Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
16.05.19.
10:00 h
330
0
Kanal Crnac
Štivica
21.05.19.
22:00 h
91
+3
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.05.19.
22:00 h
62
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.05.19.
22:00 h
9266
0
Orljava
Frkljevci
21.05.19.
22:00 h
84
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
21.05.19.
22:00 h
651
-1
Sava
Mačkovac
21.05.19.
22:00 h
804
0
Sava
Davor
21.05.19.
22:00 h
787
-1
Šumetlica
Cernik
21.05.19.
22:00 h
16
0
Home Home PROTOK