Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.05.19.
21:30 h
2742
0
Cetina
Tisne stine 1
21.05.19.
22:00 h
115
0
Cetina
Pavića most
21.05.19.
21:00 h
81
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.05.19.
17:00 h
96
0
Cetina
Čikotina lađa
21.05.19.
21:30 h
105
0
Cetina
Đale
21.05.19.
21:30 h
1028
-3
Cetina
Trilj žičara
21.05.19.
21:30 h
135
+1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
21.05.19.
21:30 h
119
0
Cetina
Han
21.05.19.
21:30 h
63
-1
Grab
Grab 1
21.05.19.
21:30 h
109
+1
Jadro
Majdan
21.05.19.
22:00 h
73
0
Konavočica
Gruda uzv.
21.05.19.
21:00 h
37
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
14.05.19.
14:00 h
59
0
Krka
Knin
21.05.19.
21:00 h
146
0
Krupa
Krupa
21.05.19.
22:00 h
69
0
Ljuta
Dvor nizvodni
21.05.19.
19:00 h
56
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
21.05.19.
21:00 h
68
-9
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
21.05.19.
21:30 h
56
+1
Matica Vrgorska
Staševica
21.05.19.
21:00 h
199
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
21.05.19.
21:00 h
31
0
Neretva
Opuzen
21.05.19.
21:30 h
91
0
Neretva
Metković
21.05.19.
21:30 h
119
-4
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
21.05.19.
17:00 h
20
0
Otuča
Gračac 2
21.05.19.
22:00 h
50
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
21.05.19.
21:00 h
175
+1
Ruda Velika
Orlovac
21.05.19.
21:30 h
160
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
21.05.19.
21:00 h
96
0
Vrljika
Opačac
21.05.19.
21:00 h
115
0
Vrljika
Kamenmost
21.05.19.
22:00 h
45
0
Zrmanja
Obrovac
21.05.19.
21:00 h
97
-5
Zrmanja
Jankovića buk
21.05.19.
21:00 h
86
0
Zrmanja
Berberov buk
21.05.19.
21:00 h
62
0
Zrmanja
Žegar nizv.
21.05.19.
22:00 h
65
+1
Zrmanja
Mokro polje
21.05.19.
21:00 h
77
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
21.05.19.
11:00 h
22
0
Žrnovnica
Izvor
14.03.19.
13:00 h
93
-53
Žrnovnica
Laboratorij
28.11.18.
07:00 h
142
-1
Home Home PROTOK