Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
16.05.19.
10:00 h
330
0
Kanal Crnac
Štivica
24.07.19.
08:00 h
-63
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
24.07.19.
08:00 h
30
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
24.07.19.
08:00 h
8966
-1
Orljava
Frkljevci
24.07.19.
08:00 h
43
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
24.07.19.
08:00 h
-36
0
Sava
Mačkovac
24.07.19.
08:00 h
140
-1
Sava
Davor
24.07.19.
08:00 h
127
0
Šumetlica
Cernik
24.07.19.
08:00 h
3
0
Home Home PROTOK