Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
17.10.17.
06:00 h
3
-1
Bijela
Badljevina
17.10.17.
03:00 h
38
0
Ilova
Maslenjača
17.10.17.
06:00 h
17
0
Ilova
Garešnica
17.10.17.
06:00 h
-45
0
Pakra
Kusonje
17.10.17.
06:00 h
-8
0
Pakra
Janja Lipa
17.10.17.
06:00 h
26
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
17.10.17.
06:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
17.10.17.
06:00 h
10
-1
Home Home PROTOK