Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
21.02.18.
02:00 h
118
0
Cetina
Pavića most
21.02.18.
11:00 h
84
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.02.18.
06:00 h
99
0
Cetina
Čikotina lađa
21.02.18.
11:15 h
116
+3
Cetina
Đale
21.02.18.
11:30 h
907
-5
Cetina
Trilj žičara
21.02.18.
11:30 h
187
+2
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
21.02.18.
11:00 h
175
+2
Cetina
Han
21.02.18.
11:16 h
144
-1
Cetina aku. Peruča
Peruča
21.02.18.
11:30 h
2451
+1
Grab
Grab 1
21.02.18.
11:30 h
76
-1
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal
21.02.18.
11:00 h
96
-2
Jadro
Novi kanal
21.02.18.
11:00 h
73
-1
Krka
Skradinski Buk Gornji
21.02.18.
11:00 h
77
0
Krka
Nacionalni park
21.02.18.
11:00 h
132
0
Krka
Roški slap
21.02.18.
11:00 h
129
0
Krka
Knin
21.02.18.
11:00 h
162
0
Krupa
Krupa
21.02.18.
11:00 h
72
0
Lateralni kan.
CS Veraja
21.02.18.
11:00 h
72
+1
Ljuta
Dvor nizvodni
21.02.18.
08:00 h
81
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
21.02.18.
11:00 h
64
-2
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
21.02.18.
10:00 h
57
-3
Matica Vrgorska
Staševica
21.02.18.
11:00 h
249
+1
Miljašić Jaruga
Poljaki
21.02.18.
11:00 h
44
-1
Neretva
Opuzen
21.02.18.
11:00 h
78
-5
Neretva
Metković
21.02.18.
11:30 h
94
0
Ombla
Komolac
21.02.18.
06:00 h
38
+1
Otuča
Gračac 2
21.02.18.
10:00 h
67
+1
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
16.02.18.
11:00 h
219
+1
Ruda velika
Orlovac
21.02.18.
11:30 h
188
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
21.02.18.
11:00 h
190
0
Vrljika
Đogića brana
21.02.18.
12:00 h
277
+1
Vrljika
Opačac
21.02.18.
08:00 h
113
0
Zrmanja
Obrovac
21.02.18.
11:00 h
83
-5
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
21.02.18.
11:00 h
71
0
Zrmanja
Žegar nizvodni
21.02.18.
11:00 h
82
0
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
21.02.18.
11:00 h
71
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Žrnovnica
Izvor
20.02.18.
19:00 h
132
+27
Žrnovnica
Laboratorij
03.10.17.
10:00 h
73
0
Home Home PROTOK