Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
24.06.17.
15:00 h
93
+1
Cetina
Pavića most
24.06.17.
14:00 h
69
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
24.06.17.
14:30 h
86
0
Cetina
Čikotina lađa
24.06.17.
14:30 h
102
0
Cetina
Đale
24.06.17.
14:30 h
1014
0
Cetina
Trilj žičara
24.06.17.
14:30 h
103
-1
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
24.06.17.
14:00 h
36
0
Cetina
Han
24.06.17.
14:30 h
88
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
24.06.17.
14:30 h
2638
0
Grab
Grab 1
24.06.17.
14:30 h
47
0
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal


Jadro
Novi kanal


Krka
Skradinski Buk Gornji
24.06.17.
15:00 h
38
0
Krka
Nacionalni park
24.06.17.
15:00 h
100
0
Krka
Roški slap
24.06.17.
15:00 h
38
0
Krka
Knin
24.06.17.
14:00 h
104
0
Krupa
Krupa
24.06.17.
15:00 h
53
0
Lateralni kan.
CS Veraja
24.06.17.
14:00 h
52
0
Ljuta
Dvor nizvodni
24.06.17.
11:00 h
39
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
24.06.17.
14:00 h
77
+7
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
24.06.17.
13:00 h
52
0
Matica Vrgorska
Staševica
24.06.17.
14:00 h
81
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
24.06.17.
14:00 h
-12
0
Neretva
Opuzen
24.06.17.
14:00 h
78
+10
Neretva
Metković
24.06.17.
14:00 h
93
+3
Ombla
Komolac
24.06.17.
11:00 h
-3
0
Otuča
Gračac 2
24.06.17.
15:00 h
39
-1
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
24.06.17.
14:00 h
130
+12
Ruda velika
Orlovac
24.06.17.
14:30 h
136
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
24.06.17.
14:00 h
69
0
Vrljika
Đogića brana
24.06.17.
15:00 h
284
+1
Vrljika
Opačac
24.06.17.
11:00 h
95
0
Zrmanja
Obrovac
24.06.17.
14:00 h
75
-4
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
24.06.17.
14:00 h
47
0
Zrmanja
Žegar nizvodni
24.06.17.
15:00 h
46
0
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
24.06.17.
14:10 h
60
0
Zrmanja
Prevjes 2
24.06.17.
15:00 h
79
0
Žrnovnica
Izvor
24.06.17.
14:00 h
78
0
Žrnovnica
Laboratorij
12.06.17.
06:00 h
77
+1
Home Home PROTOK