Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
24.07.19.
07:30 h
2770
0
Cetina
Tisne stine 1
24.07.19.
08:00 h
94
0
Cetina
Pavića most
24.07.19.
07:00 h
70
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.07.19.
05:00 h
83
0
Cetina
Čikotina lađa
24.07.19.
07:30 h
104
0
Cetina
Đale
24.07.19.
07:30 h
1016
-2
Cetina
Trilj žičara
24.07.19.
07:30 h
87
+3
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
24.07.19.
07:30 h
78
+2
Cetina
Han
24.07.19.
07:30 h
108
0
Grab
Grab 1
24.07.19.
07:30 h
48
+1
Jadro
Majdan
24.07.19.
08:00 h
41
0
Konavočica
Gruda uzv.
24.07.19.
07:00 h
6
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
24.07.19.
08:00 h
41
0
Krka
Knin
22.07.19.
21:00 h
82
-1
Krupa
Krupa
24.07.19.
08:00 h
52
0
Ljuta
Dvor nizvodni
24.07.19.
03:10 h
38
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
24.07.19.
07:00 h
62
+3
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
24.07.19.
07:00 h
51
0
Matica Vrgorska
Staševica
24.07.19.
07:00 h
81
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
24.07.19.
07:00 h
12
0
Neretva
Opuzen
24.07.19.
07:30 h
68
+1
Neretva
Metković
24.07.19.
06:30 h
73
+4
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
24.07.19.
05:00 h
1
0
Otuča
Gračac 2
24.07.19.
07:00 h
39
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
24.07.19.
07:00 h
102
+8
Ruda Velika
Orlovac
24.07.19.
07:30 h
146
+23
Vransko jezero
Pakoštanski most
24.07.19.
07:00 h
59
-1
Vrljika
Opačac
24.07.19.
07:00 h
96
0
Vrljika
Kamenmost
24.07.19.
08:00 h
-3
0
Zrmanja
Obrovac
24.07.19.
07:00 h
55
-1
Zrmanja
Jankovića buk
24.07.19.
07:00 h
5
-3
Zrmanja
Berberov buk
24.07.19.
07:00 h
44
0
Zrmanja
Žegar nizv.
24.07.19.
08:00 h
41
0
Zrmanja
Mokro polje
24.07.19.
07:00 h
60
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
05.06.19.
09:00 h
27
0
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
118
0
Žrnovnica
Laboratorij
22.05.19.
13:00 h
98
0
Home Home PROTOK