Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
02.12.20.
23:00 h
8
0
Bijela
Badljevina
02.12.20.
22:00 h
41
+1
Ilova
Maslenjača
02.12.20.
23:00 h
18
0
Ilova
Garešnica
02.12.20.
23:00 h
-44
0
Pakra
Kusonje
02.12.20.
23:00 h
-8
0
Pakra
Janja Lipa
02.12.20.
23:00 h
42
+2
Sivornica
Gornja Šumetlica
02.12.20.
23:00 h
2
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
02.12.20.
23:00 h
9
0
Home Home PROTOK