Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
24.06.17.
15:00 h
309
0
Kanal Crnac
Štivica
24.06.17.
15:00 h
0
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
24.06.17.
15:00 h
37
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
24.06.17.
15:00 h
8970
0
Orljava
Frkljevci
24.06.17.
15:00 h
40
+1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
24.06.17.
15:00 h
-40
0
Sava
Mačkovac
24.06.17.
15:00 h
131
0
Sava
Davor
24.06.17.
15:00 h
124
0
Šumetlica
Cernik
24.06.17.
14:45 h
4
0
Home Home PROTOK