Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
07.06.20.
09:00 h
7
0
Bijela
Badljevina
07.06.20.
08:00 h
41
0
Ilova
Maslenjača
07.06.20.
09:00 h
18
0
Ilova
Garešnica
07.06.20.
09:00 h
-43
0
Pakra
Kusonje
07.06.20.
07:00 h
-5
0
Pakra
Janja Lipa
07.06.20.
09:00 h
30
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
07.06.20.
09:00 h
7
+3
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
07.06.20.
09:00 h
8
0
Home Home PROTOK