Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
26.05.24.
03:00 h
2692
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
26.05.24.
03:00 h
75
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
25.05.24.
23:00 h
87
0
Cetina
Čikotina lađa
26.05.24.
03:00 h
114
+1
Cetina
Đale
26.05.24.
03:00 h
941
+6
Cetina
Trilj žičara
26.05.24.
03:00 h
32
-1
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
26.05.24.
03:15 h
19
0
Cetina
Han
26.05.24.
03:00 h
24
0
Čikola
Ključice


Grab
Grab 1
26.05.24.
03:00 h
48
0
Jadro
Majdan
26.05.24.
04:00 h
43
0
Konavočica
Gruda uzv.
26.05.24.
03:15 h
20
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
26.05.24.
04:00 h
44
0
Krka
Knin
26.05.24.
03:00 h
114
0
Krupa
Krupa
26.05.24.
04:00 h
69
0
Ljuta
Dvor nizvodni
25.05.24.
23:00 h
44
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
26.05.24.
03:15 h
60
+1
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
26.05.24.
00:00 h
56
0
Matica Vrgorska
Staševica
26.05.24.
03:00 h
78
0
Matica Vrgorska
Dusina


Miljašić Jaruga
Poljaki
26.05.24.
03:15 h
28
0
Neretva
Opuzen
26.05.24.
03:15 h
61
+2
Neretva
Metković
26.05.24.
04:00 h
70
+7
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja
11.01.23.
08:00 h
350
0
Ombla
Komolac
25.05.24.
23:00 h
2
0
Otuča
Gračac 2
26.05.24.
04:00 h
14
0
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
26.05.24.
03:15 h
52
-1
Ruda Velika
Orlovac
26.05.24.
03:00 h
84
0
Vransko jezero
Pakoštanski most
26.05.24.
03:00 h
111
0
Vrljika
Opačac
26.05.24.
03:00 h
104
0
Vrljika
Kamenmost
26.05.24.
04:00 h
3
0
Zrmanja
Obrovac
26.05.24.
03:15 h
47
-2
Zrmanja
Jankovića buk
03.04.24.
08:00 h
151
-10
Zrmanja
Berberov buk
26.05.24.
03:00 h
58
0
Zrmanja
Žegar nizv.
26.05.24.
04:00 h
54
0
Zrmanja
Mokro polje
26.05.24.
03:00 h
67
0
Žrnovnica
Izvor
26.05.24.
03:00 h
83
+1
Žrnovnica
Laboratorij
26.05.24.
03:00 h
75
0
Home Home PROTOK