Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
21.08.17.
07:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
21.08.17.
06:00 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.08.17.
05:00 h
89
0
Cetina
Čikotina lađa
21.08.17.
06:15 h
107
0
Cetina
Đale
21.08.17.
06:30 h
1000
+6
Cetina
Trilj žičara
21.08.17.
06:30 h
55
+5
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
21.08.17.
06:00 h
27
+11
Cetina
Han
21.08.17.
06:30 h
92
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
21.08.17.
06:30 h
1830
0
Grab
Grab 1
21.08.17.
06:30 h
40
0
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal
21.08.17.
06:00 h
102
0
Jadro
Novi kanal
21.08.17.
06:00 h
67
+3
Krka
Skradinski Buk Gornji
21.08.17.
07:00 h
29
0
Krka
Nacionalni park
21.08.17.
07:00 h
85
0
Krka
Roški slap
21.08.17.
07:00 h
17
-1
Krka
Knin
21.08.17.
06:00 h
86
0
Krupa
Krupa
21.08.17.
07:00 h
52
0
Lateralni kan.
CS Veraja
21.08.17.
06:00 h
54
0
Ljuta
Dvor nizvodni
21.08.17.
03:00 h
33
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
21.08.17.
06:00 h
63
+2
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
21.08.17.
05:00 h
54
0
Matica Vrgorska
Staševica
21.08.17.
06:00 h
78
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
21.08.17.
06:00 h
-12
0
Neretva
Opuzen
21.08.17.
06:00 h
57
+3
Neretva
Metković
21.08.17.
06:00 h
70
+9
Ombla
Komolac
20.08.17.
23:00 h
-7
0
Otuča
Gračac 2
20.08.17.
20:00 h
31
0
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
21.08.17.
06:00 h
62
+2
Ruda velika
Orlovac
21.08.17.
06:30 h
119
+8
Vransko jezero
Pakoštanski most
21.08.17.
06:00 h
31
-1
Vrljika
Đogića brana
21.08.17.
08:00 h
238
0
Vrljika
Opačac
21.08.17.
03:00 h
90
+1
Zrmanja
Obrovac
21.08.17.
06:00 h
-58
+31
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
21.08.17.
06:00 h
40
0
Zrmanja
Žegar nizvodni
21.08.17.
07:00 h
32
-1
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
21.08.17.
06:00 h
55
0
Zrmanja
Prevjes 2
21.08.17.
07:00 h
84
0
Žrnovnica
Izvor
21.08.17.
06:00 h
74
-1
Žrnovnica
Laboratorij
12.06.17.
06:00 h
77
+1
Home Home PROTOK