Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
22.11.19.
08:00 h
26,53
0,00
Cetina
Blato na Cetini nizv.
22.11.19.
06:00 h
23,15
0,00
Cetina
Čikotina lađa
22.11.19.
08:30 h
9,27
0,00
Cetina
Han
22.11.19.
08:00 h
100,79
-2,03
Grab
Grab 1
22.11.19.
08:30 h
17,92
0,00
Krka
Knin
22.11.19.
08:00 h
52,72
-0,33
Ljuta
Dvor nizvodni
22.11.19.
08:00 h
11,21
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
22.11.19.
08:00 h
0,71
-0,07
Ombla
Komolac
22.11.19.
06:00 h
77,67
0,00
Ruda Velika
Orlovac
22.11.19.
08:30 h
45,32
0,00
Vrljika
Opačac
22.11.19.
08:00 h
29,03
-1,02
Zrmanja
Jankovića buk
22.11.19.
08:00 h
133,19
+30,45
Zrmanja
Berberov buk
22.11.19.
08:00 h
77,41
-1,30
Zrmanja
Mokro polje
22.11.19.
08:00 h
13,70
0,00
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
2,55
0,00
Žrnovnica
Laboratorij
10.10.19.
10:00 h
0,37
-0,06
Home Home VODOSTAJ