Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
20.10.19.
11:00 h
6,17
0,00
Cetina
Blato na Cetini nizv.
20.10.19.
11:00 h
7,25
0,00
Cetina
Čikotina lađa
20.10.19.
11:30 h
6,67
0,00
Cetina
Han
20.10.19.
11:30 h
74,09
0,00
Grab
Grab 1
20.10.19.
11:30 h
0,91
0,00
Krka
Knin
20.10.19.
11:00 h
-1,00
0,00
Ljuta
Dvor nizvodni
20.10.19.
11:00 h
0,42
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
20.10.19.
11:00 h
0,11
0,00
Ombla
Komolac
20.10.19.
11:00 h
34,83
0,00
Ruda Velika
Orlovac
20.10.19.
11:30 h
3,63
+0,15
Vrljika
Opačac
20.10.19.
11:00 h
1,68
0,00
Zrmanja
Jankovića buk
20.10.19.
11:00 h
1,47
0,00
Zrmanja
Berberov buk
20.10.19.
11:10 h
0,99
0,00
Zrmanja
Mokro polje
20.10.19.
11:00 h
0,44
0,00
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
2,55
0,00
Žrnovnica
Laboratorij
10.10.19.
10:00 h
0,37
-0,06
Home Home VODOSTAJ