Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
28.01.20.
12:00 h
7
0
Bijela
Badljevina
28.01.20.
12:00 h
44
-1
Ilova
Maslenjača
28.01.20.
12:00 h
19
+1
Ilova
Garešnica
28.01.20.
12:00 h
-18
+8
Pakra
Kusonje
28.01.20.
11:00 h
-8
+1
Pakra
Janja Lipa
28.01.20.
12:00 h
34
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
28.01.20.
12:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
28.01.20.
12:00 h
15
-1
Home Home PROTOK