Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
28.03.20.
22:00 h
400
0
Kanal Crnac
Štivica
28.03.20.
22:00 h
-47
-1
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
28.03.20.
22:00 h
74
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
28.03.20.
22:00 h
8962
+2
Orljava
Frkljevci
28.03.20.
22:00 h
67
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
28.03.20.
21:00 h
56
0
Sava
Mačkovac
28.03.20.
22:00 h
219
0
Sava
Davor
28.03.20.
22:00 h
220
0
Šumetlica
Cernik
28.03.20.
21:00 h
11
0
Home Home PROTOK