Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
25.05.17.
10:00 h
309
0
Kanal Crnac
Štivica
25.05.17.
10:00 h
0
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
25.05.17.
10:00 h
15
-39
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
25.05.17.
10:00 h
8970
0
Orljava
Frkljevci
25.05.17.
10:00 h
54
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
25.05.17.
09:00 h
103
0
Sava
Mačkovac
25.05.17.
10:00 h
263
0
Sava
Davor
25.05.17.
10:00 h
273
+1
Šumetlica
Cernik
25.05.17.
09:00 h
5
0
Home Home PROTOK