Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
12.08.20.
06:00 h
51
-15
Bijela
Badljevina
11.08.20.
16:00 h
48
+16
Ilova
Maslenjača
12.08.20.
06:00 h
14
0
Ilova
Garešnica
12.08.20.
06:00 h
-42
0
Pakra
Kusonje
12.08.20.
06:00 h
-7
0
Pakra
Janja Lipa
12.08.20.
06:00 h
22
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
12.08.20.
06:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
12.08.20.
06:00 h
8
0
Home Home PROTOK