Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
21.02.18.
12:00 h
28
0
Bijela
Badljevina
21.02.18.
12:00 h
77
0
Ilova
Maslenjača
21.02.18.
12:00 h
61
-1
Ilova
Garešnica
21.02.18.
12:00 h
105
-1
Pakra
Kusonje
21.02.18.
12:00 h
6
+1
Pakra
Janja Lipa
21.02.18.
12:00 h
131
-1
Sivornica
Gornja Šumetlica
21.02.18.
12:00 h
5
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
21.02.18.
12:00 h
22
+2
Home Home PROTOK