Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
21.11.19.
23:00 h
10
-1
Bijela
Badljevina
21.11.19.
23:00 h
49
0
Ilova
Maslenjača
21.11.19.
23:00 h
19
0
Ilova
Garešnica
21.11.19.
15:00 h
25
-2
Pakra
Kusonje
21.11.19.
23:00 h
-4
0
Pakra
Janja Lipa
21.11.19.
23:00 h
50
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
21.11.19.
23:00 h
2
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
21.11.19.
23:00 h
11
+1
Home Home PROTOK