Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
03.07.20.
22:45 h
2012
0
Cetina
Tisne stine 1
02.07.20.
21:00 h
93
0
Cetina
Pavića most
03.07.20.
22:00 h
71
-1
Cetina
Blato na Cetini nizv.
03.07.20.
17:00 h
87
-1
Cetina
Čikotina lađa
03.07.20.
22:45 h
108
0
Cetina
Đale
03.07.20.
22:45 h
864
-10
Cetina
Trilj žičara
03.07.20.
22:45 h
41
-3
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
04.07.20.
10:30 h
82
0
Cetina
Han
03.07.20.
22:46 h
16
0
Grab
Grab 1
03.07.20.
22:45 h
42
0
Jadro
Majdan
04.07.20.
11:00 h
37
0
Konavočica
Gruda uzv.
04.07.20.
10:00 h
5
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
04.07.20.
11:00 h
41
0
Krka
Knin
04.07.20.
10:00 h
91
+1
Krupa
Krupa
04.07.20.
11:00 h
57
0
Ljuta
Dvor nizvodni
04.07.20.
07:00 h
39
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
04.07.20.
10:00 h
53
0
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
04.07.20.
10:00 h
54
0
Matica Vrgorska
Staševica
04.07.20.
10:00 h
74
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
04.07.20.
10:00 h
17
0
Neretva
Opuzen
04.07.20.
10:00 h
52
-4
Neretva
Metković
04.07.20.
10:30 h
63
0
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
04.07.20.
05:00 h
-2
0
Otuča
Gračac 2
04.07.20.
11:00 h
42
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
04.07.20.
10:30 h
99
0
Ruda Velika
Orlovac
03.07.20.
22:45 h
60
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
04.07.20.
10:00 h
67
0
Vrljika
Opačac
04.07.20.
10:00 h
93
-1
Vrljika
Kamenmost
04.07.20.
11:00 h
-18
0
Zrmanja
Obrovac
04.07.20.
10:00 h
105
+4
Zrmanja
Jankovića buk
03.07.20.
22:00 h
12
+1
Zrmanja
Berberov buk
03.07.20.
22:00 h
50
0
Zrmanja
Žegar nizv.
04.07.20.
11:00 h
48
-1
Zrmanja
Mokro polje
04.07.20.
10:00 h
61
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
04.07.20.
11:00 h
18
0
Žrnovnica
Izvor
04.07.20.
09:00 h
75
0
Žrnovnica
Laboratorij
23.06.20.
06:00 h
75
+1
Home Home PROTOK