Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
21.09.19.
14:15 h
1781
0
Cetina
Tisne stine 1
22.09.19.
17:00 h
91
0
Cetina
Pavića most
22.09.19.
16:00 h
69
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
22.09.19.
11:00 h
84
0
Cetina
Čikotina lađa
22.09.19.
16:30 h
103
0
Cetina
Đale
22.09.19.
16:30 h
1048
-3
Cetina
Trilj žičara
22.09.19.
16:30 h
96
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
22.09.19.
16:30 h
86
0
Cetina
Han
22.09.19.
16:30 h
105
0
Grab
Grab 1
22.09.19.
16:30 h
40
0
Jadro
Majdan
22.09.19.
17:00 h
37
0
Konavočica
Gruda uzv.
22.09.19.
16:00 h
7
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
22.09.19.
17:00 h
31
0
Krka
Knin
22.09.19.
16:00 h
81
0
Krupa
Krupa
22.09.19.
17:00 h
48
0
Ljuta
Dvor nizvodni
22.09.19.
15:00 h
34
+1
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
22.09.19.
16:00 h
49
-3
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
22.09.19.
16:00 h
56
0
Matica Vrgorska
Staševica
22.09.19.
16:00 h
73
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
22.09.19.
16:00 h
12
0
Neretva
Opuzen
22.09.19.
16:30 h
46
+1
Neretva
Metković
22.09.19.
16:30 h
57
+1
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
22.09.19.
11:00 h
12
0
Otuča
Gračac 2
22.09.19.
16:00 h
35
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
22.09.19.
16:00 h
109
-1
Ruda Velika
Orlovac
22.09.19.
16:30 h
63
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
22.09.19.
16:00 h
41
0
Vrljika
Opačac
22.09.19.
16:00 h
94
0
Vrljika
Kamenmost
22.09.19.
17:00 h
-19
0
Zrmanja
Obrovac
22.09.19.
12:10 h
74
+12
Zrmanja
Jankovića buk
22.09.19.
16:00 h
0
0
Zrmanja
Berberov buk
22.09.19.
15:10 h
40
0
Zrmanja
Žegar nizv.
22.09.19.
17:00 h
31
+1
Zrmanja
Mokro polje
22.09.19.
16:00 h
57
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
22.09.19.
08:00 h
3
0
Žrnovnica
Izvor
22.05.19.
14:00 h
118
0
Žrnovnica
Laboratorij
22.05.19.
13:00 h
98
0
Home Home PROTOK