Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
16.10.17.
17:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
17.10.17.
04:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
16.10.17.
23:00 h
88
+1
Cetina
Čikotina lađa
17.10.17.
04:30 h
105
0
Cetina
Đale
17.10.17.
04:30 h
1006
+3
Cetina
Trilj žičara
17.10.17.
04:30 h
12
-1
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
17.10.17.
04:00 h
12
0
Cetina
Han
16.10.17.
17:00 h
23
-7
Cetina aku. Peruča
Peruča
17.10.17.
04:30 h
1255
0
Grab
Grab 1
17.10.17.
04:30 h
40
0
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal
17.10.17.
04:00 h
0
0
Jadro
Novi kanal
16.10.17.
14:00 h
5
-66
Krka
Skradinski Buk Gornji
17.10.17.
03:00 h
37
0
Krka
Nacionalni park
17.10.17.
03:00 h
99
0
Krka
Roški slap
17.10.17.
03:00 h
27
0
Krka
Knin
13.10.17.
19:00 h
98
0
Krupa
Krupa
17.10.17.
03:00 h
53
0
Lateralni kan.
CS Veraja
17.10.17.
04:00 h
41
0
Ljuta
Dvor nizvodni
17.10.17.
03:00 h
35
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
17.10.17.
04:00 h
69
-1
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
17.10.17.
03:00 h
40
0
Matica Vrgorska
Staševica
17.10.17.
04:00 h
55
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
17.10.17.
04:00 h
29
0
Neretva
Opuzen
17.10.17.
04:00 h
70
0
Neretva
Metković
17.10.17.
04:30 h
80
-2
Ombla
Komolac
16.10.17.
23:00 h
-6
0
Otuča
Gračac 2
17.10.17.
03:00 h
35
0
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
16.10.17.
08:00 h
45
0
Ruda velika
Orlovac
17.10.17.
04:30 h
60
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
17.10.17.
04:00 h
56
0
Vrljika
Đogića brana
17.10.17.
06:00 h
237
-1
Vrljika
Opačac
17.10.17.
03:00 h
86
0
Zrmanja
Obrovac
17.10.17.
04:00 h
68
+9
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
17.10.17.
04:00 h
44
-1
Zrmanja
Žegar nizvodni
17.10.17.
03:00 h
42
+2
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
11.10.17.
06:00 h
59
0
Zrmanja
Prevjes 2
17.10.17.
03:00 h
74
0
Žrnovnica
Izvor
17.10.17.
04:00 h
73
0
Žrnovnica
Laboratorij
03.10.17.
10:00 h
73
0
Home Home PROTOK