Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
20.10.19.
11:30 h
1483
+1
Cetina
Tisne stine 1
20.10.19.
12:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
20.10.19.
11:00 h
70
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
20.10.19.
11:00 h
87
0
Cetina
Čikotina lađa
20.10.19.
11:30 h
104
0
Cetina
Đale
20.10.19.
11:30 h
966
+1
Cetina
Trilj žičara
20.10.19.
11:30 h
101
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
20.10.19.
11:30 h
89
0
Cetina
Han
20.10.19.
11:30 h
112
0
Grab
Grab 1
20.10.19.
11:30 h
39
0
Jadro
Majdan
20.10.19.
12:00 h
37
0
Konavočica
Gruda uzv.
20.10.19.
11:00 h
5
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
20.10.19.
12:00 h
32
0
Krka
Knin
20.10.19.
11:00 h
81
+1
Krupa
Krupa
20.10.19.
12:00 h
50
0
Ljuta
Dvor nizvodni
20.10.19.
11:00 h
36
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
20.10.19.
11:00 h
73
+1
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
20.10.19.
11:30 h
48
0
Matica Vrgorska
Staševica
20.10.19.
11:00 h
65
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
20.10.19.
11:00 h
12
0
Neretva
Opuzen
20.10.19.
11:30 h
78
+2
Neretva
Metković
20.10.19.
11:30 h
89
0
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
20.10.19.
11:00 h
33
0
Otuča
Gračac 2
20.10.19.
11:00 h
34
-1
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
20.10.19.
11:00 h
108
0
Ruda Velika
Orlovac
20.10.19.
11:30 h
56
+1
Vransko jezero
Pakoštanski most
20.10.19.
11:00 h
46
+3
Vrljika
Opačac
20.10.19.
11:00 h
91
0
Vrljika
Kamenmost
20.10.19.
12:00 h
-23
+1
Zrmanja
Obrovac
20.10.19.
11:00 h
90
-3
Zrmanja
Jankovića buk
20.10.19.
11:00 h
1
0
Zrmanja
Berberov buk
20.10.19.
11:10 h
41
0
Zrmanja
Žegar nizv.
20.10.19.
12:00 h
31
0
Zrmanja
Mokro polje
20.10.19.
11:00 h
56
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
20.10.19.
08:00 h
3
0
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
118
0
Žrnovnica
Laboratorij
10.10.19.
10:00 h
74
-1
Home Home PROTOK