Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
01.06.23.
22:00 h
26
+2
Bijela
Badljevina
01.06.23.
21:00 h
52
0
Ilova
Maslenjača
01.06.23.
22:00 h
25
0
Ilova
Garešnica
01.06.23.
22:00 h
1
+1
Pakra
Kusonje
01.06.23.
22:00 h
14
+1
Pakra
Janja Lipa
01.06.23.
22:00 h
121
-8
Sivornica
Gornja Šumetlica
01.06.23.
21:00 h
7
-1
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
01.06.23.
22:00 h
13
-1
Home Home PROTOK