Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
20.04.18.
01:30 h
2939
+1
Cetina
Tisne stine 1
20.04.18.
02:00 h
99
0
Cetina
Pavića most
20.04.18.
01:00 h
72
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
19.04.18.
23:00 h
82
0
Cetina
Čikotina lađa
20.04.18.
01:30 h
105
0
Cetina
Đale
20.04.18.
01:30 h
964
+5
Cetina
Trilj žičara
20.04.18.
01:30 h
174
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
20.04.18.
01:30 h
164
0
Cetina
Han
20.04.18.
01:15 h
174
0
Grab
Grab 1
20.04.18.
01:30 h
68
-1
Jadro
Majdan
31.01.14.
10:00 h
117
+2
Krka
Skradinski Buk Gornji
20.04.18.
02:00 h
66
0
Krka
Knin
20.04.18.
01:00 h
129
0
Krupa
Krupa
20.04.18.
02:00 h
69
0
Ljuta
Dvor nizvodni
19.04.18.
23:00 h
51
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
20.04.18.
01:00 h
45
-1
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
20.04.18.
01:30 h
49
0
Matica Vrgorska
Staševica
20.04.18.
01:00 h
112
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
20.04.18.
01:00 h
36
0
Neretva
Opuzen
20.04.18.
01:30 h
68
0
Neretva
Metković
20.04.18.
01:30 h
98
0
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
19.04.18.
23:00 h
7
0
Otuča
Gračac 2
20.04.18.
01:00 h
55
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
20.04.18.
01:00 h
194
-6
Ruda Velika
Orlovac
20.04.18.
01:30 h
142
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
20.04.18.
01:00 h
213
0
Vrljika
Opačac
19.04.18.
23:00 h
107
0
Zrmanja
Obrovac
20.04.18.
01:00 h
80
-6
Zrmanja
Jankovića buk
22.04.15.
10:00 h
22
0
Zrmanja
Berberov buk
20.04.18.
01:00 h
65
0
Zrmanja
Žegar nizv.
20.04.18.
02:00 h
79
0
Zrmanja
Mokro polje
20.04.18.
01:00 h
69
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Žrnovnica
Izvor
11.04.18.
14:00 h
0
0
Žrnovnica
Laboratorij
05.04.18.
10:40 h
0
0
Home Home PROTOK