Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
25.05.17.
06:00 h
96
0
Cetina
Pavića most
24.05.17.
08:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.05.17.
08:30 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
24.05.17.
08:30 h
104
0
Cetina
Đale
24.05.17.
08:30 h
1035
+4
Cetina
Trilj žičara
24.05.17.
08:30 h
111
+3
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
24.05.17.
08:00 h
89
+8
Cetina
Han
24.05.17.
08:30 h
88
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
24.05.17.
08:30 h
2827
+1
Grab
Grab 1
23.05.17.
23:59 h
52
0
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal


Jadro
Novi kanal


Krka
Skradinski Buk Gornji
25.05.17.
10:00 h
50
0
Krka
Nacionalni park
25.05.17.
10:00 h
90
0
Krka
Roški slap
25.05.17.
10:00 h
59
0
Krka
Knin
24.05.17.
08:00 h
144
0
Krupa
Krupa
25.05.17.
09:00 h
62
0
Lateralni kan.
CS Veraja
24.05.17.
08:00 h
50
0
Ljuta
Dvor nizvodni
23.05.17.
19:00 h
47
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
24.05.17.
08:00 h
35
-6
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
24.05.17.
07:00 h
49
0
Matica Vrgorska
Staševica
24.05.17.
08:00 h
95
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
24.05.17.
08:00 h
28
0
Neretva
Opuzen
24.05.17.
08:00 h
35
-12
Neretva
Metković
24.05.17.
08:30 h
42
-2
Ombla
Komolac
24.05.17.
05:00 h
0
0
Otuča
Gračac 2
25.05.17.
09:00 h
47
0
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
24.05.17.
08:00 h
129
+25
Ruda velika
Orlovac
24.05.17.
08:30 h
157
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
24.05.17.
08:00 h
92
0
Vrljika
Đogića brana
25.05.17.
10:00 h
276
0
Vrljika
Opačac
24.05.17.
07:00 h
104
0
Zrmanja
Obrovac
24.05.17.
08:00 h
67
-6
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
24.05.17.
08:00 h
55
0
Zrmanja
Žegar nizvodni
25.05.17.
10:00 h
57
0
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
24.05.17.
08:00 h
65
0
Zrmanja
Prevjes 2
25.05.17.
10:00 h
83
-1
Žrnovnica
Izvor
24.05.17.
08:00 h
84
-2
Žrnovnica
Laboratorij
02.05.17.
14:00 h
80
0
Home Home PROTOK