Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
07.08.20.
05:00 h
398
0
Kanal Crnac
Štivica
07.08.20.
05:00 h
-67
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
07.08.20.
05:00 h
38
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
07.08.20.
05:00 h
8959
0
Orljava
Frkljevci
07.08.20.
05:00 h
40
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
07.08.20.
04:00 h
109
+3
Sava
Mačkovac
07.08.20.
05:00 h
271
+3
Sava
Davor
07.08.20.
05:00 h
243
+3
Šumetlica
Cernik
07.08.20.
04:00 h
-2
0
Home Home PROTOK