Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
21.08.17.
08:00 h
12
-2
Bijela
Badljevina
21.08.17.
07:00 h
46
+1
Ilova
Maslenjača
21.08.17.
08:00 h
15
0
Ilova
Garešnica
21.08.17.
07:00 h
-43
0
Pakra
Kusonje
21.08.17.
08:00 h
-10
0
Pakra
Janja Lipa
21.08.17.
08:00 h
25
-1
Sivornica
Gornja Šumetlica
21.08.17.
08:00 h
8
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
21.08.17.
08:00 h
9
-1
Home Home PROTOK