Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
01.06.23.
18:30 h
2884
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
01.06.23.
18:30 h
81
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
01.06.23.
18:31 h
90
0
Cetina
Čikotina lađa
01.06.23.
18:30 h
112
0
Cetina
Đale
01.06.23.
18:30 h
1107
+3
Cetina
Trilj žičara
01.06.23.
18:30 h
141
+1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
01.06.23.
18:30 h
122
+2
Cetina
Han
01.06.23.
18:30 h
54
-3
Čikola
Ključice


Grab
Grab 1
01.06.23.
18:30 h
62
0
Jadro
Majdan
01.06.23.
19:00 h
56
-1
Konavočica
Gruda uzv.
01.06.23.
18:30 h
33
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
01.06.23.
03:00 h
73
0
Krka
Knin
01.06.23.
18:00 h
151
-1
Krupa
Krupa
01.06.23.
19:00 h
68
0
Ljuta
Dvor nizvodni
01.06.23.
17:00 h
52
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
01.06.23.
18:30 h
71
-3
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
01.06.23.
18:30 h
56
0
Matica Vrgorska
Staševica
01.06.23.
18:00 h
158
-1
Matica Vrgorska
Dusina


Miljašić Jaruga
Poljaki
01.06.23.
18:00 h
41
0
Neretva
Opuzen
01.06.23.
18:30 h
82
-4
Neretva
Metković
01.06.23.
19:00 h
105
-8
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja
11.01.23.
08:00 h
350
0
Ombla
Komolac
01.06.23.
17:00 h
13
0
Otuča
Gračac 2
01.06.23.
19:00 h
22
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
01.06.23.
18:30 h
186
+6
Ruda Velika
Orlovac
01.06.23.
18:30 h
237
+2
Vransko jezero
Pakoštanski most
01.06.23.
18:00 h
177
0
Vrljika
Opačac
01.06.23.
18:30 h
115
0
Vrljika
Kamenmost
01.06.23.
19:00 h
44
0
Zrmanja
Obrovac
31.05.23.
14:15 h
95
+7
Zrmanja
Jankovića buk
01.06.23.
18:00 h
89
+44
Zrmanja
Berberov buk
14.05.23.
22:00 h
301
+5
Zrmanja
Žegar nizv.
01.06.23.
19:00 h
81
0
Zrmanja
Mokro polje
01.06.23.
18:00 h
70
+2
Žrnovnica
Izvor
01.06.23.
18:00 h
102
0
Žrnovnica
Laboratorij
01.06.23.
18:00 h
88
0
Home Home PROTOK