Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
25.08.19.
18:00 h
6,17
0,00
Cetina
Blato na Cetini nizv.
25.08.19.
17:00 h
7,25
0,00
Cetina
Čikotina lađa
25.08.19.
18:30 h
7,15
0,00
Cetina
Han
25.08.19.
18:30 h
19,07
-2,40
Grab
Grab 1
25.08.19.
18:30 h
1,14
0,00
Krka
Knin
25.08.19.
18:00 h
-1,00
0,00
Ljuta
Dvor nizvodni
25.08.19.
11:00 h
0,31
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
25.08.19.
18:00 h
0,11
0,00
Ombla
Komolac
25.08.19.
17:00 h
32,85
0,00
Ruda Velika
Orlovac
25.08.19.
18:30 h
5,95
0,00
Vrljika
Opačac
25.08.19.
18:00 h
2,27
-0,22
Zrmanja
Jankovića buk
25.08.19.
18:00 h
1,70
0,00
Zrmanja
Berberov buk
25.08.19.
18:10 h
2,02
0,00
Zrmanja
Mokro polje
25.08.19.
18:00 h
0,64
0,00
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
2,55
0,00
Žrnovnica
Laboratorij
22.05.19.
13:00 h
2,94
0,00
Home Home VODOSTAJ