Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
23.09.20.
09:00 h
4
0
Bijela
Badljevina
23.09.20.
08:00 h
39
0
Ilova
Maslenjača
23.09.20.
09:00 h
21
0
Ilova
Garešnica
23.09.20.
09:00 h
-43
0
Pakra
Kusonje
23.09.20.
09:00 h
-5
0
Pakra
Janja Lipa
23.09.20.
09:00 h
32
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
23.09.20.
09:00 h
3
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
23.09.20.
09:00 h
8
-1
Home Home PROTOK