Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
28.01.20.
12:00 h
6,44
0,00
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.01.20.
12:00 h
6,83
+0,20
Cetina
Čikotina lađa
28.01.20.
12:30 h
6,43
0,00
Cetina
Han
28.01.20.
12:00 h
46,23
0,00
Grab
Grab 1
28.01.20.
12:30 h
2,65
0,00
Krka
Knin
28.01.20.
12:00 h
-1,00
0,00
Ljuta
Dvor nizvodni
28.01.20.
12:00 h
5,49
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
28.01.20.
12:00 h
0,31
0,00
Ombla
Komolac
28.01.20.
12:00 h
52,20
-1,18
Ruda Velika
Orlovac
28.01.20.
12:30 h
64,14
0,00
Vrljika
Opačac
28.01.20.
12:00 h
4,44
0,00
Zrmanja
Jankovića buk
18.01.20.
22:00 h
15,40
-7,82
Zrmanja
Berberov buk
28.01.20.
12:00 h
5,61
0,00
Zrmanja
Mokro polje
28.01.20.
12:00 h
2,05
0,00
Žrnovnica
Izvor
24.01.20.
13:00 h
0,83
-0,03
Žrnovnica
Laboratorij
24.01.20.
13:00 h
0,88
0,00
Home Home VODOSTAJ