Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
12.08.20.
03:30 h
1796
0
Cetina
Tisne stine 1
02.07.20.
21:00 h
93
0
Cetina
Pavića most
12.08.20.
03:00 h
73
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
12.08.20.
03:30 h
87
0
Cetina
Čikotina lađa
12.08.20.
03:30 h
109
0
Cetina
Đale
12.08.20.
03:30 h
909
+3
Cetina
Trilj žičara
12.08.20.
03:30 h
8
0
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
12.08.20.
03:30 h
16
0
Cetina
Han
12.08.20.
03:30 h
15
0
Grab
Grab 1
12.08.20.
03:30 h
40
0
Jadro
Majdan
12.08.20.
04:00 h
36
0
Konavočica
Gruda uzv.
12.08.20.
03:00 h
4
-1
Krka
Skradinski Buk Gornji
12.08.20.
04:00 h
40
0
Krka
Knin
12.08.20.
03:00 h
87
0
Krupa
Krupa
12.08.20.
04:00 h
50
0
Ljuta
Dvor nizvodni
12.08.20.
03:00 h
35
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
12.08.20.
03:00 h
56
-4
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
12.08.20.
03:00 h
56
0
Matica Vrgorska
Staševica
12.08.20.
03:00 h
89
0
Miljašić Jaruga
Poljaki
12.08.20.
03:00 h
-10
0
Neretva
Opuzen
12.08.20.
03:00 h
58
0
Neretva
Metković
12.08.20.
03:30 h
68
-3
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja


Ombla
Komolac
11.08.20.
23:00 h
-6
0
Otuča
Gračac 2
12.08.20.
04:00 h
29
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
12.08.20.
03:30 h
33
-1
Ruda Velika
Orlovac
12.08.20.
03:30 h
54
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
12.08.20.
03:00 h
45
-1
Vrljika
Opačac
12.08.20.
03:00 h
89
0
Vrljika
Kamenmost
12.08.20.
04:00 h
-25
0
Zrmanja
Obrovac
12.08.20.
03:00 h
69
-1
Zrmanja
Jankovića buk
12.08.20.
03:00 h
0
-1
Zrmanja
Berberov buk
12.08.20.
03:00 h
42
0
Zrmanja
Žegar nizv.
12.08.20.
04:00 h
39
0
Zrmanja
Mokro polje
12.08.20.
03:00 h
56
0
Zrmanja
Prevjes 2
29.01.18.
16:00 h
98
-1
Zrmanja
Vrelo Zrmanje
12.08.20.
04:00 h
7
0
Žrnovnica
Izvor
11.08.20.
23:59 h
73
+1
Žrnovnica
Laboratorij
21.07.20.
13:00 h
71
-1
Home Home PROTOK