Vodotok
Postaja
Zadnje
mjerenje
Vodostaj
Akumulacija Peruča
Peruča
05.12.23.
19:00 h
1750
0
Cetina
Tisne stine 1
08.09.22.
01:00 h
92
0
Cetina
Pavića most
05.12.23.
19:00 h
85
0
Cetina
Blato na Cetini nizv.
05.12.23.
18:00 h
98
+1
Cetina
Čikotina lađa
05.12.23.
19:00 h
116
0
Cetina
Đale
05.12.23.
19:00 h
970
-6
Cetina
Trilj žičara
05.12.23.
19:00 h
185
+2
Cetina
Trilj CS-Cetina (HEP)
05.12.23.
19:15 h
178
+2
Cetina
Han
05.12.23.
19:00 h
132
+1
Čikola
Ključice


Grab
Grab 1
05.12.23.
19:00 h
65
-1
Jadro
Majdan
05.12.23.
18:00 h
69
0
Konavočica
Gruda uzv.
05.12.23.
19:15 h
34
0
Krka
Skradinski Buk Gornji
05.12.23.
18:00 h
80
0
Krka
Knin
05.12.23.
19:00 h
196
+2
Krupa
Krupa
05.12.23.
18:00 h
90
-1
Ljuta
Dvor nizvodni
05.12.23.
18:00 h
68
0
Mala Neretva
Ustava ušće nizv.
05.12.23.
19:15 h
78
0
Mala Neretva
Opuzen ustava nizv.
05.12.23.
19:15 h
60
0
Matica Vrgorska
Staševica
05.12.23.
19:00 h
213
-1
Matica Vrgorska
Dusina


Miljašić Jaruga
Poljaki
05.12.23.
19:15 h
47
+8
Neretva
Opuzen
05.12.23.
19:15 h
103
0
Neretva
Metković
05.12.23.
18:00 h
135
+1
Neretva
Jerkovac


Obodni kanal Koševo - Vrbovci
Veraja
11.01.23.
08:00 h
350
0
Ombla
Komolac
05.12.23.
18:00 h
37
0
Otuča
Gračac 2
05.12.23.
18:00 h
31
+2
Ruda Velika
Trilj CS-Ruda Velika (HEP)
05.12.23.
19:15 h
244
+2
Ruda Velika
Orlovac
05.12.23.
19:00 h
242
+2
Vransko jezero
Pakoštanski most
05.12.23.
19:00 h
114
0
Vrljika
Opačac
05.12.23.
19:00 h
119
0
Vrljika
Kamenmost
05.12.23.
18:00 h
42
-1
Zrmanja
Obrovac
05.12.23.
19:15 h
97
0
Zrmanja
Jankovića buk
31.10.23.
10:00 h
1
-3
Zrmanja
Berberov buk
05.12.23.
19:00 h
83
0
Zrmanja
Žegar nizv.
05.12.23.
18:00 h
107
+1
Zrmanja
Mokro polje
05.12.23.
19:00 h
84
0
Žrnovnica
Izvor
05.12.23.
19:00 h
112
0
Žrnovnica
Laboratorij
05.12.23.
19:00 h
96
+1
Home Home PROTOK