Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
29.03.20.
12:30 h
2463
0
Cetina
Tisne stine 1
29.03.20.
13:00 h
100
0
Cetina
Pavića most
29.03.20.
12:00 h
76
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
29.03.20.
11:00 h
90
0
Cetina
Čikotina lađa
29.03.20.
12:30 h
108
0
Cetina
Đale
29.03.20.
12:30 h
957
-5
Cetina
Trilj žičara
29.03.20.
12:30 h
55
+4
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
29.03.20.
11:30 h
44
+5
Cetina
Han
29.03.20.
12:32 h
85
+1
Grab
Grab 1
29.03.20.
12:30 h
46
0
Jadro
Majdan
29.03.20.
13:00 h
45
0
Konavočica
Gruda uzv.
29.03.20.
02:00 h
28
-81
Krka
Skradinski Buk Gornji
29.03.20.
13:00 h
56
0
Krka
Knin
27.03.20.
16:00 h
111
0
Krupa
Krupa
29.03.20.
13:00 h
62
0
Ljuta
Dvor nizvodni
29.03.20.
11:00 h
49
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
29.03.20.
11:00 h
42
-1
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
29.03.20.
11:00 h
43
0
Matica Vrgorska
Staševica
29.03.20.
11:00 h
80
-1
Miljašić Jaruga
Poljaki
29.03.20.
11:00 h
27
0
Neretva
Opuzen
29.03.20.
11:00 h
47
-1
Neretva
Metković
29.03.20.
11:30 h
63
+1
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
29.03.20.
11:00 h
7
0
Otuča
Gračac 2
29.03.20.
13:00 h
50
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
29.03.20.
11:30 h
96
+3
Ruda Velika
Orlovac
29.03.20.
12:30 h
147
-1
Vransko jezero
Pakoštanski most
29.03.20.
11:00 h
121
0
Vrljika
Opačac
29.03.20.
11:00 h
103
0
Vrljika
Kamenmost
29.03.20.
13:00 h
9
0
Zrmanja
Obrovac
29.03.20.
11:00 h
64
-2
Zrmanja
Jankovića buk
29.03.20.
12:00 h
19
+1
Zrmanja
Berberov buk
29.03.20.
11:10 h
56
0
Zrmanja
Žegar nizv.
29.03.20.
13:00 h
60
0
Zrmanja
Mokro polje
29.03.20.
02:00 h
66
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
29.03.20.
13:00 h
24
0
Žrnovnica
Izvor
29.03.20.
11:00 h
87
0
Žrnovnica
Laboratorij
29.03.20.
11:00 h
79
0
Home Home PROTOK