Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
26.02.20.
01:30 h
2177
-1
Cetina
Tisne stine 1
26.02.20.
01:00 h
97
0
Cetina
Pavića most
26.02.20.
01:00 h
71
-1
Cetina
Blato na Cetini nizv.
25.02.20.
23:59 h
84
0
Cetina
Čikotina lađa
26.02.20.
01:15 h
104
0
Cetina
Đale
26.02.20.
01:30 h
863
+11
Cetina
Trilj žičara
26.02.20.
01:30 h
107
-5
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
26.02.20.
01:30 h
97
-3
Cetina
Han
26.02.20.
01:30 h
76
0
Grab
Grab 1
26.02.20.
01:30 h
45
0
Jadro
Majdan
26.02.20.
01:00 h
42
0
Konavočica
Gruda uzv.
26.02.20.
01:00 h
27
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
26.02.20.
01:00 h
51
0
Krka
Knin
26.02.20.
01:00 h
96
0
Krupa
Krupa
26.02.20.
01:00 h
65
0
Ljuta
Dvor nizvodni
25.02.20.
23:59 h
47
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
26.02.20.
01:00 h
53
0
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
26.02.20.
01:00 h
36
-1
Matica Vrgorska
Staševica
26.02.20.
01:00 h
50
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
26.02.20.
01:00 h
29
0
Neretva
Opuzen
26.02.20.
01:00 h
57
+3
Neretva
Metković
26.02.20.
01:30 h
71
+2
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
25.02.20.
23:59 h
8
0
Otuča
Gračac 2
26.02.20.
01:00 h
48
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
26.02.20.
01:30 h
131
-7
Ruda Velika
Orlovac
26.02.20.
01:30 h
81
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
26.02.20.
01:00 h
144
0
Vrljika
Opačac
26.02.20.
01:00 h
99
0
Vrljika
Kamenmost
26.02.20.
01:00 h
1
0
Zrmanja
Obrovac
26.02.20.
01:00 h
97
-13
Zrmanja
Jankovića buk
29.01.20.
13:40 h
294
0
Zrmanja
Berberov buk
25.02.20.
23:59 h
58
0
Zrmanja
Žegar nizv.
26.02.20.
01:00 h
62
-2
Zrmanja
Mokro polje
26.02.20.
01:00 h
66
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
26.02.20.
01:00 h
24
0
Žrnovnica
Izvor
24.01.20.
13:00 h
91
-1
Žrnovnica
Laboratorij
24.01.20.
13:00 h
81
0
Home Home PROTOK