Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Bačica
Bačica
03.09.17.
01:00 h
308
0
Kanal Crnac
Štivica
17.10.17.
06:00 h
0
0
LK Orljava-Adžamovka
Staro Petrovo Selo
05.09.17.
09:00 h
38
0
OK Lonja-Strug
Vrbovljani 1
17.10.17.
06:00 h
8971
-2
Orljava
Frkljevci
17.10.17.
06:00 h
31
0
Orljava
Benčić mlin


Sava
Stara Gradiška
17.10.17.
03:00 h
10
-1
Sava
Mačkovac
17.10.17.
06:00 h
172
0
Sava
Davor
17.10.17.
06:00 h
154
-1
Šumetlica
Cernik
17.10.17.
03:00 h
3
0
Home Home PROTOK