Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
21.05.19.
23:00 h
35
0
Bijela
Badljevina
21.05.19.
22:00 h
78
0
Ilova
Maslenjača
21.05.19.
23:00 h
48
0
Ilova
Garešnica
21.05.19.
23:00 h
56
-2
Pakra
Kusonje
21.05.19.
23:00 h
8
0
Pakra
Janja Lipa
21.05.19.
23:00 h
105
-1
Sivornica
Gornja Šumetlica
21.05.19.
23:00 h
16
-1
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
21.05.19.
23:00 h
18
0
Home Home PROTOK