Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Protok
Cetina
Pavića most
06.12.23.
20:30 h
24,00
0,00
Cetina
Blato na Cetini nizv.
06.12.23.
18:00 h
21,84
0,00
Cetina
Čikotina lađa
06.12.23.
20:30 h
11,50
0,00
Cetina
Trilj žičara
06.12.23.
20:30 h
162,41
0,00
Cetina
Han
06.12.23.
20:30 h
80,93
0,00
Grab
Grab 1
06.12.23.
20:30 h
14,82
0,00
Konavočica
Gruda uzv.
06.12.23.
20:30 h
0,79
0,00
Krka
Knin
06.12.23.
20:00 h
35,20
0,00
Ljuta
Dvor nizvodni
06.12.23.
18:00 h
6,42
0,00
Miljašić Jaruga
Poljaki
06.12.23.
20:30 h
1,06
0,00
Ombla
Komolac
06.12.23.
18:00 h
39,96
0,00
Ruda Velika
Orlovac
06.12.23.
20:30 h
32,92
0,00
Vrljika
Opačac
06.12.23.
20:30 h
17,40
0,00
Zrmanja
Jankovića buk
31.10.23.
10:00 h
1,47
0,00
Zrmanja
Berberov buk
06.12.23.
20:00 h
103,01
0,00
Zrmanja
Mokro polje
06.12.23.
20:30 h
28,85
-0,73
Žrnovnica
Izvor
06.12.23.
20:00 h
10,05
0,00
Žrnovnica
Laboratorij
06.12.23.
20:00 h
12,33
0,00
Home Home VODOSTAJ