Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
21.11.19.
23:00 h
432
+1
Kanal Crnac
Štivica
21.11.19.
23:00 h
34
+1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
21.11.19.
23:00 h
43
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
21.11.19.
23:00 h
9131
0
Orljava
Frkljevci
21.11.19.
23:00 h
42
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
21.11.19.
23:00 h
571
0
Sava
Mačkovac
21.11.19.
23:00 h
716
0
Sava
Davor
21.11.19.
23:00 h
681
0
Šumetlica
Cernik
21.11.19.
23:00 h
5
0
Home Home PROTOK