova
Garešnica
14.12.17.
14:00 h
148
-4
Pakra
Kusonje
14.12.17.
14:00 h
14
-1
Pakra
Janja Lipa
14.12.17.
14:00 h
148
-2
Sivornica
Gornja Šumetlica
14.12.17.
14:00 h
36
+1
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
14.12.17.
14:00 h
24
0
Home Home PROTOK