Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
03.09.17.
01:00 h
308
0
Kanal Crnac
Štivica
14.12.17.
14:00 h
-79
-93
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
14.12.17.
14:00 h
88
-1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
14.12.17.
14:00 h
9124
+2
Orljava
Frkljevci
14.12.17.
14:00 h
85
-1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
14.12.17.
13:00 h
622
+1
Sava
Mačkovac
14.12.17.
14:00 h
765
+2
Sava
Davor
14.12.17.
14:00 h
739
+2
Šumetlica
Cernik
14.12.17.
13:00 h
15
0
Home Home PROTOK