Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Cetina
Tisne stine
14.12.17.
13:00 h
118
0
Cetina
Pavića most
14.12.17.
13:00 h
80
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
14.12.17.
13:30 h
97
+1
Cetina
Čikotina lađa
14.12.17.
13:30 h
111
0
Cetina
Đale
14.12.17.
13:30 h
1057
-3
Cetina
Trilj žičara
14.12.17.
13:30 h
148
0
Cetina
Trilj CS - Cetina sa vanjske strane ustave
14.12.17.
13:00 h
135
-1
Cetina
Han
14.12.17.
13:30 h
93
0
Cetina aku. Peruča
Peruča
14.12.17.
13:30 h
1486
0
Grab
Grab 1
14.12.17.
13:30 h
96
0
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Jadro
Dioklecijanov kanal
14.12.17.
13:00 h
102
0
Jadro
Novi kanal
14.12.17.
13:00 h
67
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
14.12.17.
13:00 h
70
0
Krka
Nacionalni park
14.12.17.
13:00 h
111
0
Krka
Roški slap
14.12.17.
13:00 h
115
0
Krka
Knin
14.12.17.
13:00 h
231
0
Krupa
Krupa
14.12.17.
13:00 h
120
0
Lateralni kan.
CS Veraja
14.12.17.
13:00 h
68
0
Ljuta
Dvor nizvodni
14.12.17.
12:00 h
85
-1
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
14.12.17.
13:00 h
75
+2
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
14.12.17.
12:00 h
49
+1
Matica Vrgorska
Staševica
14.12.17.
13:00 h
205
+1
Miljašić Jaruga
Poljaki
14.12.17.
13:00 h
49
0
Neretva
Opuzen
14.12.17.
13:00 h
96
+9
Neretva
Metković
14.12.17.
13:30 h
133
+3
Ombla
Komolac
14.12.17.
12:00 h
54
0
Otuča
Gračac 2
14.12.17.
13:00 h
83
0
Otuča
Gračac stepenica
16.02.08.
08:00 h
47
0
Ruda velika
Trilj CS - Ruda velika sa vanjske strane ustave - 7139
14.12.17.
13:00 h
184
0
Ruda velika
Orlovac
14.12.17.
13:30 h
155
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
14.12.17.
13:00 h
111
0
Vrljika
Đogića brana
14.12.17.
14:00 h
274
0
Vrljika
Opačac
14.12.17.
12:00 h
120
0
Zrmanja
Obrovac
14.12.17.
13:00 h
101
-4
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
14.12.17.
11:00 h
126
-1
Zrmanja
Žegar nizvodni
14.12.17.
13:00 h
154
+1
Zrmanja
Žegar
07.01.14.
12:00 h
43
0
Zrmanja
Mokro polje
14.12.17.
13:00 h
90
-1
Zrmanja
Prevjes 2
14.12.17.
13:00 h
118
0
Žrnovnica
Izvor
14.12.17.
06:00 h
130
0
Žrnovnica
Laboratorij
03.10.17.
10:00 h
73
0
Home Home PROTOK