Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
28.09.23.
20:30 h
1581
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
28.09.23.
20:30 h
71
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
28.09.23.
17:00 h
85
0
Cetina
Čikotina lađa
28.09.23.
20:30 h
111
0
Cetina
Đale
28.09.23.
20:30 h
1144
+2
Cetina
Trilj žičara
28.09.23.
20:30 h
124
-2
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
28.09.23.
20:30 h
110
-3
Cetina
Han
28.09.23.
20:30 h
25
-1
Čikola
Ključice


Grab
Grab 1
28.09.23.
20:30 h
36
0
Jadro
Majdan
28.09.23.
21:00 h
39
0
Konavočica
Gruda uzv.
28.09.23.
20:30 h
9
-1
Krka
Skradinski Buk Gornji
28.09.23.
21:00 h
48
0
Krka
Knin
28.09.23.
20:00 h
105
0
Krupa
Krupa
28.09.23.
21:00 h
64
0
Ljuta
Dvor nizvodni
28.09.23.
17:00 h
45
-1
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
28.09.23.
20:45 h
54
0
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
28.09.23.
20:45 h
56
-1
Matica Vrgorska
Staševica
28.09.23.
20:00 h
83
0
Matica Vrgorska
Dusina


Miljašić Jaruga
Poljaki
28.09.23.
20:30 h
-5
-1
Neretva
Opuzen
28.09.23.
20:30 h
57
-2
Neretva
Metković
23.09.23.
18:00 h
97
+2
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja
11.01.23.
08:00 h
350
0
Ombla
Komolac
28.09.23.
17:00 h
1
0
Otuča
Gračac 2
28.09.23.
21:00 h
4
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
28.09.23.
20:30 h
168
-2
Ruda Velika
Orlovac
28.09.23.
20:30 h
134
-4
Vransko jezero
Pakoštanski most
28.09.23.
20:00 h
78
0
Vrljika
Opačac
28.09.23.
20:30 h
96
0
Vrljika
Kamenmost
28.09.23.
21:00 h
-9
0
Zrmanja
Obrovac
28.09.23.
20:30 h
91
-2
Zrmanja
Jankovića buk
01.09.23.
08:00 h
4
0
Zrmanja
Berberov buk
14.05.23.
22:00 h
301
+5
Zrmanja
Žegar nizv.
28.09.23.
21:00 h
51
0
Zrmanja
Mokro polje
28.09.23.
19:00 h
61
0
Žrnovnica
Izvor
28.09.23.
20:00 h
78
-1
Žrnovnica
Laboratorij
28.09.23.
20:00 h
84
0
Home Home PROTOK