Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
12.12.19.
07:45 h
1916
-1
Cetina
Tisne stine 1
12.12.19.
07:00 h
105
+1
Cetina
Pavića most
12.12.19.
07:00 h
75
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
12.12.19.
06:00 h
88
0
Cetina
Čikotina lađa
12.12.19.
07:45 h
102
-1
Cetina
Đale
12.12.19.
07:45 h
1035
-3
Cetina
Trilj žičara
12.12.19.
07:45 h
179
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
12.12.19.
07:45 h
169
0
Cetina
Han
12.12.19.
07:00 h
174
0
Grab
Grab 1
12.12.19.
07:45 h
69
-1
Jadro
Majdan
12.12.19.
07:00 h
62
-1
Konavočica
Gruda uzv.
12.12.19.
07:45 h
29
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
12.12.19.
07:00 h
82
0
Krka
Knin
12.12.19.
07:00 h
188
0
Krupa
Krupa
12.12.19.
07:00 h
92
0
Ljuta
Dvor nizvodni
12.12.19.
04:00 h
56
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
12.12.19.
07:00 h
81
-5
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
12.12.19.
07:45 h
66
-1
Matica Vrgorska
Staševica
12.12.19.
07:00 h
292
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
12.12.19.
07:00 h
43
0
Neretva
Opuzen
12.12.19.
07:00 h
105
-8
Neretva
Metković
12.12.19.
07:30 h
128
-3
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
12.12.19.
06:00 h
43
0
Otuča
Gračac 2
12.12.19.
06:00 h
68
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
12.12.19.
07:45 h
197
0
Ruda Velika
Orlovac
12.12.19.
07:30 h
128
+1
Vransko jezero
Pakoštanski most
12.12.19.
07:00 h
127
0
Vrljika
Opačac
12.12.19.
07:00 h
121
0
Vrljika
Kamenmost
12.12.19.
07:00 h
53
0
Zrmanja
Obrovac
12.12.19.
07:00 h
124
+10
Zrmanja
Jankovića buk
11.12.19.
22:00 h
134
0
Zrmanja
Berberov buk
12.12.19.
07:00 h
91
0
Zrmanja
Žegar nizv.
12.12.19.
07:00 h
112
0
Zrmanja
Mokro polje
12.12.19.
07:00 h
80
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
12.12.19.
07:00 h
38
0
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
118
0
Žrnovnica
Laboratorij
10.10.19.
10:00 h
74
-1
Home Home PROTOK