Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
24.06.17.
15:00 h
11
0
Bijela
Badljevina
24.06.17.
15:00 h
45
+2
Ilova
Maslenjača
24.06.17.
15:00 h
16
0
Ilova
Garešnica
24.06.17.
15:00 h
-44
0
Pakra
Kusonje
24.06.17.
15:00 h
-5
0
Pakra
Janja Lipa
24.06.17.
15:00 h
26
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
24.06.17.
15:00 h
14
+1
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
24.06.17.
15:00 h
9
0
Home Home PROTOK