Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.11.19.
23:30 h
2006
0
Cetina
Tisne stine 1
21.11.19.
23:00 h
176
0
Cetina
Pavića most
21.11.19.
23:00 h
119
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
21.11.19.
18:00 h
139
0
Cetina
Čikotina lađa
21.11.19.
23:30 h
115
0
Cetina
Đale
21.11.19.
23:30 h
898
0
Cetina
Trilj žičara
21.11.19.
23:30 h
240
+2
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
21.11.19.
23:45 h
232
0
Cetina
Han
21.11.19.
23:00 h
193
-2
Grab
Grab 1
21.11.19.
23:30 h
124
0
Jadro
Majdan
21.11.19.
23:00 h
115
-1
Konavočica
Gruda uzv.
21.11.19.
23:45 h
47
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
21.11.19.
23:00 h
112
0
Krka
Knin
21.11.19.
23:00 h
311
0
Krupa
Krupa
21.11.19.
23:00 h
116
0
Ljuta
Dvor nizvodni
21.11.19.
20:00 h
79
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
21.11.19.
23:00 h
90
+7
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
21.11.19.
23:00 h
79
+3
Matica Vrgorska
Staševica
21.11.19.
23:00 h
482
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
21.11.19.
23:00 h
49
0
Neretva
Opuzen
21.11.19.
23:00 h
142
+6
Neretva
Metković
21.11.19.
23:30 h
212
+4
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
21.11.19.
18:00 h
70
0
Otuča
Gračac 2
21.11.19.
23:00 h
89
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
21.11.19.
23:45 h
280
0
Ruda Velika
Orlovac
21.11.19.
23:30 h
191
-1
Vransko jezero
Pakoštanski most
21.11.19.
23:00 h
91
-1
Vrljika
Opačac
21.11.19.
23:00 h
143
0
Vrljika
Kamenmost
21.11.19.
23:00 h
111
-1
Zrmanja
Obrovac
21.11.19.
23:00 h
98
-2
Zrmanja
Jankovića buk
21.11.19.
23:00 h
192
-1
Zrmanja
Berberov buk
21.11.19.
23:00 h
129
-1
Zrmanja
Žegar nizv.
21.11.19.
23:00 h
180
-1
Zrmanja
Mokro polje
21.11.19.
23:00 h
94
-1
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
21.11.19.
07:00 h
56
-1
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
118
0
Žrnovnica
Laboratorij
10.10.19.
10:00 h
74
-1
Home Home PROTOK