Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Popovac
Akumulacija Popovac


Bijela
Kamenolom
25.05.17.
10:00 h
21
-1
Bijela
Badljevina
25.05.17.
09:00 h
52
0
Ilova
Maslenjača
25.05.17.
10:00 h
22
0
Ilova
Garešnica
25.05.17.
10:00 h
-43
0
Pakra
Kusonje
25.05.17.
10:00 h
-3
0
Pakra
Janja Lipa
25.05.17.
10:00 h
49
0
Sivornica
Gornja Šumetlica
25.05.17.
10:00 h
7
0
Toplica
Sokolovac


Toplica
Daruvar
25.05.17.
10:00 h
12
0
Home Home PROTOK