Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
21.08.17.
08:00 h
308
-1
Kanal Crnac
Štivica
21.08.17.
08:00 h
0
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
11.08.17.
15:00 h
36
-1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.08.17.
08:00 h
8970
0
Orljava
Frkljevci
21.08.17.
08:00 h
30
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
21.08.17.
07:00 h
-91
0
Sava
Mačkovac
21.08.17.
08:00 h
82
0
Sava
Davor
21.08.17.
08:00 h
50
0
Šumetlica
Cernik
21.08.17.
07:00 h
3
0
Home Home PROTOK