Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
29.05.20.
02:00 h
389
0
Kanal Crnac
Štivica
29.05.20.
02:00 h
-35
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
29.05.20.
02:00 h
42
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
29.05.20.
02:00 h
8959
0
Orljava
Frkljevci
28.05.20.
20:00 h
40
-1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
29.05.20.
02:00 h
90
0
Sava
Mačkovac
28.05.20.
19:00 h
255
0
Sava
Davor
28.05.20.
19:00 h
251
0
Šumetlica
Cernik
29.05.20.
02:00 h
5
0
Home Home PROTOK