Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Kanal Crnac
Štivica
19.04.18.
21:00 h
41
+1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
19.04.18.
21:00 h
27
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
19.04.18.
21:00 h
9213
-2
Orljava
Frkljevci
19.04.18.
21:00 h
63
-1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
20.04.18.
02:00 h
563
0
Sava
Mačkovac
19.04.18.
21:00 h
706
-1
Sava
Davor
19.04.18.
21:00 h
675
+1
Šumetlica
Cernik
20.04.18.
02:00 h
6
0
Home Home PROTOK