Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
28.01.20.
12:30 h
2129
0
Cetina
Tisne stine 1
28.01.20.
12:00 h
96
0
Cetina
Pavića most
28.01.20.
12:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.01.20.
12:00 h
85
+1
Cetina
Čikotina lađa
28.01.20.
12:30 h
103
0
Cetina
Đale
28.01.20.
12:30 h
1023
+5
Cetina
Trilj žičara
28.01.20.
12:30 h
133
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
28.01.20.
12:30 h
124
0
Cetina
Han
28.01.20.
12:00 h
80
0
Grab
Grab 1
28.01.20.
12:30 h
55
0
Jadro
Majdan
28.01.20.
12:00 h
46
0
Konavočica
Gruda uzv.
28.01.20.
12:00 h
33
-1
Krka
Skradinski Buk Gornji
28.01.20.
12:00 h
54
0
Krka
Knin
28.01.20.
12:00 h
102
0
Krupa
Krupa
28.01.20.
12:00 h
60
0
Ljuta
Dvor nizvodni
28.01.20.
12:00 h
64
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
28.01.20.
12:00 h
43
-6
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
28.01.20.
12:00 h
38
-3
Matica Vrgorska
Staševica
28.01.20.
08:11 h
44
-160
Miljašić Jaruga
Poljaki
28.01.20.
12:00 h
36
0
Neretva
Opuzen
28.01.20.
12:10 h
50
0
Neretva
Metković
28.01.20.
12:30 h
64
+1
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
28.01.20.
12:00 h
49
-1
Otuča
Gračac 2
28.01.20.
11:00 h
49
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
28.01.20.
12:30 h
191
+1
Ruda Velika
Orlovac
28.01.20.
12:30 h
224
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
28.01.20.
12:00 h
164
0
Vrljika
Opačac
28.01.20.
12:00 h
102
0
Vrljika
Kamenmost
28.01.20.
12:00 h
15
0
Zrmanja
Obrovac
28.01.20.
12:00 h
82
-8
Zrmanja
Jankovića buk
18.01.20.
22:00 h
46
-15
Zrmanja
Berberov buk
28.01.20.
12:00 h
55
0
Zrmanja
Žegar nizv.
28.01.20.
12:00 h
55
0
Zrmanja
Mokro polje
28.01.20.
12:00 h
65
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
28.01.20.
12:00 h
26
0
Žrnovnica
Izvor
24.01.20.
13:00 h
91
-1
Žrnovnica
Laboratorij
24.01.20.
13:00 h
81
0
Home Home PROTOK