Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
03.09.17.
01:00 h
308
0
Kanal Crnac
Štivica
21.02.18.
12:00 h
58
+137
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.02.18.
12:00 h
69
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.02.18.
12:00 h
9018
+1
Orljava
Frkljevci
21.02.18.
12:00 h
80
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
21.02.18.
11:00 h
408
0
Sava
Mačkovac
21.02.18.
12:00 h
562
+2
Sava
Davor
21.02.18.
12:00 h
548
+1
Šumetlica
Cernik
21.02.18.
12:00 h
5
0
Home Home PROTOK