Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
22.09.19.
18:00 h
304
-1
Kanal Crnac
Štivica
22.09.19.
16:00 h
-66
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
22.09.19.
18:00 h
30
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
22.09.19.
18:00 h
8969
0
Orljava
Frkljevci
22.09.19.
18:00 h
28
-3
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
22.09.19.
17:00 h
-60
0
Sava
Mačkovac
22.09.19.
18:00 h
117
0
Sava
Davor
22.09.19.
18:00 h
98
-1
Šumetlica
Cernik
22.09.19.
17:00 h
3
0
Home Home PROTOK