Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
28.01.20.
12:00 h
499
-1
Kanal Crnac
Štivica
28.01.20.
12:00 h
-5
+2
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
28.01.20.
12:00 h
40
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
28.01.20.
12:00 h
8959
0
Orljava
Frkljevci
28.01.20.
12:00 h
34
+1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
28.01.20.
12:00 h
22
0
Sava
Mačkovac
28.01.20.
12:00 h
181
0
Sava
Davor
28.01.20.
12:00 h
168
-1
Šumetlica
Cernik
28.01.20.
12:00 h
3
0
Home Home PROTOK