Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
28.03.20.
23:00 h
55
-3
Bijela
Badljevina
28.03.20.
22:00 h
110
-2
Ilova
Maslenjača
28.03.20.
23:00 h
157
-2
Ilova
Garešnica
28.03.20.
23:00 h
141
+2
Pakra
Kusonje
28.03.20.
23:00 h
6
0
Pakra
Janja Lipa
28.03.20.
23:00 h
87
+1
Sivornica
Gornja Šumetlica
28.03.20.
23:00 h
18
-2
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
28.03.20.
23:00 h
40
-2
Home Home PROTOK