Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
04.07.20.
12:00 h
5
-1
Bijela
Badljevina
05.07.20.
01:00 h
38
+1
Ilova
Maslenjača
05.07.20.
03:00 h
14
0
Ilova
Garešnica
04.07.20.
12:00 h
-43
0
Pakra
Kusonje
05.07.20.
03:00 h
-7
0
Pakra
Janja Lipa
05.07.20.
03:00 h
23
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
05.07.20.
03:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
04.07.20.
12:00 h
8
0
Home Home PROTOK