Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
22.09.19.
18:00 h
5
0
Bijela
Badljevina
22.09.19.
18:00 h
38
-1
Ilova
Maslenjača
22.09.19.
18:00 h
36
-1
Ilova
Garešnica
22.09.19.
18:00 h
-38
0
Pakra
Kusonje
22.09.19.
18:00 h
-5
0
Pakra
Janja Lipa
22.09.19.
18:00 h
19
+1
Sivornica
Gornja Šumetlica
22.09.19.
18:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
22.09.19.
18:00 h
6
0
Home Home PROTOK