Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Kanal Crnac
Štivica
25.06.18.
11:00 h
-57
+3
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
25.06.18.
11:00 h
30
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
25.06.18.
11:00 h
8970
0
Orljava
Frkljevci
25.06.18.
11:00 h
49
-7
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
25.06.18.
11:00 h
124
+1
Sava
Mačkovac
25.06.18.
11:00 h
286
+1
Sava
Davor
25.06.18.
11:00 h
269
+1
Šumetlica
Cernik
25.06.18.
11:00 h
3
0
Home Home PROTOK