Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
20.04.21.
03:00 h
31
-1
Bijela
Badljevina
20.04.21.
03:00 h
70
0
Ilova
Maslenjača
20.04.21.
03:00 h
75
-1
Ilova
Garešnica
20.04.21.
03:00 h
7
0
Pakra
Kusonje
20.04.21.
03:00 h
7
0
Pakra
Janja Lipa
20.04.21.
03:00 h
88
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
20.04.21.
03:00 h
11
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
20.04.21.
03:00 h
31
0
Home Home PROTOK