Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
20.04.21.
02:00 h
406
0
Kanal Crnac
Štivica
20.04.21.
02:00 h
53
+1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
20.04.21.
02:00 h
72
+1
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
20.04.21.
02:00 h
8995
0
Orljava
Frkljevci
20.04.21.
02:00 h
66
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
20.04.21.
01:00 h
266
-1
Sava
Mačkovac
20.04.21.
02:00 h
425
-2
Sava
Davor
20.04.21.
02:00 h
436
0
Šumetlica
Cernik
20.04.21.
01:00 h
11
0
Home Home PROTOK