Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
07.06.20.
06:30 h
2148
0
Cetina
Tisne stine 1
07.06.20.
06:00 h
95
-1
Cetina
Pavića most
07.06.20.
06:00 h
73
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
07.06.20.
06:30 h
88
0
Cetina
Čikotina lađa
07.06.20.
06:30 h
107
0
Cetina
Đale
07.06.20.
06:30 h
1106
+5
Cetina
Trilj žičara
07.06.20.
06:30 h
97
+2
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
07.06.20.
06:30 h
87
+1
Cetina
Han
07.06.20.
06:30 h
103
-3
Grab
Grab 1
07.06.20.
06:30 h
41
0
Jadro
Majdan
07.06.20.
07:00 h
43
0
Konavočica
Gruda uzv.
07.06.20.
06:00 h
29
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
07.06.20.
07:00 h
40
0
Krka
Knin
07.06.20.
06:00 h
109
+3
Krupa
Krupa
07.06.20.
07:00 h
113
-1
Ljuta
Dvor nizvodni
06.06.20.
07:00 h
56
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
07.06.20.
06:00 h
68
-3
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
07.06.20.
06:00 h
54
0
Matica Vrgorska
Staševica
07.06.20.
06:00 h
106
+2
Miljašić Jaruga
Poljaki
07.06.20.
06:00 h
14
0
Neretva
Opuzen
07.06.20.
06:00 h
71
-3
Neretva
Metković
07.06.20.
06:00 h
84
+1
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
07.06.20.
05:00 h
16
0
Otuča
Gračac 2
01.06.20.
08:00 h
37
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
07.06.20.
06:30 h
105
+1
Ruda Velika
Orlovac
07.06.20.
06:30 h
72
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
07.06.20.
06:00 h
81
0
Vrljika
Opačac
07.06.20.
06:00 h
109
0
Vrljika
Kamenmost
07.06.20.
07:00 h
3
-1
Zrmanja
Obrovac
07.06.20.
06:00 h
64
-5
Zrmanja
Jankovića buk
07.06.20.
06:00 h
109
-7
Zrmanja
Berberov buk
07.06.20.
06:00 h
108
-1
Zrmanja
Žegar nizv.
07.06.20.
07:00 h
76
+1
Zrmanja
Mokro polje
07.06.20.
06:00 h
70
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
07.06.20.
07:00 h
33
0
Žrnovnica
Izvor
01.05.20.
11:00 h
82
0
Žrnovnica
Laboratorij
05.06.20.
12:00 h
75
0
Home Home PROTOK