Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
01.06.23.
20:00 h
551
0
Kanal Crnac
Štivica
01.06.23.
20:00 h
87
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
24.05.23.
14:00 h
30
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
01.06.23.
20:00 h
9272
0
Orljava
Frkljevci
01.06.23.
20:00 h
76
+1
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
01.06.23.
02:00 h
449
-18
Sava
Mačkovac
01.06.23.
20:00 h
743
-3
Sava
Davor
01.06.23.
20:00 h
744
0
Šumetlica
Cernik
01.06.23.
19:00 h
6
0
Home Home PROTOK