Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
24.07.19.
09:00 h
11
+1
Bijela
Badljevina
24.07.19.
08:00 h
44
+2
Ilova
Maslenjača
24.07.19.
09:00 h
17
0
Ilova
Garešnica
24.07.19.
09:00 h
-44
0
Pakra
Kusonje
24.07.19.
09:00 h
-7
+1
Pakra
Janja Lipa
24.07.19.
09:00 h
26
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
24.07.19.
09:00 h
6
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
24.07.19.
09:00 h
4
0
Home Home PROTOK