Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
09.08.20.
05:00 h
6,17
-0,33
Cetina
Blato na Cetini nizv.
09.08.20.
05:30 h
6,99
0,00
Cetina
Čikotina lađa
09.08.20.
05:30 h
8,25
0,00
Cetina
Trilj žičara
09.08.20.
05:30 h
10,80
0,00
Cetina
Han
09.08.20.
05:30 h
4,55
0,00
Grab
Grab 1
09.08.20.
05:30 h
0,91
0,00
Konavočica
Gruda uzv.
09.08.20.
05:00 h
-1,00
0,00
Krka
Knin
04.08.20.
08:00 h
-1,00
0,00
Ljuta
Dvor nizvodni
09.08.20.
03:00 h
0,24
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
09.08.20.
05:00 h
-1,00
0,00
Ombla
Komolac
09.08.20.
05:00 h
5,45
0,00
Ruda Velika
Orlovac
09.08.20.
05:30 h
3,33
0,00
Vrljika
Opačac
09.08.20.
05:00 h
1,36
+0,14
Zrmanja
Jankovića buk
09.08.20.
05:00 h
0,78
-0,07
Zrmanja
Berberov buk
09.08.20.
05:00 h
1,34
0,00
Zrmanja
Mokro polje
09.08.20.
05:00 h
0,35
0,00
Žrnovnica
Izvor
09.08.20.
04:00 h
0,33
0,00
Žrnovnica
Laboratorij
21.07.20.
13:00 h
0,20
-0,06
Home Home VODOSTAJ