Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
05.12.23.
05:00 h
418
0
Kanal Crnac
Štivica
05.12.23.
05:00 h
-22
-10
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
05.12.23.
05:00 h
66
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
05.12.23.
05:00 h
9087
-1
Orljava
Frkljevci
05.12.23.
05:00 h
63
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
05.12.23.
05:00 h
540
+1
Sava
Mačkovac
05.12.23.
05:00 h
680
+1
Sava
Davor
05.12.23.
05:00 h
652
+1
Šumetlica
Cernik
05.12.23.
05:00 h
14
0
Home Home PROTOK